ROK 2018

Rozpoczęcie roku formacyjnego Grupy Św. O. Pio

o.pioW obecnym roku przeżywamy jubileusz 100-lecia od stygmatyzacji Św. Ojca Pio oraz 50-lecie Jego przejścia do Domu Ojca. 

Nasza parafialna grupa 23 września 2018 r. dołączyła do wspólnej modlitwy, dokładnie w 50 rocznicę śmierci swego patrona. Tak się złożyło, że ten dzień przypadł w niedzielę, dlatego praktycznie od rana do późnego wieczora członkowie grupy pozostawali w kościele, aby brać udział w oprawie liturgii podczas Mszy Świętych, uczestniczyć w uroczystej Sumie a w Godzinie Miłosierdzia w nabożeństwie Koronki do Bożego Miłosierdzia. Między czasie panie z grupy przygotowywały jeszcze salę i posiłek w Centrum Duszpasterstwa, by wieczorem uczestniczyć w adoracji przy figurze Św. O. Pio, przyniesionej przez jednego z czcicieli, a potem w agapie, na którą przyszli również panowie. 

W ciągu dnia nasza grupa chętnie podejmowała wyzwanie OO. Kapucynów: "Czyścimy czyściec" z Maryją i Ojcem Pio odmawiając w kaplicy Św. Faustyny modlitwę różańcową w intencji swoich bliskich w czyśćcu cierpiących. Podczas modlitewnego czuwania grupa duchowo łączyła się z uczestnikami Jubileuszowego Kongresu Grup Modlitwy Św. Ojca Pio na Jasnej Górze, a szczególnie z grupami z terenu naszej Diecezji, polecając w modlitwach swoje i ich intencje.

Inauguracja roku duszpasterskiego

W ostatni dzień lata 22 września 2018 roku dzieci i młodzież zaangażowane w życie duszpasterskie naszej parafii, głównie scholanki, ministranci a także członkowie ruchu "Światło-Życie" zgromadzili się o godzinie 15.00 w prezbiterium Sanktuarium na modlitwę przed Chrystusem, ukrytym w Tabernakulum. W ich czuwaniu towarzyszyli im ks. Adam Kamiński i pani katechetka Danuta Wiśniewska.

Uczestnicy modlitwy zanosili prośby o Boże błogosławieństwo w rozpoczętym nowym roku duszpasterskim dla siebie, dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów. Oddali siebie i swoich rówieśników pod opiekę Chrystusa Miłosiernego. Odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia a na koniec polecili się jeszcze Matce Bożej.

Po godzinnym czuwaniu kolejny punkt spotkania odbył się już w Centrum Duszpasterskim, który miał charakter integracyjny. Po zabawie przy obficie zastawionym stole pełnym smakołyków oazowicze wspominali swój pobyt na wakacyjnych turnusach, opowiadali o różnych przygodach jakie ich tam spotkały.

Wyrażali chęć wyjazdu na kolejne spotkania.

Ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki z księżmi wikariuszami oraz panie katechetki serdecznie zapraszają dzieci i młodzież naszej parafii do aktywnego włączenia się w różnorakie formy życia duszpasterskiego.

Poświęcenie przyborów szkolnych uczniom klas I

Na początku nowego roku szkolnego i katechetycznego, w niedzielę 16 września 2018 r. uczniowie klas pierwszych PSP nr 5 przyszli do kościoła wraz z rodzicami na Mszę Świętą o godzinie 12.00. Przywitał ich ks. Adam Kamiński, który jest katechetą tych uczniów. Podczas homilii zwrócił się do nich ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki, który zachęcał do modlitwy o moc i światło Ducha Świętego dla rodziców, nauczycieli, katechetów i dla dzieci. Dzięki temu światłu możemy poznawać prawdę o Bogu ,świecie i o nas samych.

Dzieci przyniosły do kościoła swoje plecaki, a w nich książki, zeszyty i przybory do pisania. Podczas Mszy Świętej wspólnie prosiły Boga, aby pobłogosławił te narzędzia pracy, pomnażał zdolności i zapał do nauki wszystkim uczniom i prowadził ich drogą świętości.

Celebrans pokropił wodą święconą dzieci oraz ich przybory szkolne.

Niech nowy rok szkolny przyniesie wszystkim uczniom wiele radości i satysfakcji z podjętych zadań w szkole i w parafii.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

W poniedziałkowy poranek 3 września 2018 r. uroczystą Mszą Świętą w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia uczniowie i nauczyciele z PSP Nr 5 rozpoczęli nowy rok szkolny. Do zebranych przemówił ks. Mirosław Gajewski, który w homilii poświęconej przypowieści Pana Jezusa o talentach przedstawił, co każdy winien zapamiętać. A mianowicie to, że otrzymaliśmy od Boga różne talenty, uzdolnienia, możliwości, których nie możemy zmarnować. Mając przed sobą dziesięć miesięcy nauki nie powinniśmy się zasłaniać brakiem możliwości ale tworzyć swoją przyszłość z pasją, rozwijając siebie, pomagając wzrastać innym. 

Liturgia Mszy Świętej została ubogacona śpiewem scholanek, przygotowanych przez panią katechetkę Danutę Wiśniewską oraz przez grupę teatralno-biblijną pani katechetki Barbary Gadkowskiej. W uroczystości brał udział poczet sztandarowy szkoły.

Uroczystość "Solidarności" w Sanktuarium

 
W przedostatnią niedzielę 19 sierpnia 2018 r. przybyli do Sanktuarium niecodzienni goście, aby wziąć udział w modlitwie i Mszy Świętej z okazji 38 rocznicy powstania Związku Zawodowego "Solidarność" w ramach tzw. Porozumień Sierpniowych. Ksiądz proboszcz i Kustosz Sanktuarium Andrzej Barzycki serdecznie przywitał parlamentarzystów: Jarosława Rusieckiego - Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Kryja - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniewa Dudę - Starostę Ostrowieckiego, Marzenę Dębniak - Vice-Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, Waldemara Bartosza - Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", Stanisława Wodyńskiego - Prezesa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Roberta Bogdana Martynowskiego - Dyrektora Technicznego Celsa Huta Ostrowiec, Radnych Powiatu Ostrowieckiego, Radnych Miasta Ostrowca, Pracowników Samorządowych Powiatu i Miasta Ostrowca Św. Na liturgię przybyły również poczty sztandarowe NSZZ "Solidarność".
 
Podczas modlitwy podkreślano wielokrotnie intencje, aby wartości i cele, które przyświecały powstaniu NSZZ "Solidarność" były ciągle aktualne, były pielęgnowane i wdrażane w świadomości i konkretnych czynach mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, naszych parafian. Za idee solidarności oddali swoje życie nasi rodacy, patrioci, ludzie pracy a także osoby duchowne, wśród nich błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. Dlatego w sercach Polaków winna wypływać powinność troski o ideały "Solidarności", ciągłego przypominania szczególnie młodym pokoleniom o potrzebie wzajemnej odpowiedzialności, wspierania się zwłaszcza w obliczu wyzwań historii. 
 
Po Mszy Świętej delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod tablicą upamiętniającą ludzi z pod znaku ostrowieckiej, hutniczej "Solidarności". 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP z Rycerzami Kolumba

Maryjna uroczystość 15 sierpnia 2018 r. w Diecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przyciągnęła parafian i wiernych z całego miasta. Podczas uroczystej sumy o godzinie 10.30 pod przewodnictwem księdza proboszcza i kustosza Sanktuarium Andrzeja Barzyckiego w liturgii posługiwała drużyna Rycerzy Kolumba, która zawiązała się w ubiegłym roku przy naszej parafii. Panowie poprzez swoją obecność i udział we Mszy Świętej podkreślili, że 15 sierpnia w naszym kraju obchodzi się Święto Wojska Polskiego i w modlitwie wiernych polecali również tych, którzy strzegą bezpieczeństwa naszej Ojczyzny.

Podczas sumy Słowo Boże wygłosił ks. wikariusz Mirosław Gajewski. Przypomniał wiernym o potrzebie przeżywania życia z Bogiem, czego wzorem jest Maryja Wniebowzięta. Kiedy będziemy trwać w komunii z Chrystusem, żyjąc na tym świecie, będziemy nieustannie skierowani ku rzeczom wiecznym. W drodze do chwały Nieba zawsze możemy liczyć na wsparcie naszej Niebieskiej Matki i Królowej Polski. Potrzeba modlitwy z Kościół w Polsce, aby trwał w wierności Bogu.

Tradycyjnie na zakończenie przed błogosławieństwem odbył się obrzęd poświęcenia kwiatów i ziół.

Duchowe pielgrzymowanie do Tronu Jasnogórskiej Pani

 
obrazTradycyjnie co roku nasi parafianie podjęli modlitewne czuwanie towarzysząc pątnikom, biorącym udział w pieszej pielgrzymce z naszego miasta do Częstochowy. Dziewięć dni od 4 do 12 sierpnia 2018 r. w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego trwała nieustanna modlitwa czcicieli Czarnej Madonny, od godziny 20.30 do 21.00, którą kończono Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem kapłana. Wierni wpatrując się w postać Matki Boskiej o zranionym obliczu polecali pielgrzymów a także modlili się w konkretnych intencjach. Przez ten czas modlili się w sprawach polskiego Kościoła, aby umocniło się królowanie Boskiego Syna w naszej Ojczyźnie. Prosili Matkę Boską o ratowanie wiary wszystkich Polaków, o odmianę serc tych, którzy w niewierze i niechęci do Kościoła wychowują swoje dzieci, o opamiętanie dla tych, którzy świadomie wydzierają wiarę i rujnują w sercach rodaków chrześcijańskie obyczaje, o powstrzymanie fali laicyzacji życia i demoralizacji sumień, szczególnie w szeregach młodzieży i dzieci.
 
Z racji dwusetlecia powołania Diecezji Sandomierskiej parafianie polecali całą diecezję, biskupów, naszą wspólnotę parafialną, jej duszpasterzy i mieszkańców, aby pomnażali dobro, umacniali braterstwo i jedność. 
Parafianie pamiętali w modlitwach o ludziach cierpiących i chorych, aby Maryja była dla nich Matką Wytrwania i Męstwa. Oddawali Matce Bożej pod opiekę ludzi pracy i tych, którzy są jej pozbawieni. Polecali tych, którzy z różnych powodów zeszli z Bożej drogi.
 
Modlili się również za siebie, aby w ich życiu zwyciężały miłość i miłosierdzie.
 
Piękna oprawa liturgiczna nabożeństwa, śpiew pieśni do Matki Bożej Częstochowskiej oraz przedstawiane Maryi intencje przyciągały do świątyni grupy ludzi. Nawet burzowa pogoda przedostatniego dnia modlitewnego czuwania nie miała wpływu na stałą frekwencję wiernych, czczących Bożą Matkę. Serdecznie dziękujemy czcicielom Maryi za ich świadectwo wiary i pobożności. Oby ich żarliwa modlitwa przyniosła spodziewane owoce dla całej wspólnoty parafialnej.

Wyjazd parafian na Jasną Górę

j.goraPięćdziesiąt osób z naszej parafii wraz z wikariuszem ks. Adamem Kamińskim udali się autokarem 13 lipca 2018 na czuwanie modlitewne do Tronu Jasnogórskiej Pani. 

Zanim wsiedli do pojazdu uczestniczyli w nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia i Mszy Świętej. Niektórzy skorzystali z Sakramentu Pokuty. Z błogosławieństwem księdza proboszcza Andrzeja Barzyckiego wyruszyli w drogę.

Podczas podróży grupa szybko się zintegrowała. Wszyscy wzięli udział w modlitwach i śpiewie pieśni do Matki Bożej. Po przyjeździe na Jasną Górę udali się do Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie uczestniczyli w modlitwie Apelowej.

W drodze powrotnej w duchowej łączności z Matką Bożą z różańcem w ręku zanosili Jej intencje, z którymi przybyli na Jasną Górę.
Czciciele Maryi wdzięczni za możliwość pobytu na Jasnej Górze bezpiecznie powrócili do swych domów.

Zakończenie roku szkolnego w Sanktuarium

W piątek 22 czerwca 2018 r. dzieci, młodzież, rodzice, wychowawcy i nauczyciele zgromadzili się o godzinie 8.00 w murach Sanktuarium na Mszę Świętą, wieńczącą rok pracy i nauki. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Andrzej Barzycki. Zachęcał słuchaczy, aby w czasie wakacyjnego odpoczynku pamiętali o Panu Bogu i Jego miłości. Ksiądz proboszcz dokonał też swoistego podsumowania i wyciągał wnioski, zachęcając zebranych do duchowego ożywienia w modlitwie i przez udział w niedzielnej Eucharystii, prosił rodziców by zwrócili uwagę na dopilnowanie swoich dzieci, by brały udział w praktykach religijnych. Mówił też o błędach wychowawczych, o nadopiekuńczości i nie stawianiu wymagań dzieciom co doprowadza do wycofywania się takich dzieci z aktywności na rzecz swojego środowiska, do pogłębiania się u nich postaw antyspołecznych. Pochwalił dzieci i młodzież zaangażowaną w duszpasterstwo parafialne. 
 
Przy ołtarzu służyli ministranci i lektorzy oraz schola a także dzieci z grupy teatralno-biblijnej, dzięki czemu Msza Święta miała piękną oprawę liturgiczną, opracowaną pod kierunkiem pań katechetek: Danuty Wiśniewskiej i Barbary Gadkowskiej. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Mszy Świętej za przybycie i modlitwę i życzymy wspaniałych wakacji, dobrego wypoczynku i duchowego ubogacania się.
 

Podsumowanie roku duszpasterskiego w parafii

 
Znanym od lat zwyczajem w naszej parafii, kiedy nadchodzi czas wakacyjnego odpoczynku dzieci i młodzież z grup duszpasterskich wraz z opiekunami gromadzą się w Sanktuarium, aby wyrazić Panu Bogu wdzięczność za przeżyty czas kończącego się roku szkolnego i katechetycznego, dokonać podsumowań i zastanowić się nad sobą. 
 
W środę 20 czerwca 2018 r. dzieci młodsze i starsze zgromadziły się w murach świątyni o godzinie 15.00 czyli w Godzinie Miłosierdzia na adorację Najświętszego Sakramentu. W czasie czuwania, które wydłużyło się do 45 minut jego uczestnicy dziękowali Bogu za nauczycieli, wychowawców i katechetów za przekazywaną przez cały rok wiedzę i  życiową mądrość. Prosili za kapłanów i katechetów, aby Duch Święty umacniał ich w trudach głoszenia Dobrej Nowiny. Modlili się za swoich rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby cieszyli się Bożym błogosławieństwem za ich trud i poświęcenie. Polecali dzieci i młodzież naszej parafii i siebie samych, aby byli wiernymi uczniami Pana Jezusa, aby odnajdywali Go na wakacyjnych ścieżkach, żyli w obecności Boga, nie ulegali złym wpływom ale i swoim postępowaniem pociągali innych do chrześcijańskiego życia. Uczestnicy adoracji mieli czas na przeproszenie za źle wykorzystany czas, za brak gorliwości w służbie Bożej, za brak pilności w nauce, za nieposłuszeństwo. Swoją modlitwę przeplatali śpiewem.
Szczególnym momentem adoracji, było indywidualne błogosławieństwo każdego uczestnika Najświętszym Sakramentem. 
 
Dalsza część spotkania miała miejsce w Centrum Duszpasterskim im. Św. Jana Pawła II, w sali oazowej, gdzie przy muzyce i słodkim poczęstunku wszyscy integrowali się ze sobą, bawiąc się i śpiewając, snując wakacyjne plany. 

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim