ROK 2018

Spotkanie zelatorów różańcowych w Ostrowieckim Roku Rodziny

kzrOgłoszony od stycznia tego roku w powiecie Ostrowiecki Rok Rodziny jest okazją do ożywienia duszpasterstwa rodzin i małżeństw w naszej parafii. Stąd inicjatywa spotkania zelatorów Kół Żywego Różańca z naszej wspólnoty 10 lutego 2018 r. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 15.00 w kaplicy Świętej Faustyny nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia, prowadzonym przez księdza wikariusza Mirosława Gajewskiego, a następnie przeniosło się do Auli Św. Jana Pawła II w Centrum Duszpasterstwa, gdzie dołączyli: ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki i ksiądz wikariusz Adam Kamiński. Nie przypadkowo wybrany sobotni dzień pod patronatem Matki Bożej, poprzedzający zbliżający się w Kościele okres Wielkiego Postu przyniósł wiele pożytecznych okazji do dialogu, gdzie ustalono wiele istotnych spraw dla wiernych naszej parafii, w kontekście trwającego w naszym mieście i powiecie Roku Rodziny. Ksiądz proboszcz poddał pod dyskusję kilka propozycji włączenia się parafii w obchody tego Roku. Zebrani odnieśli się do nich z entuzjazmem, wyrażając swoje opinie, propozycje i chęć współpracy z duszpasterzami. Określono plan działania na czas Wielkiego Postu. Trzeba ufać, że wszystkie pomysły księży i wiernych zrealizują się w najbliższych miesiącach, umożliwią włączenie się i zaangażowanie wielu ludzi dobrej woli i przyniosą zamierzone owoce Ostrowieckiego Roku Rodziny.

Światowy Dzień Chorego w parafii

dzien.chorego11 lutego 2018 r. przeżywaliśmy w Kościele XXVI Światowy Dzień Chorego. Tego dnia wierni wraz z kapłanami zwracali się w modlitwach do Chrystusa w intencji osób chorych. Pan Jezus pozostaje źródłem nadziei i ratunku dla udręczonych cierpieniem choroby ale również dla tych, którzy poświęcają się opiece i pielęgnacji takich osób. 

Pan Jezus jest Uzdrowicielem. Trędowaty z Ewangelii cudownie uwolniony od trądu, daje nam świetlany przykład jak mamy znosić cierpienia fizyczne i doczesne nieszczęścia. Nie możemy być natarczywi w modlitewnych błaganiach, ale winniśmy raczej poleć wszystko mądrości Bożej, która dalej widzi i lepiej wie, co nam jest pożyteczne.
Odkąd Pan Jezus przyszedł na ziemię i zaczął uzdrawiać, nadał sens cierpieniu. Ono nie musi ludzi męczyć. Może ich też doskonalić. W tej sytuacji nie można się dziwić, że nasz Zbawiciel uświęcił to cierpienie sakramentalnym znakiem. Jest to sakrament namaszczenia chorych. Głównym celem przyjęcia tego sakramentu jest otrzymanie Bożej pomocy w czasie cierpienia i trwania w komunii z Bogiem.
Podczas Mszy Świętej o godzinie 10.30 duszpasterze udzielili sakramentu chorym, zgromadzonym w murach sanktuarium i przypominali wiernym, że ten sakrament winni przyjmować wiele razy w czasie leczenia, gdy się idzie na operacje i kiedy przedłuża się czas rekonwalescencji. Chorych i starszych proszono, aby ofiarowali swoje cierpienia za Kościół, za Ojczyznę, z wszystkich bliźnich, szczególnie za grzeszników błądzących z daleka od Boga i za cierpiących w czyśćcu.

Zaproszenie na Dzień Skupienia

 
pjSerdecznie zapraszamy wszystkich pragnących poznać Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów na Dzień Skupienia, który odbędzie się 24 lutego 2018 r. (sobota) w Ostrowu Świętokrzyskim w parafii Miłosierdzia Bożego, w kaplicy św. Faustyny
 
W programie:
09.00 - konferencja O. Waldemara Sojki CSsR: Wspólnota dla Intronizacji Najśw. Serca Jezusowego jako parafialna wspólnota wspólnot.
10.00 - konferencja Pani Ewy Nosiadek - moderatora krajowego Wspólnot dla Intronizacji Najśw. Serca Jezusowego: Życie i przesłanie Sł. B. Rozalii Celakówny wzorem dla wspólnot dla Intronizacji Najśw. Serca Jezusowego.
11.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu.
12.00 - Msza Święta.
13.00 - Przerwa na posiłek (kawa, herbata, ciastko)
14.00 - Konferencja O. Waldemara Sojki CSsR: Intronizacja NSPJ w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym.
15.00 - Konferencja Pani Ewy Nosiadek: Zasady budowania w parafii Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
16.00 - Zakończenie i podsumowanie Dnia Skupienia.

Spotkania Rycerzy Kolumba w Sanktuarium

rycerze

Niedziela 11 lutego 2018 r. była dobrą okazją dla ostrowieckich przedstawicieli Zakonu Rycerzy Kolumba, by po zakończeniu każdej Mszy Świętej zaprezentować swoją duszpasterską wspólnotę wiernym, zaciekawionym tym, co mogą o niej usłyszeć. Panowie w czarnych garniturach, przepasani szarfą w papieskich barwach mieli swoje 5 minut, które wykorzystywali na przedstawienie słuchaczom, kim są, na czym polega ich działalność i co chcą zrobić w naszej parafii. Ci, którzy już należą do Rycerzy Kolumba składali świadectwo o swojej grupie, do której przynależą. Mówili o wspólnych celach, o wzajemnym wspieraniu się i umacnianiu w wierze, o swej służbie dla Kościoła i lokalnej społeczności. Stojąc przed wejściem do świątyni rozdawali ulotki informujące o historii powstania Zakonu i aktualnych akcjach duszpasterskich jakie podejmuje. 

Jeśli któryś z panów jest zainteresowany i zdecydowany, aby zostać Rycerzem Kolumba proszony jest o skontaktowanie się z księdzem proboszczem Andrzejem Barzyckim lub księżmi wikariuszami, którym na sercu leży powołanie tej wspólnoty w naszej parafii a także kontaktować się z poszczególnymi osobami, które już działają w tej wspólnocie na przykład na Facebook'u lub wchodząc na internetową stronę www.rycerzekolumba.com,www.kofc.org/pl. Serdecznie zapraszamy.

Inauguracja Roku Św. Stanisław Kostki w Sanktuarium

ststanislauskostkaDecyzją polskich biskupów rok 2018 ogłoszono Rokiem Świętego Stanisława Kostki - patrona dzieci i młodzieży. W tym roku 15 sierpnia przypada jego 450 rocznica śmierci. W październiku rozpocznie się Synod Biskupów poświęcony ludziom młodym na temat: "Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania". W listopadzie przypadają obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Te wydarzenia mają adekwatne odniesienie do postaci Świętego Stanisława Kostki i stanowią dobrą okazję do przybliżenia młodemu pokoleniu jego życia i ideałów. 

W niedzielę 14 stycznia 2018 r. we wszystkich świątyniach w kraju, również i w naszym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, podczas Mszy Świętych zanoszono prośby za dzieci i młodzież, za wstawiennictwem Św. Stanisława Kostki. Tego dnia ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki zaprosił parafian do odmawiania modlitwy w intencji dobrych owoców Roku Św. Stanisława Kostki, prowadząc nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w kaplicy Św. Faustyny. W modlitwach polecał wszystkie sprawy dzieci i młodzieży naszej parafii, szczególnie przygotowujących się do przyjęcia sakramentów świętych, a także wszystkie dzieła duszpasterskie, prowadzone dla młodych w Centrum Duszpasterstwa oraz w szkole na katechezie.

Jasełka dla małego Jezusa

Święto Chrztu Pańskiego wieńczące w liturgii okres Bożego Narodzenia, które wypadło 7 stycznia 2018 r. było okazją do przypomnienia Bożonarodzeniowych tajemnic naszej wiary. Uczyniły to dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 19, działającego na terenie naszej parafii. Pod okiem pani dyrektor Anety Stachurskiej i nauczycielek: pań Anny Dybul i Bożeny Czemierys wraz z wspierającymi rodzicami jasełkowych aktorów, wszyscy zebrani na Mszy Świętej o godzinie 12.00 mogli zobaczyć jak mali wykonawcy pięknie ukazali sceny z Ewangelii o Bożym Narodzeniu. Była Święta Rodzina: Józef i Maryja, byli pastuszkowie, zastęp anielski oraz Trzej Królowie. Dzieci mówiły do mikrofonu wyraźnie, spokojnie, chętnie śpiewały kolędy, wczuwały się w swoje role. Każda postać dziecięca miała dobrany strój. Przed ołtarzem ustawiono ładne dekoracje. Wszystko zostało dopracowane, dlatego po występie dzieci i ich opiekunowie otrzymali zasłużone głośne brawa.

V Ostrowiecki Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2018 r. już po raz piąty, a w tym roku nową trasą wyruszył sprzed Sanktuarium Bożego Miłosierdzia czerwony orszak króla Kacpra, wspólnie z wiernymi z Rosoch, Stawek, Koszarów i Denkowa na ostrowiecki Rynek, aby tam przeżyć na żywo inscenizację ewangelicznej sceny pokłonu Chrystusowi przez Mędrców ze Wschodu, którzy objawili po całym świecie Jego narodzenie. Podążając na miejsce zbiórki dzieci, młodzież i starsi śpiewali kolędy i głośno skandowali hasło tegorocznego orszaku: "Bóg jest dla wszystkich". Nasi parafianie poprzebierali się w czerwone stroje, panie zaskakiwały wpiętymi do ubioru dodatkami, jak na damy dworu przystało. Mężczyźni wymachiwali czerwonymi flagami. Widać było, że atmosfera dnia udzieliła się uczestnikom. I o to chodziło. Kiedy Trzej Królowie dotarli na rynek, pierwszy z nich nasz parafianin Jarosław Michalczyk jako król Kacper, kłaniając się Chrystusowi wygłosił piękną przemowę, w której nawiązał do symboliki mirry. W momencie ofiarowania swego daru towarzyszyli mu jego syn Adam, w stroju królewicza i córka Ania. Po pokłonie królów zaczęło się kolędowanie. Schole poszczególnych parafii dawały z siebie wszystko. Mile zaskoczył ostrowiecki chór Cantate Domino, który wykonał cztery kolędy śpiewane za granicą naszego kraju. Nasi parafianie chętnie włączali się w śpiew kolęd, gromko oklaskiwali solistów i grupy śpiewacze, wyrażając swój entuzjazm z bycia ze sobą razem. W tym dniu wielu naszych parafian wzięło udział w akcji charytatywnej dla Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie, przynosząc do punku "Caritas" swoje dary dla potrzebujących. Te, składane w Sanktuarium w koszach przed ołtarzem również zostały dostarczone na rynek i przekazane zgodnie z przeznaczeniem.

Dziękujemy za zaangażowanie się i piękne świadectwo wiary uczestniczących w tegorocznym orszaku. Nie zapominajmy, że za przykładem Trzech Króli mamy wszystkim głosić Bożonarodzeniowe orędzie, że Bóg przychodzi do wszystkich ludzi z darem zbawienia. Pozyskujmy bliźnich dla Chrystusa, jak to czynią misjonarze.

Zaproszenie na katechezy neokatechumenalne

neo"KTO SŁUCHA SŁOWA MEGO I WIERZY W TEGO, KTÓRY MNIE POSŁAŁ, MA ŻYCIE WIECZNE I NIE IDZIE NA SĄD, LECZ ZE ŚMIERCI PRZESZEDŁ DO ŻYCIA" /J 5, 24/

 

Wspólnota Neokatechumenalna zaprasza na katechezy dla dorosłych, małżeństw i młodych do parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim w poniedziałki i czwartki na godzinę 19.00.
Pierwsza katecheza 29 stycznia 2018 r.

Wizyta Duszpasterska 2017/18

wizyta.duszpasterska

Pan Jezus powiedział do swoich Apostołów "Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje" /Mt 10,40/.

Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary a zarazem znakiem żywej więzi z Kościołem powszechnym.

W Kodeksie Prawa Kanonicznego odnajdujemy kan. 529 § 1, który mówi: "Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeżeli w czymś nie domagają - roztropnie ich korygując".

W czasie kolędy spotkamy się z naszymi parafianami, wspólnie się modlimy i błogosławimy im mieszkania.

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 9.00 i popołudniu od godz. 15.00.

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

28.12.2017 r. - 30.12.2017 r.

 • 28.12.2017 r., czwartek - os. Ogrody, blok nr 1, 2, 3
 • 29.12.2017 r., piątek - os. Ogrody, bl. nr 4, 5 (1-60), 6
 • 30.12.2017 r., sobota - os. Ogrody, bl. nr 5 (61 - 120), 7, 8
2.01.2018 r. - 05.01.2018 r.
 • 2.01.2018 r., wtorek - os. Ogrody 9A, 9B, 10
 • 3.01.2018 r., środa -  os. Ogrody 10A, 11, 12
 • 4.01.2018 r., czwartek - os. Ogrody 13, 15A, 15B (1-60)
 • 5.01.2018 r., piątek -  os. Ogrody 15B (61-120), 17A, 17B
8.01.2018 r. - 13.01.2018 r.
 • 8.01.2018 r., poniedziałek - os. Ogrody 19 (1-65), 22, 23
 • 9.01.2018 r., wtorek - os. Ogrody 19 (66-115), 24, 25
 • 10.01.2018 r., środa - os. Ogrody 26, 30, 31
 • 11.01.2018 r., czwartek - os. Ogrody 32, 35/5, 35/6
 • 12.01.2018 r., piątek - os. Ogrody 36, 37, 38
 • 13.01.2018 r., sobota - os. Patronackie 11 i 12, 13 i 14, 15 i 16
15.01.2018 r. - 20.01.2018 r.
 • 15.01.2018 r., poniedziałek - os. Patronackie 17 i 18, 21 i 22, 23 i 25
 • 16.01.2018 r., wtorek - os. Patronackie 26 i 27, 28 i 30, 31 i 32
 • 17.01.2018 r., środa - os. Patronackie 33 i 34, 35 i 36, ul. Polna 3A
 • 18.01.2018 r., czwartek - ul. Polna 7A, ul. Polna 7B, ul. Denkowska 45A, 45B
 • 19.01.2018 r., piątek - ul. Denkowska 45 C i ul. Krucza, ul. Polna i ul. Szczygla, ul. Denkowska i ul. Wronia
 • 20.01.2018 r., sobota na zaproszenie.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim