kzrOgłoszony od stycznia tego roku w powiecie Ostrowiecki Rok Rodziny jest okazją do ożywienia duszpasterstwa rodzin i małżeństw w naszej parafii. Stąd inicjatywa spotkania zelatorów Kół Żywego Różańca z naszej wspólnoty 10 lutego 2018 r. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 15.00 w kaplicy Świętej Faustyny nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia, prowadzonym przez księdza wikariusza Mirosława Gajewskiego, a następnie przeniosło się do Auli Św. Jana Pawła II w Centrum Duszpasterstwa, gdzie dołączyli: ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki i ksiądz wikariusz Adam Kamiński. Nie przypadkowo wybrany sobotni dzień pod patronatem Matki Bożej, poprzedzający zbliżający się w Kościele okres Wielkiego Postu przyniósł wiele pożytecznych okazji do dialogu, gdzie ustalono wiele istotnych spraw dla wiernych naszej parafii, w kontekście trwającego w naszym mieście i powiecie Roku Rodziny. Ksiądz proboszcz poddał pod dyskusję kilka propozycji włączenia się parafii w obchody tego Roku. Zebrani odnieśli się do nich z entuzjazmem, wyrażając swoje opinie, propozycje i chęć współpracy z duszpasterzami. Określono plan działania na czas Wielkiego Postu. Trzeba ufać, że wszystkie pomysły księży i wiernych zrealizują się w najbliższych miesiącach, umożliwią włączenie się i zaangażowanie wielu ludzi dobrej woli i przyniosą zamierzone owoce Ostrowieckiego Roku Rodziny.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim