dzien.chorego11 lutego 2018 r. przeżywaliśmy w Kościele XXVI Światowy Dzień Chorego. Tego dnia wierni wraz z kapłanami zwracali się w modlitwach do Chrystusa w intencji osób chorych. Pan Jezus pozostaje źródłem nadziei i ratunku dla udręczonych cierpieniem choroby ale również dla tych, którzy poświęcają się opiece i pielęgnacji takich osób. 

Pan Jezus jest Uzdrowicielem. Trędowaty z Ewangelii cudownie uwolniony od trądu, daje nam świetlany przykład jak mamy znosić cierpienia fizyczne i doczesne nieszczęścia. Nie możemy być natarczywi w modlitewnych błaganiach, ale winniśmy raczej poleć wszystko mądrości Bożej, która dalej widzi i lepiej wie, co nam jest pożyteczne.
Odkąd Pan Jezus przyszedł na ziemię i zaczął uzdrawiać, nadał sens cierpieniu. Ono nie musi ludzi męczyć. Może ich też doskonalić. W tej sytuacji nie można się dziwić, że nasz Zbawiciel uświęcił to cierpienie sakramentalnym znakiem. Jest to sakrament namaszczenia chorych. Głównym celem przyjęcia tego sakramentu jest otrzymanie Bożej pomocy w czasie cierpienia i trwania w komunii z Bogiem.
Podczas Mszy Świętej o godzinie 10.30 duszpasterze udzielili sakramentu chorym, zgromadzonym w murach sanktuarium i przypominali wiernym, że ten sakrament winni przyjmować wiele razy w czasie leczenia, gdy się idzie na operacje i kiedy przedłuża się czas rekonwalescencji. Chorych i starszych proszono, aby ofiarowali swoje cierpienia za Kościół, za Ojczyznę, z wszystkich bliźnich, szczególnie za grzeszników błądzących z daleka od Boga i za cierpiących w czyśćcu.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim