Wizytacja kanoniczna

24. września 2012 r. nasza Wspólnota parafialna gościła ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza - Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej, który przybył do naszej parafii w ramach wizytacji kanonicznej.

Ksiądz Biskup przed południem odwiedził leżące na terenie parafii przedszkole oraz szkołę podstawową, gdzie spotkał się z ciepłym i radosnym przyjęciem.

Z dobrym słowem i błogosławieństwem nawiedził także chorych parafii. Wieczorem przewodniczył uroczystej Mszy Świętej, którą koncelebrowali kapłani z Dekanatu Ostrowieckiego. Po powitaniu przez dzieci oraz dorosłych, Pasterza naszej Diecezji powitał ks. Andrzej Barzycki, proboszcz parafii. W swoim słowie podsumował czas od poprzedniej wizytacji. Przypomniał wydarzenia i inicjatywy, które są radością i sukcesem naszej Wspólnoty, ale także przywołał problemy, które przed parafią stoją, wyrażając nadzieję, iż wspólnym wysiłkiem, modlitwą i pracą uda się je rozwiązać. Na zakończenie Eucharystii podziękował Księdzu Biskupowi za przybycie i wspólną modlitwę.

Po Mszy Świętej na plebanii miała miejsce wspólna kolacja kapłanów z Pasterzem, która zakończyła pierwszy dzień wizytacji. Dziękując za dar obecności ks. bpa Krzysztofa, czekamy na piątek, który będzie drugiem dniem wizytacji. W tym dniu na godz. 17.30 zapraszamy wszystkie grupy i stowarzyszenia działające przy naszej parafii na spotkanie z Księdzem Biskupem. Na godz. 18.00 zapraszamy natomiast wszystkich parafian na Uroczystą Mszę Świętą, która zakończy wizytację kanoniczną w naszej Wspólnocie.

28 września 2012 roku nasza Wspólnota parafialna przeżywała drugi dzień wizytacji kanonicznej. Tego dnia ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz - Biskup Ordynariusz naszej Diecezji - spotkał się z rodzinami kapłanów pochodzących z naszej parafii, a także z wszystkimi wspólnotami parafialnymi. Wieczorem Ksiądz Biskup przewodniczył uroczystej Eucharystii, którą koncelebrowali kapłani z Dekanatu. Wizytację kanoniczną zakończyła kolacja Księdza Biskupa z księżmi.

Uroczyste objęcie urzędu proboszcza w naszej parafii

W niedzielę, 15 sierpnia 2012 r. w czasie Mszy św. o godz. 10.30, miało miejsce w obecności dziekana księdza prałata mgr lic. Zbigniewa Wiatrka, wikariusza biskupiego ds. Duchowieństwa Diecezjalnego, Rektora WSD w Sandomierzu ks. dra Jana Biedronia, Dyrektora Administracyjnego WSD w Sandomierzu ks. Marka Flisa, Dyrektora Wydawnictwa Diecezjalnego ks. Leszka Pachuty, i księży z innych parafii, uroczyste objęcie Parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Św. przez księdza dra Andrzeja Barzyckiego.

Zmiana proboszcza to ważne wydarzenie w życiu Parafii, które odbywa się z zachowaniem norm Kodeksu Prawa Kanonicznego. Podczas Mszy odczytano Dekret biskupa ordynariusza Diecezji Sandomierskiej Ks. Bp Krzysztofa Nitkiewicza o mianowaniu nowego proboszcza. Wspólnoty, parafianie, dzieci, młodzież oraz rodziny kwiatami i ciepłymi słowami powitali nowego proboszcza.

Życzymy błogosławieństwa Serca Bożego, opieki Matki Bożej i życzliwości wszystkich parafian, aby posługa duszpasterska w nowej wspólnocie parafialnej była źródłem stałej radości i satysfakcji oraz przynosiła obfite owoce duchowe dla dobra powierzonego ludu Bożego.

Ks. kan. dr Andrzej Barzycki - Urodzony w 1962 roku w Lesku. Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (w latach 1983-1989) w dniu 14 czerwca 1989 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Ignacego Tokarczuka. W latach 1993-1998 odbywał studia na Wydziale Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Od 2004 do 2005 roku przebywał na stypendium naukowym doktoranckim we Włoszech. W 2007 roku obronił doktorat na Katedrze Prawa Wyznaniowego KUL.

Wikariusz parafii m.in. w Ożarowie, Stalowej Woli, Janowie Lubelskim, a także parafii św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim. Proboszcz parafii Bardzo k. Łagowa. W latach 2006-2012 dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego, a następnie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Od lipca 2012 roku proboszcz parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W Diecezji Sandomierskiej pełni funkcję koordynatora Fundacji ?Dzieło Nowego Tysiąclecia?, która funduje stypendia dla zdolnej młodzieży. Jest także sędzią Sądu Biskupiego w Sandomierzu.

Rekolekcje adwentowe

adwent.zaproszeniePIĄTEK - 21 grudnia

 • 15.00 - Rozpoczęcie Rekolekcji - Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza Święta z nauką ogólną
 • 18.00 - Msza Święta z nauką ogólną

SOBOTA - 22 grudnia - Dzień spowiedzi parafialnej

 • 9.00 - 12.00 Spowiedź
 • 9.00 - Msza Święta z nauką ogólną
 • 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego, Nabożeństwo pokutne dla dzieci
 • 15.30 - 19.00 Spowiedź
 • 18.00 - Msza Święta z nauką ogólną

NIEDZIELA - 23 grudnia

 • 7.30 - Msza Święta z nauką ogólną
 • 9.00 - Msza Święta z nauką ogólną
 • 10.30 - Msza Święta z nauką ogólną
 • 12.00 - Msza Święta z nauką dla dzieci
 • 18.00 - Msza Święta z nauką dla młodzieży

Warto wiedzieć:

Diecezjalne Dni Młodzieży

spotkanie.mlodych

Pierwsze spotkanie młodych odbyło się w 1998 r. w Stalowej Woli. Przez kilka lat spotkania były organizowane na Świętym Krzyżu. Począwszy od 2010 r. diecezjalne spotkania młodych wprost nawiązują do Światowych Dni Młodzieży i odbywają się w kolejnych miastach diecezji sandomierskiej. W ubiegłorocznych spotkaniach zorganizowanych w Tarnobrzegu uczestniczyło ponad 3, 5 - tysiąca młodzieży.

Wytrwajcie w jedności z Chrystusem i między sobą we wspólnocie Kościoła, a nie zawiedziecie się nigdy. Nie utraćcie niczego z tego, co daje wam Chrystus, nie schodźcie z Jego drogi, chociaż jest trudna, gdyż tylko ona prowadzi do prawdziwego szczęścia. Nie pozwólcie, żeby wchłonął was zeświecczony świat, który żyje tak jakby Boga nie było. Nie dajcie się mu zneutralizować, zagłuszyć, zepchnąć na margines. Może czasami macie wrażenie, że do niego nie pasujecie. To nie oznacza w żadnym wypadku, że coś jest z wami nie tak. Wręcz przeciwnie. Waszą wiarą, entuzjazmem karmionym jednością z Chrystusem i ze wspólnotą Kościoła, macie myśleć nie tylko o sobie, ale musicie być ratunkiem dla naszych koleżanek i kolegów, dla naszych rodzin, dla naszej ojczyzny. Powiedzcie im, że wiara w Boga jest czymś wspaniałym. Jako wierzący, jesteśmy otwarci na inne religie i poglądy, kontakty z nimi są okazją do twórczego dialogu. Nikogo nie odrzucamy. Jednocześnie mamy prawo i powinniśmy odważnie wyznawać nasze chrześcijańskie zasady, mamy prawo ich bronić, a przede wszystkim winniśmy według nich żyć, gdyż takie świadectwo jest najskuteczniejsze (bp K. Nitkiewicz).

W Niedzielę 16 września, uroczystą Mszą Świętą na ostrowieckim Rynku, której przewodniczył Ks. bp Krzysztof Nitkiewicz zakończone zostało, przeżywane pod hasłem - "Kościół naszym domem", XV Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej. Przez trzy dni - od piątku - prawie 4 tysiące młodych ludzi poprzez wspólne przebywanie razem, modlitwę i zabawę pogłębiało swoją wiarę.

Nasza świątynia parafialna podczas tych dni była jednym z kościołów stacyjnych, gdzie młodzież spotykała się na modlitwie, nabożeństwach, Eucharystii, a w budynkach przy parafii i szkole także na spotkaniach formacyjnych.

W sobotę w naszym kościele gościliśmy pana Grzegorza Bacika - eksperta w sprawach zagrożeń związanych z okultyzmem, magią, czarami czy satanizmem. Pan Grzegorz przybliżając prawdę o obecności złego ducha w świecie, przestrzegał przed niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą sięganie, często nie do końca świadome, po jego pomoc w naszych problemach. Przypomniał, że głównym celem Szatana nie jest opętanie, ale doprowadzenie do popełnienia przez człowieka grzechu ciężkiego, a co za tym idzie zerwanie przyjaźni z Bogiem, gdyż to jest największym niebezpieczeństwem dla duszy i zbawienia człowieka. Podając wiele prawdziwych przykładów, ukazał iż każda próba szukania rozwiązań trudnych spraw, u wróżek, energoterapeutów, itp. to odwoływanie się do złych duchów, która zawsze na końcu obróci się przeciw człowiekowi. Poniżej zamieszczamy wykład Pana Grzegorza, który wygłosił w naszej świątyni w czasie Dni Młodych. Zachęcamy do wysłuchania i pobrania.

XV Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej dobiegło końca. Wierzymy, iż to szczególne wydarzenie dla naszego Miasta i naszej parafii przyniesie błogosławione owoce.

Podziękowanie

W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Dni Młodych, szczególnie w naszej parafii. Dziękujemy rodzinom, które przyjęły do swoich domów młodzież, dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, paniom ze Spółdzielni Socjalnej "Alternatywa 5", wolontariuszom, animatorom, służbom porządkowym, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, iż Spotkanie Młodych mogło się odbyć. Wszystkim za wszelkie dobro wielkie Bóg zapłać!

Duszpasterze

Zobacz także: http://www.sms.sandomierz.opoka.org.pl/index.php/spotkanie-mlodych/ostrowiec-s

Boże Narodzenie

szopka2"Anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel" (Łk 2, 10-11). 

Drodzy Parafianie, 
Czcigodni Goście odwiedzający naszą stronę parafialną!


W tym szczególnym czasie narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa, który tak umiłował człowieka, iż zechciał dzielić z nim ziemskie życie, pragniemy życzyć Wam, by pośród zmieniających się nieustannie kolei życia w Waszych sercach gościł Chrystusowy pokój. Niech wszystkie rodziny napełnione wzajemną miłością stale wzrastają w wierze i nadziei, a Dziecię Jezus hojnie udziela swoich łask w całym Nowym Roku.


"Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło.
Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju?" (Iz 9, 1.5)


Niech w te piękne Dni świąteczne:
Nowonarodzone Dziecię - Przedziwny Doradca obdarzy Was swoją mądrością i umiejętnością w podejmowaniu trudnych decyzji;
Nowonarodzone Dziecię - Bóg Mocny obdarzy Was swoją siłą, byście mogli pokonywać codzienne życiowe trudności, których przecież tak wiele;
Nowonarodzone Dziecię - Odwieczny Ojciec obdarzy Was swoją czułą opieką; obyście mogli doświadczyć bardzo głęboko, że naprawdę jesteście dziećmi Boga;
Nowonarodzone Dziecię -Książę Pokoju obdarza Was swoim pokojem i najprawdziwszą radością.
Życzymy wspaniałych, bogatych w duchowe przeżycia, ciepłych, rodzinnych Świąt. 
Na radosne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia z serca Wam błogosławimy.

linia

Wasz Proboszcz wraz z Wikariuszami

Warto wiedzieć:

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim