szopka2"Anioł rzekł do nich: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel" (Łk 2, 10-11). 

Drodzy Parafianie, 
Czcigodni Goście odwiedzający naszą stronę parafialną!


W tym szczególnym czasie narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa, który tak umiłował człowieka, iż zechciał dzielić z nim ziemskie życie, pragniemy życzyć Wam, by pośród zmieniających się nieustannie kolei życia w Waszych sercach gościł Chrystusowy pokój. Niech wszystkie rodziny napełnione wzajemną miłością stale wzrastają w wierze i nadziei, a Dziecię Jezus hojnie udziela swoich łask w całym Nowym Roku.


"Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło.
Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju?" (Iz 9, 1.5)


Niech w te piękne Dni świąteczne:
Nowonarodzone Dziecię - Przedziwny Doradca obdarzy Was swoją mądrością i umiejętnością w podejmowaniu trudnych decyzji;
Nowonarodzone Dziecię - Bóg Mocny obdarzy Was swoją siłą, byście mogli pokonywać codzienne życiowe trudności, których przecież tak wiele;
Nowonarodzone Dziecię - Odwieczny Ojciec obdarzy Was swoją czułą opieką; obyście mogli doświadczyć bardzo głęboko, że naprawdę jesteście dziećmi Boga;
Nowonarodzone Dziecię -Książę Pokoju obdarza Was swoim pokojem i najprawdziwszą radością.
Życzymy wspaniałych, bogatych w duchowe przeżycia, ciepłych, rodzinnych Świąt. 
Na radosne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia z serca Wam błogosławimy.

linia

Wasz Proboszcz wraz z Wikariuszami

Warto wiedzieć:

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim