spotkanie.mlodych

Pierwsze spotkanie młodych odbyło się w 1998 r. w Stalowej Woli. Przez kilka lat spotkania były organizowane na Świętym Krzyżu. Począwszy od 2010 r. diecezjalne spotkania młodych wprost nawiązują do Światowych Dni Młodzieży i odbywają się w kolejnych miastach diecezji sandomierskiej. W ubiegłorocznych spotkaniach zorganizowanych w Tarnobrzegu uczestniczyło ponad 3, 5 - tysiąca młodzieży.

Wytrwajcie w jedności z Chrystusem i między sobą we wspólnocie Kościoła, a nie zawiedziecie się nigdy. Nie utraćcie niczego z tego, co daje wam Chrystus, nie schodźcie z Jego drogi, chociaż jest trudna, gdyż tylko ona prowadzi do prawdziwego szczęścia. Nie pozwólcie, żeby wchłonął was zeświecczony świat, który żyje tak jakby Boga nie było. Nie dajcie się mu zneutralizować, zagłuszyć, zepchnąć na margines. Może czasami macie wrażenie, że do niego nie pasujecie. To nie oznacza w żadnym wypadku, że coś jest z wami nie tak. Wręcz przeciwnie. Waszą wiarą, entuzjazmem karmionym jednością z Chrystusem i ze wspólnotą Kościoła, macie myśleć nie tylko o sobie, ale musicie być ratunkiem dla naszych koleżanek i kolegów, dla naszych rodzin, dla naszej ojczyzny. Powiedzcie im, że wiara w Boga jest czymś wspaniałym. Jako wierzący, jesteśmy otwarci na inne religie i poglądy, kontakty z nimi są okazją do twórczego dialogu. Nikogo nie odrzucamy. Jednocześnie mamy prawo i powinniśmy odważnie wyznawać nasze chrześcijańskie zasady, mamy prawo ich bronić, a przede wszystkim winniśmy według nich żyć, gdyż takie świadectwo jest najskuteczniejsze (bp K. Nitkiewicz).

W Niedzielę 16 września, uroczystą Mszą Świętą na ostrowieckim Rynku, której przewodniczył Ks. bp Krzysztof Nitkiewicz zakończone zostało, przeżywane pod hasłem - "Kościół naszym domem", XV Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej. Przez trzy dni - od piątku - prawie 4 tysiące młodych ludzi poprzez wspólne przebywanie razem, modlitwę i zabawę pogłębiało swoją wiarę.

Nasza świątynia parafialna podczas tych dni była jednym z kościołów stacyjnych, gdzie młodzież spotykała się na modlitwie, nabożeństwach, Eucharystii, a w budynkach przy parafii i szkole także na spotkaniach formacyjnych.

W sobotę w naszym kościele gościliśmy pana Grzegorza Bacika - eksperta w sprawach zagrożeń związanych z okultyzmem, magią, czarami czy satanizmem. Pan Grzegorz przybliżając prawdę o obecności złego ducha w świecie, przestrzegał przed niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą sięganie, często nie do końca świadome, po jego pomoc w naszych problemach. Przypomniał, że głównym celem Szatana nie jest opętanie, ale doprowadzenie do popełnienia przez człowieka grzechu ciężkiego, a co za tym idzie zerwanie przyjaźni z Bogiem, gdyż to jest największym niebezpieczeństwem dla duszy i zbawienia człowieka. Podając wiele prawdziwych przykładów, ukazał iż każda próba szukania rozwiązań trudnych spraw, u wróżek, energoterapeutów, itp. to odwoływanie się do złych duchów, która zawsze na końcu obróci się przeciw człowiekowi. Poniżej zamieszczamy wykład Pana Grzegorza, który wygłosił w naszej świątyni w czasie Dni Młodych. Zachęcamy do wysłuchania i pobrania.

XV Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej dobiegło końca. Wierzymy, iż to szczególne wydarzenie dla naszego Miasta i naszej parafii przyniesie błogosławione owoce.

Podziękowanie

W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Dni Młodych, szczególnie w naszej parafii. Dziękujemy rodzinom, które przyjęły do swoich domów młodzież, dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, paniom ze Spółdzielni Socjalnej "Alternatywa 5", wolontariuszom, animatorom, służbom porządkowym, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, iż Spotkanie Młodych mogło się odbyć. Wszystkim za wszelkie dobro wielkie Bóg zapłać!

Duszpasterze

Zobacz także: http://www.sms.sandomierz.opoka.org.pl/index.php/spotkanie-mlodych/ostrowiec-s

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim