W niedzielę, 15 sierpnia 2012 r. w czasie Mszy św. o godz. 10.30, miało miejsce w obecności dziekana księdza prałata mgr lic. Zbigniewa Wiatrka, wikariusza biskupiego ds. Duchowieństwa Diecezjalnego, Rektora WSD w Sandomierzu ks. dra Jana Biedronia, Dyrektora Administracyjnego WSD w Sandomierzu ks. Marka Flisa, Dyrektora Wydawnictwa Diecezjalnego ks. Leszka Pachuty, i księży z innych parafii, uroczyste objęcie Parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Św. przez księdza dra Andrzeja Barzyckiego.

Zmiana proboszcza to ważne wydarzenie w życiu Parafii, które odbywa się z zachowaniem norm Kodeksu Prawa Kanonicznego. Podczas Mszy odczytano Dekret biskupa ordynariusza Diecezji Sandomierskiej Ks. Bp Krzysztofa Nitkiewicza o mianowaniu nowego proboszcza. Wspólnoty, parafianie, dzieci, młodzież oraz rodziny kwiatami i ciepłymi słowami powitali nowego proboszcza.

Życzymy błogosławieństwa Serca Bożego, opieki Matki Bożej i życzliwości wszystkich parafian, aby posługa duszpasterska w nowej wspólnocie parafialnej była źródłem stałej radości i satysfakcji oraz przynosiła obfite owoce duchowe dla dobra powierzonego ludu Bożego.

Ks. kan. dr Andrzej Barzycki - Urodzony w 1962 roku w Lesku. Po odbyciu studiów seminaryjnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (w latach 1983-1989) w dniu 14 czerwca 1989 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Ignacego Tokarczuka. W latach 1993-1998 odbywał studia na Wydziale Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Od 2004 do 2005 roku przebywał na stypendium naukowym doktoranckim we Włoszech. W 2007 roku obronił doktorat na Katedrze Prawa Wyznaniowego KUL.

Wikariusz parafii m.in. w Ożarowie, Stalowej Woli, Janowie Lubelskim, a także parafii św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim. Proboszcz parafii Bardzo k. Łagowa. W latach 2006-2012 dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego, a następnie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Od lipca 2012 roku proboszcz parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W Diecezji Sandomierskiej pełni funkcję koordynatora Fundacji ?Dzieło Nowego Tysiąclecia?, która funduje stypendia dla zdolnej młodzieży. Jest także sędzią Sądu Biskupiego w Sandomierzu.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim