XXX Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

mb4 sierpnia 2013 r. - wyruszyła z naszego Miasta XXX Piesza Pielgrzymka Ziemi Świętokrzyskiej na Jasną Górę. Jej hasłem są słowa: ?Z Maryją mocni wiarą?. Pielgrzymi z naszej parafii wędrują w grupie Złotej.

 Przez cały okres trwania pieszej pielgrzymki na Jasną Górę (od 4 do 12 sierpnia) pragniemy łączyć się duchowo z pielgrzymami zmierzającymi do Pani Częstochowskiej. Codziennie o godz. 20.30 w naszym kościele będzie miała miejsce adoracja i czuwanie zakończone Apelem Jasnogórskim.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

XIII Dzień Papieski

13 października przeżywaliśmy w naszej Ojczyżnie pod hasłem "Jan Paweł II - Papież dialogu" XIII Dzień Papieski. W tym dniu swoją ofiarą wierni mogli wesprzeć Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która od 13 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.

W tym roku Fundacja obejmuje swoją pomocą 2500 osób z Polski. Jest to wielki pomnik stawiany naszemu Rodakowi Papieżowi Janowi Pawłowi II, któremu wszelkie działania na rzecz dzieci i młodzieży były szczególnie bliskie. Wierni z naszej parafii chętnie włączyli się w to wielkie Dzieło chojnie wspierając ofiarą do puszek młodzież będącą pod obieką Fundacji. XIII Dzień Papieski był także okazją, by przypomnieć sobie nauczanie Jana Pawła II i wielkie dziedzictwo, które nam pozostawił. W nawiązaniu do tegorocznego hasła dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z paniami katechetkami na Mszy Świętej sprawowanej o godz. 12.00 przedstawiły montaż słowno-muzyczny ukazujący Papieża jako człowieka wielkiego dialogu, który pierwszy szukał rozmowy i wychodził naprzeciw potrzebom współczesnego świata.

Działania Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" można wspierać nie tylko w tym jednym dniu, ale również przez cały rok. Zapraszamy na stronę internetową Fundacji gdzie znajdziemy szegółowe informacje dotyczące możliwych form pomocy. Znajduje się ona pod adresem: www.dzielo.pl.

Wizyta duszpasterska

Zakończenie wizyty duszpasterskiej W środę - 30 stycznia - zakończyła się w naszej parafii wizyta duszpasterska. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim rodzinom za ciepłe i życzliwe przyjęcie, rozmowę i poruszane tematy podczas spotkania duszpasterskiego.

Wyrażamy także głęboką wdzięczność za wszelkie ofiary składane z racji "kolędy". Pragniemy przypomnieć, iż są one przeznaczone na cele parafialne, a przede wszystkim na budowę Centrum Duszpasterskiego w podziemiach kościoła oraz renowację kaplicy św. Faustyny.

O wszystkich Ofiarodawcach pamiętamy w modlitwach w naszym Sanktuarium.

Duszpasterze

Wielki Post

W Środę Popielcową - 13 lutego - rozpoczął się w Kościele 40. dniowy czas Wielkiego Postu, który ma nas przygotować do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Symboliczny gest posypania głów popiołem na rozpoczęcie tego świętego czasu uświadamia nam, iż wszystko co ziemskie i materialne przemija. Nasza uwaga zostaje zwrócona na Boga, który obdarzył nas nieśmiertelną duszą i obiecał wieczne zbawienie. Wielki Post przypomina nam także naszą grzeszność i potrzebę nawracania. Jednocześnie przekonuje o wielkiej miłości Boga do człowieka, który posłał Swojego Syna, aby przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie odkupił nas, przywrócił godność dziecka Bożego i otworzył nam bramy Nieba.

postPoprzez pokutę, post i umartwienie chcemy zadośćuczynić Bogu za nasze i naszych bliźnich grzechy, a także przybliżać się do dobrego i miłosiernego Boga. Kościół poprzez nabożeństwa pasyjne pragnie wspomagać swoich wiernych w dobrym przeżyciu tego świętego czasu.

Serdecznie zapraszamy do naszej świątyni na nabożeństwa:

  • Droga Krzyżowa w każdy piątek na godz. 15.00 (Droga Krzyżowa dzieci) oraz o 17.00 (Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych)
  • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu na godz. 17.00.

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego

2 września 2013 r. o godzinie 800 uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 oraz młodzież Zespołu Szkół nr 2 wraz z rodzicami i nauczycielami zgromadzili się w naszym Sanktuarium, aby w imię Boże rozpocząć nowy rok szkolny. Podczas uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Barzycki wszyscy zebrani dziękowali Panu Bogu za wakacyjny wypoczynek i  prosili o obfite błogosławieństwo Boże na czas nauki w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Sakrament Bierzmowania

"Przybądź Duchu Święty..."

W niedzielę - 5 maja 2013 roku - na Mszy Świętej sprawowanej o godz. 18.00 grupa prawie 50-cio osobowej młodzieży, przygotowywanej przez ks. Łukasza Wojciechowskiego, przyjęła w naszym Sanktuarium z rąk ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza - Pasterza Kościoła Sandomierskiego - Sakrament Bierzmowania.

Dla młodych ludzi, którzy wkraczają w dorosłość był to dzień szczególny. Pośród wspólnoty wierzących, swoich bliskich i przyjaciół zostali umocnieni darami Ducha Świętego.

Wobec wyzwań współczesnego świata, tak wielu pokus i zagrożeń Duch Święty jest Tym, który pozwala odkrywać co jest prawdą, a co oszustwem mającym tylko pozory prawdy. Pomaga odróżniać dobro od zła oraz umacnia wiarę, by wiernie i z odwagą, mimo przeciwności, tę wiarę wyznawać.

Wdzięczni Bogu za ten dzień prosimy, by nieustannie obdarzał swoim błogosławieństwem i łaskami młodzież, która przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

Rekolekcje adwentowe

rekolekcje adwentW najbliższą Niedzielę - 1 grudnia - wraz z początkiem Adwentu rozpoczną się w naszje wspólnocie parafialnej Rekolekcje, które potrwają do wtorku - 3 grudnia. Ćwiczenia duchowe poprowadzi ks. Witold Batycki, proboszcz parafii św. Magdaleny w Biłgoraju i dziekan Dekanatu Biłgorajskiego.

Nauki rekolekcyjne głoszone będą na Mszach Świętych w Niedzielę o godz.: 7.30. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00 oraz w poniedziałek i we wtorek o godz.: 6.30, 15.00 i 18.00. Spowiedź adwentową przeżywać będziemy w naszej parafii w sobotę - 21 grudnia.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w Rekolekcjach. Niech wsłuchiwanie się w Słowo Boże oraz skorzystanie z posługi sakramentalnej pomogą nam dobrze przygotować się do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Poszukiwania "Bieszczadzkich Aniołów"

W dniach 26 - 27 października dziewczęta ze scholii, ministranci, uczniowie z koła biblijno-teatralnego i misyjno - charytatywnego oraz z Oazy pod opieką ks. Łukasza, ks. Piotra, ks. Andrzeja, ks. Krzysztofa i p. katechetki Danuty wyruszyli na wycieczkę autokarową w Bieszczady. Już po wejściu do autokaru dało się zauważyć, że będą to niezapomniane chwile. 

Po zakwaterowaniu w domu rekolekcyjnym "Brama Bieszczad" w Olchowej odbył się pogodny wieczór, gdzie wspólnej zabawie i tańcom integracyjnym przyglądali się aniołowie: Anioł Radości, Anioł Przyjaźni i Anioł Zgody.

Następny dzień rozpoczął się od Mszy świętej, nad przygotowaniem której czuwał Anioł Modlitwy. Umocnieni słowem Bożym, które przybliżył gospodarz ośrodka, ks. Adam Lechwar, wszyscy wyruszyli "Dużą Pętlą Bieszczadzką? w kierunku Ustrzyk Górnych.

Podczas pierwszego etapu pieszego wyjścia na Połoninę Caryńską dech zatykało w piersiach z zachwytu nad pięknem przyrody, w drugim zaś z powodu silnego wiatru i deszczu.

Aniołowie Wytrwałości, Spokoju i Cierpliwości szczęśliwie przeprowadzili wędrowców przez szczyt i utwierdzili w przekonaniu, że prawdziwi z nich "twardziele".

Odpust Wspólnoty Krwi Chrystusa

"Jak wielką księgą jest dla nas Krzyż! Streszcza nam usprawiedliwienie wiary, doświadczenie moralności, najczulsze nauczanie miłości Pana. W tej księdze każda dusza nabiera otuchy do jeszcze większego głoszenia najważniejszej czci Boskiej Krwi". /św. Kasper del Bufalo/

Wspólnota Krwi Chrystusa Diecezji Sandomierskiej w dniu 21 październka świętowała uroczystość odpustową św. Kaspra, założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa i Wspólnoty Krwi Chrystusa.

Mszę Świętą celebrował ks. kustosz Andrzej Barzycki w asyście opiekunów wspólnot parafialnych - ks. Łukasza Wojciechowskiego i ks. Zbigniewa Swatka. Umocnieni Bożym Słowem i posileni Ciałem i Krwią Pana Jezusa uczestnicy spotkania udali się na salę parafialną, by przy słodyczach i herbacie cieszyć się z bycia razem, dzielić się "Słowem życia" i wspólnie rozmawiać.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim