"Jak wielką księgą jest dla nas Krzyż! Streszcza nam usprawiedliwienie wiary, doświadczenie moralności, najczulsze nauczanie miłości Pana. W tej księdze każda dusza nabiera otuchy do jeszcze większego głoszenia najważniejszej czci Boskiej Krwi". /św. Kasper del Bufalo/

Wspólnota Krwi Chrystusa Diecezji Sandomierskiej w dniu 21 październka świętowała uroczystość odpustową św. Kaspra, założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa i Wspólnoty Krwi Chrystusa.

Mszę Świętą celebrował ks. kustosz Andrzej Barzycki w asyście opiekunów wspólnot parafialnych - ks. Łukasza Wojciechowskiego i ks. Zbigniewa Swatka. Umocnieni Bożym Słowem i posileni Ciałem i Krwią Pana Jezusa uczestnicy spotkania udali się na salę parafialną, by przy słodyczach i herbacie cieszyć się z bycia razem, dzielić się "Słowem życia" i wspólnie rozmawiać.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim