"Przybądź Duchu Święty..."

W niedzielę - 5 maja 2013 roku - na Mszy Świętej sprawowanej o godz. 18.00 grupa prawie 50-cio osobowej młodzieży, przygotowywanej przez ks. Łukasza Wojciechowskiego, przyjęła w naszym Sanktuarium z rąk ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza - Pasterza Kościoła Sandomierskiego - Sakrament Bierzmowania.

Dla młodych ludzi, którzy wkraczają w dorosłość był to dzień szczególny. Pośród wspólnoty wierzących, swoich bliskich i przyjaciół zostali umocnieni darami Ducha Świętego.

Wobec wyzwań współczesnego świata, tak wielu pokus i zagrożeń Duch Święty jest Tym, który pozwala odkrywać co jest prawdą, a co oszustwem mającym tylko pozory prawdy. Pomaga odróżniać dobro od zła oraz umacnia wiarę, by wiernie i z odwagą, mimo przeciwności, tę wiarę wyznawać.

Wdzięczni Bogu za ten dzień prosimy, by nieustannie obdarzał swoim błogosławieństwem i łaskami młodzież, która przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim