W Środę Popielcową - 13 lutego - rozpoczął się w Kościele 40. dniowy czas Wielkiego Postu, który ma nas przygotować do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Symboliczny gest posypania głów popiołem na rozpoczęcie tego świętego czasu uświadamia nam, iż wszystko co ziemskie i materialne przemija. Nasza uwaga zostaje zwrócona na Boga, który obdarzył nas nieśmiertelną duszą i obiecał wieczne zbawienie. Wielki Post przypomina nam także naszą grzeszność i potrzebę nawracania. Jednocześnie przekonuje o wielkiej miłości Boga do człowieka, który posłał Swojego Syna, aby przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie odkupił nas, przywrócił godność dziecka Bożego i otworzył nam bramy Nieba.

postPoprzez pokutę, post i umartwienie chcemy zadośćuczynić Bogu za nasze i naszych bliźnich grzechy, a także przybliżać się do dobrego i miłosiernego Boga. Kościół poprzez nabożeństwa pasyjne pragnie wspomagać swoich wiernych w dobrym przeżyciu tego świętego czasu.

Serdecznie zapraszamy do naszej świątyni na nabożeństwa:

  • Droga Krzyżowa w każdy piątek na godz. 15.00 (Droga Krzyżowa dzieci) oraz o 17.00 (Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych)
  • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu na godz. 17.00.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim