13 października przeżywaliśmy w naszej Ojczyżnie pod hasłem "Jan Paweł II - Papież dialogu" XIII Dzień Papieski. W tym dniu swoją ofiarą wierni mogli wesprzeć Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która od 13 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.

W tym roku Fundacja obejmuje swoją pomocą 2500 osób z Polski. Jest to wielki pomnik stawiany naszemu Rodakowi Papieżowi Janowi Pawłowi II, któremu wszelkie działania na rzecz dzieci i młodzieży były szczególnie bliskie. Wierni z naszej parafii chętnie włączyli się w to wielkie Dzieło chojnie wspierając ofiarą do puszek młodzież będącą pod obieką Fundacji. XIII Dzień Papieski był także okazją, by przypomnieć sobie nauczanie Jana Pawła II i wielkie dziedzictwo, które nam pozostawił. W nawiązaniu do tegorocznego hasła dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z paniami katechetkami na Mszy Świętej sprawowanej o godz. 12.00 przedstawiły montaż słowno-muzyczny ukazujący Papieża jako człowieka wielkiego dialogu, który pierwszy szukał rozmowy i wychodził naprzeciw potrzebom współczesnego świata.

Działania Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" można wspierać nie tylko w tym jednym dniu, ale również przez cały rok. Zapraszamy na stronę internetową Fundacji gdzie znajdziemy szegółowe informacje dotyczące możliwych form pomocy. Znajduje się ona pod adresem: www.dzielo.pl.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim