Narodzenie Pańskie 2014

"Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej,
Stało się - między ludzi wszedł Mistrz - Wiekuisty"

Cyprian Kamil Norwid

Pośród cichej nocy, na sianie, w betlejemskiej stajence do ludzi przychodzi Bóg pod postacią Dziecka. Niezwykła to tajemnica, że Król i Pan zechciał się tak uniżyć, by stać się jednym z nas. Przychodzi, by ludziom pogrążonym w ciemności grzechu i śmierci przynieść Światło. Światło wiary, nadziei i miłości.

Wszystkim naszym Parafianom, Pielgrzymom i Gościom przybywającym do naszego Sanktuarium na ten szczególny czas przeżywania na nowo wydarzeń z Betlejem pragniemy życzyć, by to Światło przenikało każdy dzień Waszego życia. Niech nigdy nie brakuje Wam mocnej wiary, ufnej nadziei i gorącej miłości, byście sami mogli nieść Boga wszędzie tam gdzie Pan Was pośle.

Wszystkim pragniemy życzyć rodzinnych, spokojnych i zdrowych Świąt Narodzenia Pańskiego.

Wasi Duszpasterze

Koncert Uwielbienia

"Biadania moje zmieniłeś mi w taniec; Wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością, by moje serce nie milknąc psalm Tobie śpiewało" (Ps 30, 12-13).

19 czerwca 2014 roku w naszym Sanktuarium odbył się Koncert Uwielbienia, podczas którego swoją radość i wdzięczność Bogu za wszystko co uczynił, za Jego łaskawość i dobroć swoim śpiewem i osobistym świadectwem pragnęła wyrazić młodzież z ostrowieckich parafii. Koncert w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zgromadził w świątyni wszystkich, którzy pragnęli włączyć się w tę pieśń uwielbienia.

Przygotowania do tego szczególnego wydarzenia trwały niemal rok. Podczas Koncertu młodzież zaprezentowała dwadzieścia utworów, które przeplatane były modlitwą uwielbienia. Akompaniament instrumentów muzycznych pozwolił pieśniom wybrzmieć jeszcze piękniej. Niemal dwugodzinny Koncert swoim słowem podsumował kustosz ostrowieckiego Sanktuarium - ks. Andrzej Barzycki, który podziękował młodzieży za ten szczególny wieczór i możliwość uwielbiania Boga śpiewem.

Jasełka w parafii

  • Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3

  • Przedszkole Publiczne nr 19

Imieniny Księdza Proboszcza

16 maja w Kościele przeżywamy święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski. W tym dniu swoje imieniny obchodzi również ks. Andrzej Barzycki - proboszcz naszej parafii.

Wieczorem - o godz. 18.00 - na uroczystej Mszy Świętej zgromadzili się wierni, by we wspólnocie modlić się za Księdza Proboszcza. Eucharystii przewodniczył sam Solenizant. On to również wygłosił homilię, w której przypomniał osobę św. Andrzeja. Podkreślił, że całe jego kapłaństwo było dążeniem do jedności ? tego największego pragnienia Chrystusa, które wypowiedział podczas Ostatniej Wieczerzy. Zaznaczył również, że św. Andrzej, mimo okrutnych cierpień nigdy nie wyparł się swojego Pana i dla nas wszystkich jest wzorem odwagi w dawaniu świadectwa o Zmartwychwstałym.

Na zakończenie przedstawiciele wspólnot parafialnych złożyli Czcigodnemu Solenizantowi życzenia imieninowe zapewniając o modlitwie. Przez swoją obecność pragnęli wyrazić także wdzięczność za posługę Księdza Proboszcza w naszej wspólnocie parafialnej.

I Komunia Święta

W niedzielne południe - 15 czerwca 2014 roku - siedemdziesięcioro ośmioro dzieci z drugiej klasy po raz pierwszy w pełni uczestniczyło we Mszy Świętej przyjmując do swojego serca Chrystusa w Komunii Świętej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył proboszcz naszej parafii - ks. Andrzej Barzycki.

Ksiądz Proboszcz przywitał wszystkie dzieci, rodziców oraz zaproszonych gości wyrażając radość z ich obecności. W swoim słowie przypomniał o znaczeniu Eucharystii i zachęcił wszystkich do jak najczęstszego korzystania z tych Darów, które pozostawił nam Chrystus. Bez przyjmowania Bożego Ciała i słuchania Boga przemawiającego podczas każdej Mszy Świętej, codziennej modlitwy i regularnej spowiedzi niemożliwy jest duchowy rozwój. Boga najlepiej poznaje się i uczy się Go kochać spotykając się z Nim. Ksiądz Proboszcz prosił także rodziców, by pomagali swoim dzieciom wzrastać w wierze. Słowa Szczególnej wdzięczności za trud dwuletniego przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii i Spowiedzi Świętej Ksiądz Andrzej skierował do p. Danuty Wiśniewskiej oraz p. Barbary Gadkowskiej - katechetek z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5. Podziękował im także za zaangażowanie i poświęcenie w pracy katechetycznej i parafialnej.

Pierwsza Komunia Święta do wydarzenie szczególne dla całej naszej Wspólnoty parafialnej. Pięknie przygotowany kościół, zaangażowanie dzieci w przebieg liturgii tylko podkreślają wyjątkowość tego dnia. W naszych modlitwach pamiętajmy o dzieciach oraz ich rodzinach.

Boże Ciało

Każdego roku w czwartek po święcie Trójcy Świętej w Kościele przeżywamy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W dniu tym w uroczystej procesji z Najświętszym Sakramentem wierni wędrują do czterech ołtarzy oddając cześć Chrystusowi Eucharystycznemu oraz dają świadectwo swojej wiary.

W tym roku Boże Ciało przypadło na dzień 19 czerwca 2014 roku. Procesję, w której uczestniczyły tłumy wiernych, poprzedziła Msza Święta sprawowana o godz. 10.30 pod przewodnictwem Księdza Proboszcza. W procesji niesione były relikwie św. Faustyny, św. Jana Pawła II oraz bł. Michała Sopoćki, które na co dzień można adorować w kaplicy świętej siostry Faustyny. Poszczególne ołtarze przygotowała młodzież oazowa oraz ministranci i lektorzy, Wspólnota Krwi Chrystusa, Oaza Domowego Kościoła oraz Wspólnoty Neokatechumenalne. W przygotowanie ołtarzy zaangażowani byli także mieszkańcy bloków, przy których się one znajdowały.

Przy każdym z ołtarzy wierni zatrzymywali się, by wysłuchać fragmentu Ewangelii, wspólnie się pomodlić oraz otrzymać błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Na zakończenie Ksiądz Proboszcz wyraził wdzięczność za wspólną modlitwę. Podziękował także wszystkim, którzy przygotowali ołtarze oraz pomogli w organizacji procesji.

Bierzmowanie 2014

27 kwietnia 2014 roku - w Niedzielę Miłosierdzia Bożego - w naszym Sanktuarium grupa ponad pięćdziesięcioosobowej młodzieży przyjęła sakrament bierzmowania. To szczególne wydarzenie przypadło na dzień odpustu parafialnego oraz dzień kanonizacji wielkich papieży Jana XXIII i Jana Pawła II.

Uroczystą Mszę Świętą odpustową, podczas której młodzież przyjęła namaszczenie Duchem Świętym, sprawował ks. bp Edward Frankowski. Wraz z Nim Eucharystię koncelebrowali kapłani z Dekanatu.

Ksiądz Biskup w słowie skierowanym do młodych ludzi przypomniał znaczenie sakramentu, który mają otrzymać i wezwał ich do odważnego dawania świadectwa o Chrystusie Zmartwychwstałym - bez lęku i obaw, gdyż On pokonał śmierć.

Wspólną modlitwę zakończyła procesja wokół świątyni, zawierzenie młodzieży i parafii Miłosierdziu Bożemu oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Młodzieży, która w tym dniu przyjęła sakrament bierzmowania życzymy, by przez całe swoje życie wiernie podążała za Chrystusem.

25 lat posługi kapłańskiej Księdza Proboszcza

W Wielki Czwartek Chrystus ustanawiając sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa chciał pozostać z nami, by umacniać nas Swoim Ciałem i Swoją Krwią. Kapłaństwo istnieje dla Eucharystii. Eucharystii jednak nie byłoby gdyby nie sakrament Kapłaństwa. Chrystus przez wieki powołuje ludzi do wyłącznej służby w swoim Kościele. Każde powołanie jest tajemnicą. Pan powołuje tych, których sam chce. Dla każdego kapłana wybranie Chrystusowe jest darem niezasłużonym. To skarb, który kapłan nosi w naczyniu glinianym i pragnie rozwijać w sobie dla chwały Bożej i pożytku drugiego człowieka.

17 czerwca 2014 roku w naszej Wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy Jubileusz 25-lecia kapłańskiej posługi naszego Księdza Proboszcza Andrzeja. Podczas uroczystej Mszy Świętej dziękował on za to Boże wybranie i swoją modlitwą ogarniał wszystkich, których Bóg postawił na jego kapłańskiej drodze. Eucharystię koncelebrowali licznie przybyli kapłani na czele z Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu ? ks. Janem Biedroniem oraz Księdzem Dziekanem Dekanatu Ostrowieckiego ? ks. Zbigniewem Wiatrkiem.

Ksiądz Rektor skierował też do zebranych Słowo Boże. Przypomniał, iż podstawą każdego powołania jest miłość i powołania kapłańskiego nie można oderwać od miłości. Kapłan jest sługą Bożych tajemnic, jest sługą Słowa i Eucharystii. Bóg daje kapłanów, by świat stawał się lepszy, piękniejszy.

Na zakończenie Eucharystii wyrazy wdzięczności i życzeń dla Księdza Jubilata skierowali przedstawiciele wspólnot parafialnych, a także - w imieniu kapłanów - Ksiądz Dziekan

25 lat kapłaństwa Księdza Proboszcza - zaproszenie

Gorąco zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji proboszcza naszej parafii - ks. Andrzeja Barzyckiego. Ksiądz Proboszcz w tym dniu przeżywać będzie Jubileusz 25-lecia kapłańskiej posługi. Uroczysta Msza Święta w Jego intencji sprawowana będzie 17 czerwca (wtorek) o godz. 18.00. Niech nasza obecność i modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności za osobę Księdza Proboszcza oraz uwielbieniem Boga za dar kapłaństwa.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim