W dniach od 19 do 21 września 2014 roku odbyły się w Sandomierzu XVII Diecezjalne Dni Młodych. To święto młodzieży Diecezji Sandomierskiej było czasem modlitwy, radości i zabawy oraz czasem doświadczania Boga poprzez wspólnotę. Z naszej parafii w tym szczególnym wydarzeniu wzieła udział niemal 60. osobowa grupa młodzieży.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim