Światowe Dni Młodych

W 2016 roku w Krakowie w dniach od 26 do 31 lipca odbędą się pod hasłem ?Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią? (Mt 5,7) XXXI Światowe Dni Młodzieży (ŚDM). Pielgrzymkę młodzieży przez ziemię (gdyż tak określa się także ŚDM) zainicjował w 1984 roku św. Jan Paweł II. Po papieżu Benedykcie XVI kontynuuje je także papież Franciszek, który przybędzie w przyszłym roku do Polski, by wziąć udział w spotkaniu z młodymi. Ostatnie ŚDM odbyły się w 2013 roku w Rio de Janeiro. Polska po raz drugi gościć będzie młodzież z całego Świata (poprzednio w Częstochowie w 1991 roku).

Młodzież, która weźmie udział w ŚDM, nim uda się do Krakowa na wydarzenia centralne, w dniach od 20 do 25 lipca 2016 przebywać będzie w parafiach na terenie całej Polski ?Dni w Diecezjach?.

W ramach przygotowania na przyjęcie młodych ze Świata we wszystkich miastach i miejscowościach gdzie mieszkać będzie młodzież odbywają się comiesięczne spotkania modlitewne. Młodzi przed Najświętszym Sakramentem polecają Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, Papieża Franciszka, pielgrzymów rodziny, które przyjmą młodych, organizatorów i wszystkich zaangażowanych w to dzieło. Wspólna modlitwa ma także na celu duchowo przygotować wolontariuszy, którzy będą posługiwać podczas ŚDM, a także mieszkańców miasta i miejscowości, które ugoszczą młodzież.

W Ostrowcu Świętokrzyskim czuwania przed Światowymi Dniami Młodych odbywają się w poszczególnych parafiach naszego Miasta w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.00:

 • 6 lutego - w parafii Miłosierdzia Bożego (Ogrody),
 • 6 marca - w parafii św. Kazimierza (Pułanki),
 • 8 maja - w parafii św. Michała Archanioła,
 • 5 czerwca - w parafii NMP Saletyńskiej (Piaski).

/W kwietniu czuwanie młodych odbędzie się podczas peregrynacji Symboli ŚDM. Po wakacjach czuwania odbywać się będą w kolejnych parafiach Ostrowca Świętokrzyskiego./

Bardzo ważnym wydarzeniem wpisującym się w przygotowania do ŚDM jest peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży (krzyża i ikony Matki Bożej) w Diecezjach. Od Niedzieli Palmowej 2014 gdy młodzież z Brazylii przekazała Symbole młodym z Polski odwiedzają one Diecezje w naszej Ojczyźnie. Diecezja Sandomierska peregrynację Symboli przeżywać będzie od 19 kwietnia do 2 maja 2015 roku. W naszym Mieście będą one od 20 do 21 kwietnia. Symbole przebywać będą w trzech parafiach: św. Michała Archanioła, NMP Saletyńskiej oraz Miłosierdzia Bożego.

 Ostrowieckie Czuwanie Młodych

 • Czuwanie w Kolegiacie Świętego Michała - 8 maja 2015 r.

W piątkowy wieczór - 8 maja - w Kolegiacie św. Michała Archanioła miało miejsce kolejne modlitewne spotkanie młodych dekanatu Ostrowieckiego w intencji Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku w Krakowie. Co miesiąc, w poszczególnych parafiach Ostrowca Świętokrzyskiego wierni gromadzą się, by polecać Bogu to szczególne spotkanie, papieża Franciszka, organizatorów oraz młodzież z całego świata, która przybędzie do naszej Ojczyzny i Miasta. Wspólne trwanie przed Najświętszym Sakramentem, śpiew i modlitwa ma także na celu duchowo przygotować wolontariuszy i mieszkańców Ostrowca na przyjęcie pielgrzymów.

Kolejne czuwanie, na które już teraz serdecznie zapraszamy, odbędzie się 5 czerwca o godz. 19.00 w Sanktuarium NMP Saletyńskiej na Piaskach.

 • Czuwanie w parafii Świętego Kazimierza - 6 marca 2015 r.

W piątek, 7 marca 2015 roku w parafii św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się kolejne czuwanie modlitewne w ramach przygotowania Miasta do Światowych Dni Młodzieży. W czasie wieczornej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, przygotowanej przez ks. Pawła Zarębę i p. Małgorzatę Łabuz, przybliżona została postać jednego z najmłodszych męczenników - bł. Jose Louisa Sancheza Del Rio. Świadectwo jego życia, odwaga i męstwo w wyznawaniu wiary oraz piękny przykład wierności Jezusowi, aż do końca, były wezwaniem do odpowiedzi na pytanie: ?Kim jesteś jeśli nie poświęcasz się za to, w co wierzysz??. Zwieńczeniem wspólnej modlitwy było błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Przy wyjściu ze świątyni, każdy z uczestników czuwania otrzymał ?Słowo Życia? z cytatem z Pisma Świętego oraz pamiątkowy upominek z modlitwą w intencji ŚDM.

Od 19 kwietnia do 2 maja nasza Diecezja przeżywać będzie Peregrynację Światowych Dni Młodzieży - Krzyża i Ikony Matki Bożej. W naszym Mieście będą one od 20 do 21 kwietnia. Symbole przebywać będą w trzech parafiach: św. Michała Archanioła, NMP Saletyńskiej oraz Miłosierdzia Bożego. Kolejne czuwanie młodych odbędzie się podczas Peregrynacji.

 • Czuwanie w parafii Miłosierdzia Bożego - 6 lutego 2015 r.

W pierwszy piątek miesiąca lutego młodzi ludzie z Dekanatu Ostrowieckiego zgromadzili się w naszym Sanktuarium na modlitwie w intencji Światowych Dni Młodzieży. Trwanie przed Najświętszym Sakramentem miało również na celu duchowe przygotowanie Miasta na przyjęcie młodych z całego Świata.
Wieczornej modlitwie przewodniczył ks. Andrzej Chuchnowski, rektor kościoła w Jędrzejowie. Przedstawiona pantomima i rozważania prowadzone przez młodzież z Ruchu Światło-Życie przy naszej parafii ukazywały wielką miłość Boga i wzywały do indywidualnej odpowiedzi na nią. Słowa modlitwy przeplatane były wspólnym śpiewem. 
Na zakończenie każdy z uczestników mógł podejść przed Najświętszy Sakrament i stojąc przed Chrystusem przedstawić Mu swoje intencje oraz otrzymać indywidualne błogosławieństwo. Wszyscy otrzymali także pamiątkowe upominki.
Dziękując za wspólną modlitwę już teraz pragniemy zaprosić wszystkich na kolejne czuwanie przed Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędzie się 6 marca w parafii św. Kazimierza w Ostrowcu Św.

 • Koncert kolęd przy żłóbku Pana Jezusa

Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Sandomierskiej

 • Święty Krzyż - 19.04.2015 r.

 • Ostrowiec Świętokrzyski - 20-21.04.2015 r.

Symbole ŚDM w par. Miłosierdzia Bożego - ŚDM Ostrowiec Świętokrzyski

Oaza Rodzin - Czuwanie - Symbole ŚDM - par. Miłosierdzia Bożego

plakat peregrynacja internet

 Hymn ŚDM "Błogosławieni miłosierni"

sdm1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

Ref.: Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
?Panem jest Jezus? ? mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

[BRIDGE]

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!

Otwarcie Bramy Miłosierdzia

8 grudnia 2015 roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Bazylice św. Piotra na Watykanie papież Franciszek otwierając Drzwi Święte zainaugurował w Kościele Powszechnym Rok Miłosierdzia. Obchodzony on będzie nie tylko w Rzymie, ale we wszystkich diecezjach świata. Uroczystej inauguracji Roku Świętego w Diecezji Sandomierskiej dokonał ks. bp Krzysztof Nitkiewicz otwierając 13 grudnia 2015 roku Bramę Miłosierdzia w kościele p.w. Ducha Świętego w Sandomierzu. Pasterz naszej Diecezji ustanowił także kościoły stacyjne, w których będzie można uzyskać szczególne łaski w Roku Świętym. Jednym z takich kościołów jest nasze Sanktuarium.

Otwarcia Bramy Miłosierdzia w naszej świątyni dokonał kustosz Sanktuarium i proboszcz parafii ks. Andrzej Barzycki. Otwierając Drzwi Święte zawierzył Bożemu Miłosierdziu Kościół i Świat oraz polecił wszystkich, którzy przez tą Świętą Bramę w Roku Jubileuszowym będą przechodzić. W tym szczególnym dniu Ksiądz Proboszcz poświęcił także obrazy Jezusa Miłosiernego, które peregrynować będą po domach i rodzinach naszej parafii.

Dobremu Bogu oddajemy ten błogosławiony czas. Niech Pan udziela wszystkim przybywającym do naszego Sanktuarium wszelkich łask i pozwala doświadczyć swojej miłości i miłosierdzia.

Pragniemy także przypomnieć, iż aby uzyskać odpust zupełny należy:

 • z pełną świadomością przekroczyć Bramę Miłosierdzia,
 • uczestniczyć we Mszy Świętej,
 • przyjąć Komunię Świętą,
 • podjąć refleksję nad miłosierdziem,
 • wyznać wiarę oraz odmówić modlitwę za Ojca Świętego i w intencjach, które nosi w sercu,
 • wzbudzić w sercu brak przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego.

Odpust można uzyskać raz dziennie i ofiarować go za siebie lub za zmarłych.

Modlitwa za rodziny

27 grudnia w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, a także w Niedzielę Świętej Rodziny do naszego sanktuarium, przybył ks. biskup Edward Frankowski, by razem z wiernymi z parafii oraz Miasta modlić się w intencji rodzin.

Ksiądz Biskup przewodniczył uroczystej Eucharystii, którą wraz z nim koncelebrował dziekan dekanatu ostrowieckiego ks. Jan Sarwa oraz kustosz sanktuarium ks. Andrzej Barzycki. W czasie Mszy Świętej Ksiądz Biskup wyraził ogromną radość i wdzięczność za możliwość przybycia do ostrowieckiego sanktuarium, które jest jednym z kościołów stacyjnych w Roku Jubileuszu Miłosierdzia, gdzie każdego dnia przekraczając Bramę Miłosierdzia oraz spełniając określone warunki można uzyskać odpust zupełny. Podkreślił także, iż wyznaczenie przez ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza, Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej, świątyni Bożego Miłosierdzia na kościół stacyjny to wielkie wyróżnienie oraz czas łaski dla parafii oraz Miasta. Zachęcił jednocześnie, aby jak najczęściej korzystać z tego wielkiego daru.

Na zakończenie Ksiądz Biskup udzielił indywidualnego błogosławieństwa obecnym na Eucharystii dzieciom oraz polecił wszystkie rodziny Bożej opiece.

Rok Miłosierdzia Bożego

milosierdzie1

14 marca 2015 r. Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie Rokiem Miłosierdzia Bożego.

       rok-swiety-milosierdzia 3583

Pełny tekst bulli "Misericordiae vultus" - "Oblicze Miłosierdzia" [ZOBACZ]

papiez

Fot. Vincenzo Pinto

8 grudnia 2015 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Bazylice św. Piotra w Watykanie papież Franciszek zainauguroweł Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.

drzwi

Fot. Vincenzo Pinto

13 grudnia 2015 r. w Kościele Ducha Świętego w Sandomierzu pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza odbyła się diecezjalna inauguracja Roku Miłosierdzia połączona z poświęceniem i otwarciem Bramy Miłosierdzia.

drzwi.sandomierz

Fot. ks. Tomasz Lis


Panie Jezu Chryste,

Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.

Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.

Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.

Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen

milosierdzie4


odpusty

W czasie trwania Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, tj. od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku, istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego od kary doczesnej za swoje grzechy lub ofiarowania go za dusze wiernych zmarłych.

Odpust jubileuszowy można uzyskać pod następującymi warunkami:

 • pielgrzymka do Drzwi Świętych (Bram Miłosierdzia) otwartych w wyznaczonych kościołach naszej diecezji,
 • spowiedź sakramentalna (stan łaski uświęcającej),
 • uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii Świetej,
 • odmówienie Wyznania Wiary i refleksja nad miłosierdziem,
 • modlitwa za papieża oraz w intencjach, które papież nosi w sercu dla dobra Kościoła i całego świata,
 • brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

logo roku milosierdziaLogo Roku Miłosierdzia, zaprojektowane przez słoweńskiego jezuitę o. Marko Rupnika, przedstawia Chrystusa Dobrego Pasterza, niosącego na ramionach nie owieczkę, ale człowieka. Jest to obraz Miłosierdzia Boga względem zagubionej ludzkości, okazanego przez wcielenie Syna Bożego i odkupienie. Scena ujęta jest znamienną dla najstarszej sztuki chrześcijańskiej owalną aureolą, zwaną mandorlą. Z jej boku umieszczony jest napis: MIŁOSIERNI JAK OJCIEC. To motto Roku Świętego, zaczerpnięte ze słów Pana Jezusa: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36).

Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz, w związku z ogłoszonym przez Ojca Świętego Rokiem Miłosierdzia, troszcząc się o duchowe dobro wiernych Diecezji Sandomierskiej a także przybywających do niej pielgrzymów postanowił, że nasza świątynia będzie Kościołem Stacyjnym, czyli Bramą Miłosierdzia.

Zwycięstwo i awans

Ministranci z naszej parafii okazali się najlepsi w kategorii szkół podstawowych w dekanalnym turnieju ministrantów i lektorów w piłce nożnej halowej, który rozgrywany był 14 listopada 2015 roku na hali przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W drodze po zwycięstwo nasi zawodnicy pokonali ministrantów z parafii NMP Saletyńskiej oraz zremisowali z drużyną z parafii św. Zofii i św. Stanisława Kostki z Bodzechowa.

Wygraną w turnieju dekanalnym nasi ministranci wywalczyli awans do finału diecezjalnego, który rozegrany zostanie 5 grudnia w Janowie Lubelskim.

Zawierzamy Polskę - naszą Ojczyznę i cały świat Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze Miłosierny, 
który objawiłeś swoją miłość 
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, 
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, 
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. 
Pochyl się nad nami grzesznymi, 
ulecz naszą słabość, 
przezwycięż wszelkie zło, 
pozwól wszystkim 
mieszkańcom ziemi 
doświadczyć Twojego miłosierdzia, 
aby w Tobie, Trójjedyny Boże, 
zawsze odnajdywali źródło nadziei. 
Ojcze Przedwieczny, 
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, 
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.

/Jan Paweł II/

jm

Zapraszamy wszystkich na czuwanie 10-11.04.2015 r.

Program czuwania w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i kaplicy św. Siostry Faustyny

Godziny czuwania

Wspólnoty prowadzące czuwanie

Parafia

15.00 - 16.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Msza Św. ? rozpoczęcie

Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego

16.00 - 17.00

Zawierzenie Ojczyzny i świata przez Niepokalane Serce Maryi Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego

17.00 - 18.00

Sercańska Wspólnota Świeckich

pw. Najświętszego Serca Jezusowego

18.00 - 19.00

Msza Św. o uzdrowienie
o. Pacyfik Iwaszko

Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego

19.00 - 20.00

20.00 - 21.00

Wspólnota Kościoła Domowego

21.00 - 22.00

Apel Jasnogórski
? Wspólnota Żywego Różańca

Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego

22.00 - 23.00

Wspólnota Krwi Chrystusa

Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego

23.00 - 24.00

Droga Krzyżowa

Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego

24.00 - 01.00

Msza Św. ? intencja: O Boże Miłosierdzie dla Polski - naszej Ojczyzny i całego świata

Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego

01.00 - 02.00

Wspólnota Świętokrzyska

02.00 - 03.00

Rycerze Kolumba

pw. Najświętszej Maryi 
Panny  Saletyńskiej

03.00 - 04.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Wspólnota Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego

04.00 - 05.00

Przedstawiciele wspólnoty parafialnej

pw. Świętego Jana Pawła II

05.00 - 06.00

Wspólnoty parafialne

pw. Świętego Kazimierza

06.00 - 07.00

Godzinki
Brewiarz

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

07.00 - 08.00

Msza Św.

Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego

08.00 - 09.00

Przedstawiciele wspólnoty parafialnej

pw. Matki Odkupiciela

09.00 - 10.00

Wspólnoty parafialne

pw. Najświętszej Maryi Panny  Saletyńskiej i Podwyższenia Krzyża Świętego

10.00 - 11.00

Wspólnota Królowej Pokoju

pw. Świętej 
Jadwigi Królowej

11.00 - 12.00

Wspólnota ojca Pio

Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego

12.00 - 13.00

Anioł Pański
Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

pw. Świętego 
Michała Archanioła

13.00 - 14.00

Schola dziecięca ?Promyki Pana Jezusa? i Koło biblijno-teatralne

Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego

14.00 - 15.00

Młodzież

Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego

15.00 - 16.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Msza Św. - zakończenie

Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego

Zapraszamy na Roraty

roraty1

W tym roku Adwent zbiega się z obchodami 1050 rocznicy chrztu Polski oraz nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia. Materiały duszpasterskie ?Małego Gościa Niedzielnego" - ?Drzewo życia. Chrzest źródłem miłosierdzia? - odnoszą się do początków chrześcijaństwa w Polsce.

Motywem graficznym jest stylizowane drzewo, z którego przez 1050 lat wyrośli wielcy polscy święci ? od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II.

pobraneNadszedł czas Adwentu, czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Chrystusem, który przyjdzie w chwale, ale również na spotkanie w niedalekich już Świętach Bożego Narodzenia. Chciejmy w tym okresie jak najlepiej przygotować nasze serca, aby godnie powitać nowonarodzonego Pana. Pomogą Nam w tym codzienne Roraty, które w naszej parafii będą sprawowane w dni powszednie o godz. 6.30 i spotkania adwentowe o godz. 18.00.

Do udziału zachęcamy w sposób szczególny dzieci i młodzież gimnazjalną. Prosimy, aby zabierać ze sobą lampiony adwentowe i serduszka z imieniem i nazwiskiem. Będą one brały udział w losowaniu figurek Matki Bożej.

Niech Maryja nawiedzająca kolejne rodziny błogosławi im i wyprasza potrzebne łaski.

 

roraty2Błogosławieni miłosierni
1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

Ref.: Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
?Panem jest Jezus? ? mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

XXXI Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu w naszej parafii

pp

7 lipca 2015 r. nasza parafia gościła 110 pątników Pieszej Pielgrzymki Młodzieży o Trzeźwość Narodu, zmierzających z Warszawy do Miejsca Piastowego. Już po raz trzydziesty pierwszy młodzież z całej Polski pod przewodnictwem Księży Michalitów, w dniach 1-14 lipca przemierza ponad 400 km, modląc się do Boga o trzeźwą Polskę i wynagradzając za grzechy pijaństwa i alkoholizmu.

Rodziny naszej parafii, w odpowiedzi na prośbę ks. Proboszcza i ks. Mariusza przyjęły pielgrzymów do swoich domów okazując dobroć serca utrudzonym wędrowcom.

Pielgrzymi po rozlokowaniu się w domach naszych parafian, wraz z nimi o godz. 19.30 zebrali się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie pod przewodnictwem dk. Maksymiliana uczestniczyli w nabożeństwie, podczas którego Chrystus błogosławił każdemu z osobna.

Duszpasterze Sanktuarium Miłosierdzia Bożego serdecznie dziękują wszystkim parafianom za ciepłe i życzliwe przyjęcie pielgrzymów.

XXXI Piesza Pielgrzymka

pp

tn7 lipca 2015 r. nasza parafia będzie gościła pątników Pieszej Pielgrzymki Młodzieży o Trzeźwość Narodu, zmierzających z Warszawy do Miejsca Piastowego. Już po raz trzydziesty pierwszy młodzież z całej Polski pod przewodnictwem Księży Michalitów, w dniach 1-14 lipca przemierza ponad 400 km, modląc się do Boga o trzeźwą Polskę i wynagradzając za grzechy pijaństwa i alkoholizmu.

Zwracamy się z gorącą prośbą o przybycie przed kościół 7 lipca (wtorek) o godz. 17.30 i przyjęcie pielgrzymów na nocleg. Potrzeba bardzo niewiele, wystarczy kawałek miejsca do spania, coś do jedzenia i trochę wody do mycia. Niech w naszej parafii nie zabraknie otwartych domów i serc.

Na godz. 19.30 zapraszamy na wspólne nabożeństwo z udziałem pielgrzymów.

Duszpasterze

Wizyta duszpasterska

wizyta duszpasterska

Pan Jezus powiedział do swoich Apostołów "Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje" /Mt 10,40/.

Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary a zarazem znakiem żywej więzi z Kościołem powszechnym.

W Kodeksie Prawa Kanonicznego odnajdujemy kan. 529 § 1, który mówi: "Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeżeli w czymś nie domagają - roztropnie ich korygując".

W czasie kolędy spotkamy się z naszymi parafianami, wspólnie się modlimy i błogosławimy im mieszkania.

Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 9.00 i popołudniu od godz. 15.00.

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ

18.01.2016 r. - 19.01.2016 r.

 • 18.01.2016 r., poniedziałek - os. Patronackie bl. nr 34, 35, 36, ul. Denkowska bl. nr 45 A;
 • 19.01.2016 r., wtorek - ul. Wronia, Krucza Szczygla, Domy jednorodzinne przy ul. Polnej.

11.01.2016 r. - 16.01.2016 r.

 • 11.01.2016 r., poniedziałek - os. Ogrody: bl. nr 35/6, 36, 37, 38;
 • 12.01.2016 r., wtorek - ul. Polna bl. nr 7A, 7B, oraz os. Patronackie od godz. 15.00 bl. nr ? 17 i 18;
 • 13.01.2016 r., środa - ul. Polna 3 A oraz od godz. 15.00 os. Patronackie bl. nr 21, 22, 23;
 • 14.01.2016 r., czwartek - ul. Denkowska oraz os. Patronackie od godz. 15.00. bl. nr 25, 26, 27;
 • 15.01.2016 r., piątek - ul. Denkowska bl. nr 45 C oraz os. Patronacie od godz. 15.00 bl. nr 28;
 • 16.01.2016 r., sobota - ul. Denkowska bl. nr 45 B oraz os. Patronackie od godz. 9.00 bl. nr 30 + 31 oraz 32 i 33.

4.01.2016 r. - 9.01.2016 r.

 • 4.01.2016 r., poniedziałek  - os. Ogrody, bl. nr 17 B, 19 i 22;
 • 5.01.2016 r., wtorek  - os. Ogrody, bl. nr 23, 24 oraz os. Patronackie od godz. 15.00, bl. nr 11 i 12;
 • 7.01.2016 r., czwartek - os. Ogrody, bl. nr 25 oraz os. Patronackie od godz. 15.00, bl. nr 13, 14, 15;
 • 8.01.2016 r., piątek  - os. Ogrody, bl. nr 26 oraz os. Patronacie od godz. 15.00, bl. nr 16;
 • 9.01.2016 r., sobota - os. Ogrody, bl. nr 30, 31, 32, 35/5.

28.12.2015 r. - 2.01.2016 r.

 • 28.12.2015 r., poniedziałek - os. Ogrody, blok nr 1, 2, 3, 4;
 • 29.12.2015 r., wtorek - os. Ogrody, bl. nr 5 od 1 ? 60, 6, 7, 8;
 • 30.12.2015 r., środa - os. Ogrody, bl. nr 5 od 61 ? 120, 9 A, 9 B, 10;
 • 31.01.2015 r., czwartek - os. Ogrody, bl. nr 10 A, 11, 12, 13;
 • 2.01.2016 r., sobota - os. Ogrody, bl. nr 15A, 15 B, 17 A.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim