milosierdzie1

14 marca 2015 r. Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie Rokiem Miłosierdzia Bożego.

       rok-swiety-milosierdzia 3583

Pełny tekst bulli "Misericordiae vultus" - "Oblicze Miłosierdzia" [ZOBACZ]

papiez

Fot. Vincenzo Pinto

8 grudnia 2015 r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Bazylice św. Piotra w Watykanie papież Franciszek zainauguroweł Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.

drzwi

Fot. Vincenzo Pinto

13 grudnia 2015 r. w Kościele Ducha Świętego w Sandomierzu pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza odbyła się diecezjalna inauguracja Roku Miłosierdzia połączona z poświęceniem i otwarciem Bramy Miłosierdzia.

drzwi.sandomierz

Fot. ks. Tomasz Lis


Panie Jezu Chryste,

Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.

Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.

Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.

Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen

milosierdzie4


odpusty

W czasie trwania Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, tj. od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku, istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego od kary doczesnej za swoje grzechy lub ofiarowania go za dusze wiernych zmarłych.

Odpust jubileuszowy można uzyskać pod następującymi warunkami:

  • pielgrzymka do Drzwi Świętych (Bram Miłosierdzia) otwartych w wyznaczonych kościołach naszej diecezji,
  • spowiedź sakramentalna (stan łaski uświęcającej),
  • uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii Świetej,
  • odmówienie Wyznania Wiary i refleksja nad miłosierdziem,
  • modlitwa za papieża oraz w intencjach, które papież nosi w sercu dla dobra Kościoła i całego świata,
  • brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

logo roku milosierdziaLogo Roku Miłosierdzia, zaprojektowane przez słoweńskiego jezuitę o. Marko Rupnika, przedstawia Chrystusa Dobrego Pasterza, niosącego na ramionach nie owieczkę, ale człowieka. Jest to obraz Miłosierdzia Boga względem zagubionej ludzkości, okazanego przez wcielenie Syna Bożego i odkupienie. Scena ujęta jest znamienną dla najstarszej sztuki chrześcijańskiej owalną aureolą, zwaną mandorlą. Z jej boku umieszczony jest napis: MIŁOSIERNI JAK OJCIEC. To motto Roku Świętego, zaczerpnięte ze słów Pana Jezusa: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36).

Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz, w związku z ogłoszonym przez Ojca Świętego Rokiem Miłosierdzia, troszcząc się o duchowe dobro wiernych Diecezji Sandomierskiej a także przybywających do niej pielgrzymów postanowił, że nasza świątynia będzie Kościołem Stacyjnym, czyli Bramą Miłosierdzia.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim