W 2016 roku w Krakowie w dniach od 26 do 31 lipca odbędą się pod hasłem ?Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią? (Mt 5,7) XXXI Światowe Dni Młodzieży (ŚDM). Pielgrzymkę młodzieży przez ziemię (gdyż tak określa się także ŚDM) zainicjował w 1984 roku św. Jan Paweł II. Po papieżu Benedykcie XVI kontynuuje je także papież Franciszek, który przybędzie w przyszłym roku do Polski, by wziąć udział w spotkaniu z młodymi. Ostatnie ŚDM odbyły się w 2013 roku w Rio de Janeiro. Polska po raz drugi gościć będzie młodzież z całego Świata (poprzednio w Częstochowie w 1991 roku).

Młodzież, która weźmie udział w ŚDM, nim uda się do Krakowa na wydarzenia centralne, w dniach od 20 do 25 lipca 2016 przebywać będzie w parafiach na terenie całej Polski ?Dni w Diecezjach?.

W ramach przygotowania na przyjęcie młodych ze Świata we wszystkich miastach i miejscowościach gdzie mieszkać będzie młodzież odbywają się comiesięczne spotkania modlitewne. Młodzi przed Najświętszym Sakramentem polecają Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, Papieża Franciszka, pielgrzymów rodziny, które przyjmą młodych, organizatorów i wszystkich zaangażowanych w to dzieło. Wspólna modlitwa ma także na celu duchowo przygotować wolontariuszy, którzy będą posługiwać podczas ŚDM, a także mieszkańców miasta i miejscowości, które ugoszczą młodzież.

W Ostrowcu Świętokrzyskim czuwania przed Światowymi Dniami Młodych odbywają się w poszczególnych parafiach naszego Miasta w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.00:

  • 6 lutego - w parafii Miłosierdzia Bożego (Ogrody),
  • 6 marca - w parafii św. Kazimierza (Pułanki),
  • 8 maja - w parafii św. Michała Archanioła,
  • 5 czerwca - w parafii NMP Saletyńskiej (Piaski).

/W kwietniu czuwanie młodych odbędzie się podczas peregrynacji Symboli ŚDM. Po wakacjach czuwania odbywać się będą w kolejnych parafiach Ostrowca Świętokrzyskiego./

Bardzo ważnym wydarzeniem wpisującym się w przygotowania do ŚDM jest peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży (krzyża i ikony Matki Bożej) w Diecezjach. Od Niedzieli Palmowej 2014 gdy młodzież z Brazylii przekazała Symbole młodym z Polski odwiedzają one Diecezje w naszej Ojczyźnie. Diecezja Sandomierska peregrynację Symboli przeżywać będzie od 19 kwietnia do 2 maja 2015 roku. W naszym Mieście będą one od 20 do 21 kwietnia. Symbole przebywać będą w trzech parafiach: św. Michała Archanioła, NMP Saletyńskiej oraz Miłosierdzia Bożego.

 Ostrowieckie Czuwanie Młodych

  • Czuwanie w Kolegiacie Świętego Michała - 8 maja 2015 r.

W piątkowy wieczór - 8 maja - w Kolegiacie św. Michała Archanioła miało miejsce kolejne modlitewne spotkanie młodych dekanatu Ostrowieckiego w intencji Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku w Krakowie. Co miesiąc, w poszczególnych parafiach Ostrowca Świętokrzyskiego wierni gromadzą się, by polecać Bogu to szczególne spotkanie, papieża Franciszka, organizatorów oraz młodzież z całego świata, która przybędzie do naszej Ojczyzny i Miasta. Wspólne trwanie przed Najświętszym Sakramentem, śpiew i modlitwa ma także na celu duchowo przygotować wolontariuszy i mieszkańców Ostrowca na przyjęcie pielgrzymów.

Kolejne czuwanie, na które już teraz serdecznie zapraszamy, odbędzie się 5 czerwca o godz. 19.00 w Sanktuarium NMP Saletyńskiej na Piaskach.

  • Czuwanie w parafii Świętego Kazimierza - 6 marca 2015 r.

W piątek, 7 marca 2015 roku w parafii św. Kazimierza Królewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się kolejne czuwanie modlitewne w ramach przygotowania Miasta do Światowych Dni Młodzieży. W czasie wieczornej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, przygotowanej przez ks. Pawła Zarębę i p. Małgorzatę Łabuz, przybliżona została postać jednego z najmłodszych męczenników - bł. Jose Louisa Sancheza Del Rio. Świadectwo jego życia, odwaga i męstwo w wyznawaniu wiary oraz piękny przykład wierności Jezusowi, aż do końca, były wezwaniem do odpowiedzi na pytanie: ?Kim jesteś jeśli nie poświęcasz się za to, w co wierzysz??. Zwieńczeniem wspólnej modlitwy było błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Przy wyjściu ze świątyni, każdy z uczestników czuwania otrzymał ?Słowo Życia? z cytatem z Pisma Świętego oraz pamiątkowy upominek z modlitwą w intencji ŚDM.

Od 19 kwietnia do 2 maja nasza Diecezja przeżywać będzie Peregrynację Światowych Dni Młodzieży - Krzyża i Ikony Matki Bożej. W naszym Mieście będą one od 20 do 21 kwietnia. Symbole przebywać będą w trzech parafiach: św. Michała Archanioła, NMP Saletyńskiej oraz Miłosierdzia Bożego. Kolejne czuwanie młodych odbędzie się podczas Peregrynacji.

  • Czuwanie w parafii Miłosierdzia Bożego - 6 lutego 2015 r.

W pierwszy piątek miesiąca lutego młodzi ludzie z Dekanatu Ostrowieckiego zgromadzili się w naszym Sanktuarium na modlitwie w intencji Światowych Dni Młodzieży. Trwanie przed Najświętszym Sakramentem miało również na celu duchowe przygotowanie Miasta na przyjęcie młodych z całego Świata.
Wieczornej modlitwie przewodniczył ks. Andrzej Chuchnowski, rektor kościoła w Jędrzejowie. Przedstawiona pantomima i rozważania prowadzone przez młodzież z Ruchu Światło-Życie przy naszej parafii ukazywały wielką miłość Boga i wzywały do indywidualnej odpowiedzi na nią. Słowa modlitwy przeplatane były wspólnym śpiewem. 
Na zakończenie każdy z uczestników mógł podejść przed Najświętszy Sakrament i stojąc przed Chrystusem przedstawić Mu swoje intencje oraz otrzymać indywidualne błogosławieństwo. Wszyscy otrzymali także pamiątkowe upominki.
Dziękując za wspólną modlitwę już teraz pragniemy zaprosić wszystkich na kolejne czuwanie przed Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędzie się 6 marca w parafii św. Kazimierza w Ostrowcu Św.

  • Koncert kolęd przy żłóbku Pana Jezusa

Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Sandomierskiej

  • Święty Krzyż - 19.04.2015 r.

  • Ostrowiec Świętokrzyski - 20-21.04.2015 r.

Symbole ŚDM w par. Miłosierdzia Bożego - ŚDM Ostrowiec Świętokrzyski

Oaza Rodzin - Czuwanie - Symbole ŚDM - par. Miłosierdzia Bożego

plakat peregrynacja internet

 Hymn ŚDM "Błogosławieni miłosierni"

sdm1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

Ref.: Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
?Panem jest Jezus? ? mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

[BRIDGE]

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim