ROK 2016

Pielgrzymka z parafii św. Kazimierza

16 kwietnia 2016 - w trwającym Roku Miłosierdzia ? do naszego Sanktuarium przybyła piesza pielgrzymka z parafii św. Kazimierza na Pułankach. Wierni przywędrowali wraz ze swoimi duszpasterzami ks. proboszczem Markiem Dzióbą, ks. Pawłem Zarębą oraz ks. Piotrem Grabowskim.

Pielgrzymi rozpoczęli nawiedzenie naszej stacyjnej świątyni od modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Po niej rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Marek Dzióba. On także skierował do zebranych słowo Boże. Mówiąc o Bożym Miłosierdziu nawiązał do swojego misyjnego doświadczenia. Wspomniał z jaką wielką radością na całym świecie przyjmowana jest prawda o Miłosiernej Miłości Boga, która niesie nadzieję i przebaczenie wszystkim ludziom.

Dziękujemy serdecznie duszpasterzom oraz pątnikom z parafii św. Kazimierza za wspólną modlitwę w naszej świątyni. Mamy nadzieję, że to piesze pielgrzymowanie na stałe wpisze się w kalendarz duszpasterski parafii.

Pielgrzymka z parafii św. Michała Archanioła

23 kwietnia 2016 roku do naszego Sanktuarium pielgrzymowali wierni z parafii św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pielgrzymi przybyli wraz ze swoimi duszpasterzami - ks. Janem Sarwą, proboszczem parafii oraz dziekanem Dekanatu Ostrowiec, ks. Tomaszem Flisem oraz ks. Markiem Tkaczem.

Pokuta i przebłaganie to warunek, aby otrzymać Boże Miłosierdzie

3eb571b8e6b544c8a6451cd87f4cc794

15 października 2016 r. nasi liczni przedstawiciele z parafii Miłosierdzia Bożego i z innych ostrowieckich wspólnot spotkali się w pod murami Jasnej Góry, gdzie w rzeszą wiernych z całej Polski uczestniczyli w wyjątkowej modlitwie przebłagalnej za grzechy całego Narodu Polskiego i w liturgii Mszy Świętej, sprawowanej w tej intencji. Tak wielu parafian, autentycznie przejmując się faktem odwracania się od Boga i porzucenia wiary w Niego przez ludzi na całym świecie, w tym i w naszym kraju, postanowiło podjąć trud wyjazdu organizując się w grupach lub indywidualnie. Wiara tych ludzi w moc modlitwy do Matki Bożej, która chroni płaszczem swej opieki czcicieli Jej Syna jest godna dostrzeżenia, pochwalenia i zasługuje na podziękowanie za świadectwo dbania o duchowe dobro wspólne.

Poświęcenie medalików dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej

11 grudnia 2016 r. podczas niedzielnej Eucharystii ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki poświęcił medaliki Maryi Niepokalanej dzieciom, przygotowującym się do I Komunii Świętej. Przyjęcie przez dzieci medalików ma usposobić je do otwarcia na duchowe dary płynące z sakramentów świętych. Oprócz tego ma ono również na celu uświęcenie życia tych dzieci, by przez przyczynę Niepokalanej stawały się przyjaciółmi Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Poświęcenie tornistrów uczniom klas pierwszych szkoły podstawowej

11 września podczas Mszy Świętej o godzinie 12.00 ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki poświęcił tornistry uczniom klas pierwszych szkoły podstawowej mieszczącej się na terenie naszej parafii. Termin tego obrzędu wpisuje się w czas Tygodnia Wychowania, gdzie akcentuje się wysiłki wychowawcze, które oprócz rodzin podejmują z poświęceniem w szkołach wychowawcy, nauczyciele, księża i katecheci świeccy.

Prośmy, aby wszyscy, którym na sercu leży wychowanie młodego pokolenia według sprawdzonych Bożych wartości, otrzymali od Boga dużo sił i motywacji do codziennego podejmowania trudu kształtowania młodych charakterów.

Rejonowe spotkanie katechetyczne w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

27 września na godzinę 16.00 przybyli do naszej parafii katecheci świeccy i duchowni na spotkanie rejonowe na czele z księdzem Marcinem Hanusem z wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. Najpierw nawiedzili świątynie a potem przeszli do kaplicy Świętej Faustyny, gdzie przywitał ich ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki, który poprowadził Koronkę do Bożego Miłosierdzia, zawierzając katechetów oraz dzieci i młodzież, uczęszczającą na katechezę. Po modlitwie zgromadzono się w Sali Papieskiej, gdzie zorganizowano godzinne szkolenie. Podjęła się go pani Monika Bidas z Centrum Edukacji Katechetycznej przy Wydawnictwie Diecezjalnym i Drukarni w Sandomierzu. Przeprowadziła wykłady na temat używania tablicy multimedialnej w katechezie oraz wykorzystania urządzeń mobilnych na lekcjach religii. Katecheci mieli możliwość wymiany doświadczeń podejmując konwersacje przy stole, wysłuchali ogłoszeń i mogli zakupić pomoce dydaktyczne.

Na koniec spotkania ksiądz Hanus podziękował księdzu proboszczowi za serdeczne przyjęcie, życząc katechetom wspaniałych owoców swojej pracy.

Rekolekcje adwentowe

Program rekolekcji adwentowych 2016
"Idźcie i głoście"

Piątek 16.12.2016           idzcie i gloscie    
15.00 - Koronka i Msza Św. z nauką ogólną.
18.00 - Msza Św. z nauką ogólną.
Sobota 17.12.2016
6.30 - Msza Św. roratnia z nauką ogólną.
9.00 - Msza Św. z nauka ogólną.
15.00 - Koronka i Msza Św. z nauką ogólną.
18.00 - Msza Św. z nauką ogólną.
Niedziela 18.12.2016
7.30 - Msza Św. z nauką ogólną.
9.00 - Msza Św. z nauką ogólną.
10.30 - Msza Św. z nauką ogólną.
12.00 - Msza Św. z nauką dla dzieci.
18.00 - Msza Św. z nauką ogólną.
Spowiedź adwentowa w sobotę od godz. 9.00 do 12.00 i od 15.00 do 18.00

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 rw

W dniach od 16 do 19 marca 2016 roku przeżywaliśmy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które prowadził ks. Tomasz Lis ? rzecznik prasowy Kurii Sandomierskiej oraz redaktor naczelny Sandomierskiego Gościa Niedzielnego.

W swoich naukach, skierowanych do dzieci, młodzieży oraz wszystkich parafian przybliżał tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Opierając swoje rozważania na przypowieściach biblijnych oraz przykładach z życia przypominał, że chrześcijanin nie jest wiarygodny, gdy brakuje czynów miłości miłosiernej.

Rekolekcje dla dzieci z PP nr 15, PP 19, NP "Pajacyk"

Rekolekcje dla dzieci z PSP nr 5

sg1 sg2
sg3

Rekolekcje dla młodzieży z ZS nr 1 oraz ZS nr 2

Rekolekcje dla parafian

Rozpoczęcie roku duszpasterskiego dla dzieci i młodzieży

6 września o godzinie 15.00 przy wymarzonej, słonecznej pogodzie ministranci, lektorzy, grupa biblijno-teatralna, scholanki oraz Oaza wraz ze swoimi opiekunami: księżmi i paniami katechetkami zgromadzili się w kaplicy Świętej Siostry Faustyny na wspólną modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia, by wyprosić sobie i swoim rówieśnikom potrzebne łaski w nowym roku szkolnym i katechetycznym. Następnie uczestnicy spotkania przeszli na plac kościelny, gdzie rozpoczęli wspólną zabawę, tańcząc i śpiewając, ciesząc się z tego, że byli ze sobą razem. Na szczególne podkreślenie i uznanie zasługuje fakt, że dzieci przyniosły z domu napoje i słodycze, by podzielić się nimi przy wspólnym stole. Ksiądz proboszcz zapewnił wszystko do grilla. Oazowicze zadbali, aby kiełbaski były dobrze wypieczone i smakowały. Młodzież poprowadziła tańce integracyjne.

Trzygodzinne spotkanie było wspaniałą ucztą dla ducha i dla ciała, za co organizatorom należą się serdeczne podziękowania.

Rozstrzygnięcie konkursu "Miłosierni bądźcie..."

Październikowy dzień odpustu parafialnego i uczczenie Świętej Siostry Faustyny były motywem do wyrażenia przez plastykę idei niesienia miłosierdzia Bożego w praktyce. Tego szczytnego zadania podjęli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5, działającej na terenie naszej parafii. Zgłosili się oni do konkursu pod tytułem: "Miłosierni bądźcie...". Spośród wielu prac panie katechetki wybrały te najciekawsze z klas trzecich i z klas od IV do VI. W grupie prac uczniów klas III pierwsze miejsce zdobyły Katarzyna Soboń z kl. III c i Ewa Żelazkowa z kl. III f, drugie miejsce zajęły Pola Orzechowska i Olha Khamuliak z kl. III e, miejsce trzecie przypadło Danieli Mikos i Lenie Szot z kl. III e. W rankingu klas od IV do VI wytypowano pierwsze miejsca dla Julii Grudzień z kl. IV a i Magdaleny Oksińskiej z kl. IV b. Drugie miejsce przypadło Natalii Karbowniczek z kl. V c i Bartoszowi Gomule z kl. IV a. Trzecie miejsca zdobyli uczniowie Maja Brożyna z kl. VI d i Filip Sejdziński z kl. IV c. Prace konkursowe wyeksponowano wewnątrz świątyni.

Klasy III

Klasy IV - VI

Obok nich postawiono tablicę z pracami uczniów Szkoły Podstawowej z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza, które również są pomysłowe a nawet zaskakujące. Zapraszamy wszystkich parafian do obejrzenia tej dziecięcej galerii.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim