iskra1 plakaty iskra pl iskra2

"O jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę" (Dz. 848) - słowa Pana Jezusa, wypowiedziane do Siostry Faustyny i zapisane przez nią w jej Dzienniczku, niech inspirują nas do codziennego odmawiania tej modlitwy.

28 września w kolejną rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki o godzinie 15.00 na całym świecie podjęto coraz bardziej znaną akcję modlitewną odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia na placach i skrzyżowaniu dróg. Do tej akcji chętnie włączyli się nasi parafianie, którzy zgromadzili się na placu przed Sanktuarium, aby w duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem i wiernymi rodakami również wypowiedzieć tę szczególną modlitwę, polecając w niej prześladowanych chrześcijan i ich prześladowców, modląc się o przebaczenie dla nich i o łaskę poznania Boga. Zawierzali również sprawy naszej rodziny parafialnej, społeczności naszego miasta, Ojczyzny i Kościoła prosząc o pokój w ludzkich sercach i na całym świecie.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim