11 września wolontariusze Światowych Dni Młodzieży z naszej parafii wyruszyli na spotkanie z Biskupem Sandomierskim ks. Krzysztofem Nitkiewiczem w Gorzycach, aby uroczyście zakończyć ten szczególny okres pracy i służby na rzecz pielgrzymów. Podsumowaniem ich wysiłków mogą być słowa homilii Ks. Biskupa, nawiązujące do czytania - przypowieści o domu zbudowanym na skale: "Trzeba je (fundamenty wiary) stale wzmacniać i poszerzać przez mocniejsze zakorzenienie w Słowie Bożym oraz w chrześcijańskiej tradycji Narodu Polskiego, tak jak drzewa, które im bardziej są wysokie i potężne, tym więcej mają korzeni".

Po Mszy Świętej młodzież spędziła czas na rozmowach o wierze i tańcach uwielbienia, zaś część rozrywkową stanowił grill z kiełbaskami, konkurs fotograficzny i dyskoteka.

Serdecznie dziękujemy Ks. Proboszczowi Andrzejowi Barzyckiemu za zasponsorowanie wyjazdu do Gorzyc i za troskę o potrzeby młodzieży, skupionej w Ruchu Światło - Życie.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim