Świąteczne i noworoczne życzenia dla parafian

 

szopka

Drodzy Parafianie!

Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2018 życzymy obfitych łask od Nowo narodzonego Pana, wszelakiego dobra, radości, miłości i pokoju. Przyjmujmy Chrystusa jako naszego Zbawcę, tak jak to uczyniła Maryja. Z mocą błogosławieństwa Pańskiego, zanośmy Jezusa wszystkim ludziom, by i oni mogli zostać obdarowani radością z Jego obecności pośród nas. Troszczmy się o Chrystusowy Kościół, aby bez przeszkód mógł dalej wypełniać swoją misję. Niech każdy z nas będzie autentycznym Apostołem Bożego Miłosierdzia a orędownictwo naszych patronów: Świętej Siostry Faustyny i błogosławionego księdza Michała Sopoćki pomaga nam w wytrwałym kroczeniu Bożymi drogami, umacnia miłość w rodzinach naszej wspólnoty, przynosi wiarę i nadzieję, szczególnie tym, którzy potrzebują szczególnej Bożej opieki.

Ks. Andrzej Barzycki, Wasz proboszcz i kustosz wraz z księżmi wikariuszami.

Zaproszenie do wstąpienia do Rycerzy Kolumba

logo flaga
"My nie szukamy mężczyzn idealnych.
My szukamy mężczyzn dobrych, którzy chcą być lepszymi
i dajemy im możliwość stania się najlepszymi!"
 
/Najwyższy Rycerz Carl Anderson/
 
Zakon Rycerzy Kolumba to obecnie największa katolicka organizacja bratnia świeckich mężczyzn. W Polsce wstąpiło ich do niej ponad 5 tysięcy. Łączą ich wspólne cele i ideały: Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm. 
Celem działalności Rycerzy Kolumba jest m.in:
* wspieranie kapłanów i biskupów, niesienie pomocy Kościołowi, wspólnocie i lokalnej społeczności.
* podejmowanie dzieł miłosierdzia,
* ochrona Życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Mężczyzna jest kimś, kto ma działać. Drogi bracie w Chrystusie możesz to czynić razem z Rycerzami Kolumba. 
Wspólnie z Wielkim Rycerzem bratem Piotrem Tarasem, naszym parafianinem zapraszam serdecznie do wstąpienia w szeregi Rycerzy Kolumba i zaangażowania się w działalność tworzonej przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim wspólnoty mężczyzn - Rycerzy Kolumba.
Więcej szczegółowych informacji Rycerze Kolumba podadzą na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w parafialnej sali w dniu 26 stycznia 2018 roku o godzinie 18.45
 
Serdecznie zapraszam 
Ks. Andrzej Barzycki
Proboszcz

Spotkanie młodych przy świątecznym stole

 
 W Centrum Duszpasterstwa 27 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie dla dzieci i młodzieży angażującej się w grupach duszpasterskich działających przy naszej parafii. Tradycyjnie już rozpoczęło się ono o godzinie 15.00 modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny, którą poprowadził ks. wikariusz Adam Kamiński. Potem młodzi przeszli do sali oazowej wraz z panią katechetką Danutą Wiśniewską na dalszą część spotkania. Tutaj ksiądz Adam odczytał fragment z Ewangelii wg Św. Łukasza o narodzinach Pana Jezusa. Następnie wszyscy zebrani połamali się świątecznym opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Potem zaśpiewali kolędy i zasiedli do stołu z przyniesionymi ze sobą wcześniej świątecznymi smakołykami. Śpiew kolęd usłyszał ksiądz Proboszcz. Zainteresowany tym co się dzieje odwiedził swoich młodych parafian. Przy stole wszyscy mieli okazję do podsumowań swych działań w grupach duszpasterskich w kończącym się roku i snuć perspektywy na przyszłość. Jednym z poruszanych tematów była sprawa organizacji wiosennego wyjazdu na Szkołę Modlitwy do Sandomierza. Spotkanie zakończyło się prośbą o wsparcie z Niebios dla przyszłorocznych inicjatyw grup duszpasterskich i błogosławieństwem kapłana.

Roratnie oczekiwanie na przyjście Pana

roraty2Tegoroczne Roraty, które gromadzą wiernych od najmłodszych do najstarszych opowiadają o Świętym Józefie, któremu Bóg powierzył opiekę nad swymi najcenniejszymi skarbami: Jezusem i Maryją. Temat ten stanowi kontynuację zeszłorocznych rozważań roratnich o Matce Bożej Częstochowskiej.

Podczas Rorat dzieci słuchają o św. Józefie - powierniku tajemnicy Boga, opiekunie i wychowawcy Jezusa, ojcu zatroskanego o rodzinę i w końcu obrońcy Kościoła.

W pierwszym dniu Rorat dzieci otrzymały piękną planszę z wizerunkiem św. Józefa i jego Rodziny. Na tej planszy po kolejnych roratnich spotkaniach doklejają sobie kolejne obrazki z historii życia Świętej Rodziny. Zapamiętują tę historię, są blisko Bożych spraw a jednocześnie czekają na Boże Narodzenie.

Dziękujemy dzieciom, że przychodzą do kościoła z lampionami. Ich obecność pomaga wiernym w tym adwentowym czuwaniu. Dziękujemy rodzicom i dziadkom tych dzieci, którzy zadbali o to, aby one mogły uczestniczyć w Roratach i razem z całą wspólnotą parafialną czekać na przyjście Nowo Narodzonego Pana.

Rekolekcje adwentowe

rekolekcje.adwentowe

W piątek 15 grudnia 2017 r. rozpoczęły się rekolekcje parafialne, które mają przygotować wiernych na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Nauki rekolekcyjne podczas Mszy Świętych wygłaszał ks. Michał Szawan - wikariusz parafii Matki Bożej Odkupiciela. Podejmował rozważania o Adwencie, jako o okresie radosnego i pobożnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Pana ze szczególnym uwzględnieniem roli Matki Bożej. Dużo mówił o nawróceniu i pokucie, o pojednaniu z bliźnimi. Niech nauki rekolekcyjne i sobotnia parafialna spowiedź przedświąteczna przyniosą spodziewane, błogosławione owoce dla całej rodziny parafialnej.

Uroczystości patriotyczne w 36 rocznicę Stanu Wojennego

W całej Polsce 13 grudnia 2017 r. obchodzono po raz 36 smutną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przez ówczesne władze PRL. Tego dnia w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny o godzinie 18.00 zgromadzili się parafianie i mieszkańcy z całego miasta, nawet młodzież i dzieci, aby wspólnie polecać sprawy Polski.

Do wspólnej modlitwy kustosz i proboszcz parafii ks. dr Andrzej Barzycki zaprosił szczególnych gości: kapłanów - świadków wydarzeń grudniowych z 1981 roku oraz wojskowych z formacji Polskich Drużyn Strzeleckich (dalej skr. PDS). Przy ołtarzu z jednej strony stanęli główny celebrans emerytowany ks. prałat w stopniu generała brygady PDS Bogdan Lipiec w asyście emerytowanego ks. kanonika w stopniu podpułkownika PDS Ryszarda Batorskiego i emerytowanego ks. prałata Tadeusza Lutkowskiego, naszego ks. proboszcza i ks. kanonika, proboszcza ostrowieckiej parafii Chrystusa Nauczyciela Wiesława Skrzypczaka, który wygłosił do zgromadzonych Słowo Boże. Ci księża mają wiele zasług w walce przeciwko komunistycznemu totalitaryzmowi w naszej Ojczyźnie i dobrze pamiętają czasy represji. Po drugiej stronie ołtarza zgromadzili się wraz z pocztami sztandarowymi Komendy Naczelnej PDS i Brygady Świętokrzyskiej PDS Komendant Naczelny PDS generał dywizji Jan Gustaw Grudniewski, zastępca komendanta podpułkownik Stanisław Cisek, Dowódca Brygady Świętokrzyskiej pułkownik Jerzy Brożyna, szef sztabu brygady major Lewandowski oraz dowódca orkiestry polowej brygady kapitan Aleksander Kostucha. Obecnością w świątyni wysokich rangą wojskowych oraz orkiestry wojskowej, która grała w czasie liturgii podkreślono dodatkową 150 - tą rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy Polskich Drużyn Strzeleckich.

Podczas Mszy Świętej nasz ks. Proboszcz został uhonorowany wojskowym stopniem kapitana Polskich Drużyn Strzeleckich, za działalność patriotyczną i niepodległościową na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Msza Święta w intencji Ojczyzny dzięki swej oprawie przerodziła się w spotkanie patriotów, wywołała wiele pozytywnych emocji, również wspomnień, które odświeżyły się w pamięci wielu uczestników tego religijnego zgromadzenia, poruszyła serca młodych, którzy spotkali się z tymi co mogą nauczyć ich jak kochać swój kraj i jak mu pięknie służyć.

Poświęcenie Cudownego Medalika uczniom klas trzecich

W niedzielę 10 grudnia 2017 r. w Sanktuarium podczas Eucharystii o godz. 12.00 uczniowie klas trzecich, przygotowujących się do przyjęcia I  Komunii Świętej otrzymali poświęcony Cudowny Medalik Matki Bożej. To kolejny krok w ich duchowych przygotowaniach do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Medalik jest zewnętrznym znakiem oddania się Niepokalanej. Szczególnie dzieci potrzebują pomocy Niepokalanej i Jej Medalika. Dziś w obecności ich rodziców założyły go na swym sercu, bo Niepokalana kazała i obiecała opiekę tym co go noszą. A im Jej opieka jest bardzo potrzebna, zwłaszcza ochrona przed pokusami zła. Teraz gdy trwa okres Adwentu dzieci pragnące przyjąć Pana Jezusa do swego serca przychodzą z lampionami na Msze Święte roratnie, aby wraz z  Maryją Niepokalaną czekać na przyjście Nowonarodzonego Zbawiciela świata. Niech to święte oczekiwanie będzie dla nich wspaniałą lekcją miłości do Boga i bliźnich, wyrażoną uczynkami miłosierdzia, gorliwą modlitwą, realizowaniem dobrych postanowień.

 

Oazowe świętowanie w Sanktuarium 8 grudnia 2017 r.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przypadające co roku 8 grudnia jest świętem patronalnym Ruchu Światło-Życie. Tego dnia do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na godzinę 18.00 przybyło wielu czcicieli Matki Bożej, aby swoją modlitwą i śpiewem wyrazić swoje uwielbienie za piękną postawę wiary i posłuszeństwa Maryi w przyjmowaniu przez Nią woli Bożej. Ta wspaniała Nauczycielka wiary odbierała należną cześć od zgromadzonych na Mszy Świętej członków oazy młodzieżowej i Oazy Rodzin naszej parafii, którzy przygotowali i wzięli udział w liturgii. Mszy Świętej przewodniczył ks. Mirosław Gajewski - opiekun Domowego Kościoła. Słowo Boże wygłosił ks. Adam Kamiński - opiekun oazy, który zachęcał do naśladowania życia Maryi, pełnego cnót. 

"O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami grzesznymi, którzy się do Ciebie uciekają. Amen."

Diecezjalny Dzień Skupienia Grup Modlitwy Św. O. Pio.

W sobotę 9 grudnia 2017 r. w Janowie Lubelskim w parafii Św. Jadwigi Królowej gościły grupy modlitewne Św. O. Pio z całej Diecezji Sandomierskiej. Również nasza grupa wyruszyła z samego rana w trasę, aby przybyć na czas i uczestniczyć w programie Dnia Skupienia. Po przybyciu na miejsce o godzinie 10.00 odbyła się konferencja O. Romana Ruska Kapucyna z Tenczyna, krajowego asystenta Grup Modlitwy Św. O. Pio. Po niej był czas na wyciszenie się i adorację Najświętszego Sakramentu, aby wszyscy mogli duchowo przygotować się do Eucharystii. Kapłanów i głównego celebransa Ks. Dziekana Janowskiego Jacka Staszaka przywitał ksiądz proboszcz Jacek Beksiński, który zauważył obecność przy ołtarzu naszej grupy co bardzo cieszyło. Słowo Boże o potrzebie nieustannego nawracania się wygłosił do wiernych O. Roman Rusek. Po duchowej strawie przyszedł czas na Agapę. Gospodarze miejsca stanęli na wysokości zadania. Modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia zakończyła modlitewne skupienie. Każda grupa otrzymała zaproszenie na Diecezjalny Opłatek Grup Modlitwy Św. O. Pio, który będzie miał miejsce w klasztorze OO. Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie 13 stycznia przyszłego roku.

Dekanalny Dzień Skupienia LSO

W sobotnie przedpołudnie 2 grudnia 2017 r. do kościoła Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim przybyli ministranci i lektorzy z całego dekanatu z księżmi opiekunami , również z naszej parafii z ich opiekunem ks. Adamem Kamińskim. Na to spotkanie przyjechali również klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego z Sandomierza. Wszyscy zgromadzili się najpierw przy ołtarzu na Adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji powołań do służby Bożej w Kościele, którą celebrował ks. Mariusz Wasil - dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży. Homilię do zebranych wygłosił diakon Damian Blacha. Po modlitwie nastąpiło przejście do domu parafialnego do sali Michael na dalszą część spotkania. Tu głos zabierali pochodzący z naszej parafii kleryk Norbert Kawalec i kleryk Karol Klecha, którzy przedstawili prezentację multimedialną na temat życia w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu i potem odpowiadali na pytania ministrantów i lektorów. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem. Nasi chłopcy posługujący przy ołtarzu byli bardzo zadowoleni ze spotkania z klerykami. Mieli przecież wyjątkową okazję na bezpośredni kontakt z nimi i rozmowę.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim