Przygotowanie do uroczystego zawierzenia siebie i parafii Niepokalanemu Sercu Maryi

fatima

W związku z przypadającą setną rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie rozpoczynamy nasze duchowe przygotowanie do tego szczególnego wydarzenia.

  • 4.05.2017 - 12.05.2017 r. -  9 - dniowa nowenna do Niepokalanego Serca Maryi przed 13 maja 2017 roku odprawiana podczas nabożeństw majowych.
  • 6.05. 2017 r. - pierwsza sobota miesiąca - nabożeństwo majowe o 17.30, Uroczysta Msza Święta o 18.00, Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec Fatimski, Procesja Fatimska wokół świątyni, Apel Jasnogórski.
  • 11.05.2017 r. - Pierwszy Dzień Rekolekcji w celu dobrego przygotowania do zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Nabożeństwo majowe o 17.30, Msza św. z kazaniem o 18.00.
  • 12.05.2017 r. - Drugi Dzień Rekolekcji. Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania od godz. 15.00 do 18.00. Nabożeństwo majowe o 17.30, Msza Święta z kazaniem o 18.00.
  • 13.05.2017 r. - Trzeci Dzień Rekolekcji - Dzień zawierzenia parafii Niepokalanemu Sercu Maryi. Modlitwa różańcowa w kaplicy Świętej Faustyny o godz. 17.00. Nabożeństwo majowe o 17.30, Uroczysta Msza Święta o godz. 18.00 z aktem zawierzenia wspólnoty parafialnej. Procesja Fatimska wokół świątyni, Apel Jasnogórski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Maryi do włączenia się w obchody setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie.

Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ks. dr Andrzej Barzycki wraz z księżmi wikariuszami.

Przedświąteczne spotkania w PSP nr 5 i w Centrum Duszpasterstwa

Czas świąteczny sprzyja spotkaniom przy stole i jest dobrą okazją do integracji. Takie spotkania przed świętami zorganizowały panie katechetki w Szkole Podstawowej nr 5 na terenie naszej parafii oraz liderzy grup duszpasterskich w Centrum Duszpasterstwa przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Rozmowy o wielkanocnych tradycjach i dzielenie się jajkiem wraz z życzeniami tworzyły wspaniałą atmosferę tym, dla których Chrystus pozostaje Mistrzem i Panem Życia.

Poświęcenie przyborów szkolnych uczniom klas pierwszych

W niedzielę 24 września 2017 r. podczas Eucharystii o godzinie 12.00 ks. Adam Kamiński dokonał obrzędu poświęcenia przyborów szkolnych katechizowanym przez niego uczniom klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5. Dziękował im oraz ich rodzicom za tak liczne przybycie na Mszę świętą, którą zawsze ubogacają swoim liturgicznym zaangażowaniem, modlitwą i śpiewem starsi uczniowie tej szkoły. I tym razem też tak było. Dopilnowały tego panie katechetki Danuta Wiśniewska wraz z grupą scholanek i Barbara Gadkowska z grupą biblijno-teatralną. Ksiądz Adam zachęcał wszystkie dzieci zgromadzone w świątyni na Mszy świętej, aby odważnie włączały się w działania duszpasterskie grup swoich rówieśników, którzy już się pięknie angażują na rzecz dobra wspólnego dla całej parafii.

Poświęcenie książeczek do Pierwszej Komunii Świętej

W niedzielę 2 kwietnia 2017 r., w ostatni dzień rekolekcji parafialnych, po zakończeniu Mszy Świętej o godzinie 12.00 ks. Adam Kamiński poświęcił książeczki do modlitwy dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Sakramentów: Pokuty i Eucharystii. Wspólnie z rekolekcjonistą ks. prof. KUL Romanem Sieroniem rozdali pierwszokomunijne modlitewniki Mają one służyć dobrej modlitwie i umacnianiu przyjaźni z Panem Jezusem.  Dlatego ks. Adam zachęcał dzieci, aby z nich często korzystały. Kończąc spotkanie podziękował za wspólną modlitwę dzieciom i ich rodzicom, paniom katechetkom, ministrantom i dziewczynkom ze scholi za piękną oprawę liturgiczną.

Podziękowanie za przyjęcie pielgrzymów

pp

logoW piątek 7 lipca 2017 r. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przybyli pątnicy michalickiej Pieszej Pielgrzymki Trzeźwościowej z Warszawy do Miejsca Piastowego. Strudzonych drogą i spiekotą dnia pielgrzymów witał w progach świątyni kustosz Sanktuarium ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki. Po rozlokowaniu pielgrzymi - głównie ludzie młodzi - przygotowali tego dnia wieczorem specjalne nabożeństwo o tematyce trzeźwościowej, które miało miejsce w murach naszego Sanktuarium. Na koniec adoracji każdy uczestnik uzyskał błogosławieństwo i dokonał aktu przyjęcia Chrystusa za swojego Pana i Przyjaciela. W modlitwie uczestniczyli parafianie, między innymi ci, którzy wzięli pod swój dach pielgrzymów. Za ten gest miłosierdzia względem nich niech dobry Bóg stokrotnie wynagradza wrażliwych parafian, udziela obficie swych łask i błogosławieństwa, a Maryja - Matka Miłosierdzia obdarza miłością i pokojem.

Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

5

biblia ix tydzienW niedzielę 30 kwietnia 2017 r. w całym kraju przeżywamy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Podczas nabożeństwa biblijnego po Mszach Świętych wierni wsłuchiwali się we fragmenty z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów, czytane przez lektorów. Nabożeństwo prowadził m.in. ks. prof. dr hab. Roman Sieroń - teolog biblista, który od dwóch lat prowadzi przy naszym Sanktuarium Ostrowiecką Szkołę Biblijną im. Świętego Pawła Apostoła. Niedzielą Biblijną rozpoczynamy IX Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa Zmartwychwstałego Pana: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,15). Aby głosić Ewangelię, należy ją dobrze poznać. Do lektury Pisma Świętego oraz do uczestnictwa w Narodowym Czytaniu Pisma Świętego gorąco zachęcał Kustosz Sanktuarium ks. dr Andrzej Barzycki. Po Komunii Świętej wierni przyjmowali "Chleb życia" w postaci fragmentu z Listu do Galatów z odpowiednim Psalmem, aby żyć na co dzień Słowem pochodzącym od Pana i stawać się jego głosicielem.

Zapraszamy parafian do udziału w tym wielkim wydarzeniu religijnym i duchowym. Wierzymy, że słowa z Listu do Galatów, rozważane w kontekście całego Pisma Świętego, będą dla nas niezawodnym przewodnikiem i stróżem na wyznaczonej nam przez Boga drodze zbawienia.

Pielgrzymka ze Stargardu Szczecińskiego i Barlinka

10 maja 2017 roku nasze Sanktuarium nawiedziła 25 - osobowa grupa pielgrzymów z Diecezji Szczecińsko - Kamieńskiej ze swoim duchowym opiekunem ks. Marcinem Miczkułą - wikariuszem parafii NMP Królowej Świata ze Stargardu Szczecińskiego w ramach siedmiodniowego wyjazdu do Sanktuariów na Kielecczyznę. Po powitaniu grupy przez Księdza Kustosza Andrzeja Barzyckiego i wysłuchaniu historii naszej parafii, którą opowiadał ks. wikary Adam Kamiński pielgrzymi udali się do kaplicy Św. Faustyny, gdzie odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po modlitwie nasi goście mieli czas na indywidualne rozmowy z księżmi. Mogli się również zaopatrzyć w pamiątki religijne w naszym parafialnym sklepiku. Po godzinnym pobycie udali się w dalszą drogę w kierunku Sandomierza i Rytwian, gdzie będą nocować.

dsc 7848

Pielgrzymka Dzieci I Komunijnych na Święty Krzyż

We wtorek 30 maja 2017 r. w ramach Białego Tygodnia dzieci I Komunijne z naszej parafii wraz z rodzicami, paniami katechetkami, nauczycielkami i ks. wikariuszem Mirosławem Gajewskim pojechali do Sanktuarium na Święty Krzyż, aby podziękować Panu Jezusowi za dar I Komunii Świętej. Tam ksiądz sprawował Eucharystię w intencji dziękczynnej. Potem uczestnicy Mszy świętej ucałowali relikwię Drzewa Krzyża Świętego, w kaplicy, w której jest ona przechowywana. Oprócz wydarzeń religijnych dzieci z opiekunami mieli czas, aby zobaczyć gołoborza, okalające klasztor na Świętym Krzyżu, posłuchać pana przewodnika, zwiedzić z nim Muzeum Przyrodnicze na Świętym Krzyżu i zakupić pamiątki. Piękna, słoneczna pogoda umilała czas wszystkim biorącym udział w pielgrzymce.

Parafialne uroczystości odpustowe

sopocko15 lutego przypada liturgiczne wspomnienie bł. Michała Sopoćko. Tego dnia od rana w kaplicy Św. Faustyny Kowalskiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia gromadzili się wierni, aby czcić swojego patrona i orędownika. Przez cały dzień przy relikwiach błogosławionego Apostoła Bożego Miłosierdzia poszczególne grupy duszpasterskie podejmowały modlitwę w intencjach Kościoła, szczególnie za kapłanów spowiedników i kierowników duchowych, by gorliwie spełniali posługę miłosierdzia. Zanoszono modlitwę także w intencjach parafii i diecezji. Modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia polecano parafian znajdujących się w trudnościach życiowych, cierpiących fizycznie i duchowo oraz parafian zmarłych.

Uroczystości zwieńczyła wieczorna liturgia Mszy Świętej pod przewodnictwem Kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - ks. dr Andrzeja Barzyckiego. Słowo Boże do wiernych wygłosił ks. Adam Kamiński, który podkreślił trud, ofiarę i ufność w Miłosierdzie Boże - charakterystyczne cechy duchowości bł. Michała Sopoćko. Nawoływał do wyobraźni miłosierdzia, objawiającej się w słowach i czynach. Na zakończenie ks. Proboszcz dziękował za włączenie się w oprawę liturgii przedstawicielom wspólnot modlitewnych, dzieciom i młodzieży, Liturgicznej Służbie Ołtarza i scholi oazowej i zaprosił wiernych, aby uczcili relikwie bł. Michała.

Parafialne nocne czuwanie na Jasnej Górze

Czterdziestu dziewięciu parafian pod duchową opieką księdza wikariusza Adama Kamińskiego wyjechało o godzinie 15.00 w piątek 14 lipca 2017 r. do Częstochowy, aby podjąć nocne czuwanie modlitewne w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej w klasztorze na Jasnej Górze. Rozpoczęło się ono Apelem Jasnogórskim i trwało do wczesnych godzin porannych dnia następnego. Nasza grupa czuwała wraz z pielgrzymami z Archidiecezji Przemyskiej, gdzie wspólnie odmawiała modlitwę różańcową przeplataną śpiewem pieśni do Matki Bożej oraz uczestniczyła we Mszy Świętej o północy a w sobotę 15 lipca 2017 r. o godzinie 7.30 wzięła udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Oprócz duchowych owoców parafianie przywieźli z Częstochowy dary dla parafii takie jak ornat z wizerunkiem bł. Michała Sopoćki i albę kapłańską. Jadąc z Częstochowy parafianie zatrzymali się w samo południe w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Gidlach. Po trzech godzinach byli już w swoich rodzinnych domach, szczęśliwi i duchowo umocnieni. W niedzielę 16 lipca podczas ogłoszeń duszpasterskich ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki serdecznie dziękował wiernym za udział w nocnym czuwaniu i za dar serca dla parafii. Osobiście poświęcił ornat i albę po Mszy Świętej o godzinie 10.30.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim