Osiedlowa Droga Krzyżowa

W piątek 7 kwietnia 2017 r. tradycyjnie przed Niedzielą Palmową w parafii Miłosierdzia Bożego organizowane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które rozpoczyna się przy krzyżu upamiętniającym miejsce usytuowania pierwszej kaplicy parafialnej. Stąd od wielu już lat parafianie podążają w kierunku kościoła, niosąc na barkach krzyż i rozważając poszczególne stacje Męki Pańskiej. Tegoroczny ciężar organizacji nabożeństwa spoczął na należących do wspólnot: Ruchu Domowego Kościoła oraz Grupy Neokatechumenalnej, którzy na przemian czytali rozważania pasyjne. Do niesienia krzyża chętnie włączały się pozostałe parafialne grupy duszpasterskie: Wspólnota Świętego Ojca Pio, Koło Żywego Różańca czy Wspólnota Krwi Chrystusa, a także ministranci, dzieci, młodzież i dorośli naszej parafii. Wszyscy uczestnicy Drogi Krzyżowej angażowali się w śpiew pieśni wielkopostnych jaki towarzyszył podczas marszu. Za piękne świadectwo umiłowania Chrystusa i Jego Kościoła niech Miłosierny Bóg stokrotnie wynagrodzi wszystkim biorącym udział w nabożeństwie.

Obrzęd poświęcenia świec komunijnych

"Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia".

W niedzielę 19 lutego 2017 r. podczas uroczystej Mszy Świętej o godzinie 12.00 dzieci klas trzecich, które w tym roku przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej, uczestniczyły w obrzędzie poświęcenia świec komunijnych i osobiście odnowiły przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się złego i wyznając wiarę w Boga. Ksiądz proboszcz w homilii wyjaśnił symbolikę zapalonej świecy paschalnej, od której rodzice dzieci komunijnych odpalali płomień i tak zapaloną świecę przekazywali swemu dziecku, aby odtąd dbało, by światło wiary wyznanej publicznie w świątyni, nie zgasło w jego sercu. W tej intencji dzieci zanosiły do Boga swoje prośby. Dzieci chętnie wzięły udział w oprawie liturgii, którą wspólnie przygotowały panie katechetki Danuta i Barbara. Kandydatom przygotowującym się do I Komunii Świętej życzy się wytrwania na ewangelicznej drodze naśladowania Pana Jezusa a ich rodzicom światła Ducha Świętego w religijnym wychowaniu ich synów i córek.

Obchody 3 maja 2017

received 1508154062570129 13 maja 2017 r. nasi parafianie wzięli udział w obchodach majowego święta, angażując się w uświetnienie III Majówki Ostrowieckiej. Miała ona miejsce w Amfiteatrze w Parku Miejskim o godzinie 15.00.

Występowały między innymi przedszkolaki i uczniowie z Katolickiego Zespołu Edukacyjnego oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, nr 5 i nr 7 wraz z rodzicami i opiekunami.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Barbary Gadkowskiej i p. Danuty Wiśniewskiej wzięli udział w śpiewie piosenek patriotycznych, w tańcach oraz w konkursie plastycznym a wraz z rodzicami w quizie wiedzy o Polsce.

Noc konfesjonałów

ru 0 r 660660 q 80 n 92ff89c7e1d400f02e420a9aa6e3e0bdjw53hph9noc

Wszystkich, którzy z różnych względów nie skorzystali z Sakramentu Pokuty przed nadchodzącymi Świętami, a pragnęli by to uczynić serdecznie zapraszamy. W nocy spowiadać będą kapłani z parafii naszego Miasta.

  • Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

w Wielki Czwartek 13.04.2017 r. od godz. 21.00 do godz. 6.00 w Wielki Piątek

  • Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Salentyńskiej

- w Wielki Piątek 14.04.2017 r. od godz. 21.00 do godz. 6.00 w Wielką Sobotę

Niedziela Palmowa

Tą szczególną niedzielą w roku liturgicznym, która przypadła 9 kwietnia 2017 roku rozpoczął się Wielki Tydzień, w którym rozważa się najważniejsze fakty z życia Zbawiciela. O godzinie 12.00 parafianie uczestniczyli w uroczystej procesji z gałązkami palm, niesionych przez wspólnotę neokatechumenalną. Wszyscy zgromadzeni w świątyni wsłuchiwali się w opis Jezusowej męki i śmierci.
 
O godzinie 15.00 z naszego Sanktuarium do kościoła Matki Bożej Odkupiciela na Rosochach ruszyła procesja wiernych z całego miasta wraz ze swoimi duszpasterzami, biorących udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w intencji małżeństw i rodzin. Niesiony krzyż przez poszczególne stany wyrażał ich pragnienie bycia z Chrystusem w chwilach cierpienia. Małżeństwa i rodziny chrześcijańskie winny trwać przy Jezusie, aby On wspomagał ich wysiłki swoją łaską.

Niedziela Bożego Miłosierdzia

318

23 kwietnia 2017 r. wierni parafianie oraz pielgrzymi z całego miasta nawiedzali Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, aby oddawać cześć Chrystusowi Miłosiernemu podczas Eucharystii i w Godzinie Miłosierdzia adorując Go ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Głównie uroczystości odpustowe w Sanktuarium miały miejsce o godzinie 12.00. Została wtedy odprawiona Msza Święta z udziałem kapłanów z całego dekanatu, pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. Romana Sieronia, który wygłosił Słowo Boże. Po Mszy Świętej jej uczestnicy wzięli udział w procesji wokół świątyni. Feretrony z relikwiami Świętej Faustyny i Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki oraz z figurą Matki Bożej Fatimskiej niosły członkinie wspólnot duszpasterskich: Koła Żywego Różańca, ze Wspólnoty Św. O. Pio i Wspólnoty Krwi Chrystusa oraz siostry zakonne ze zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi. W procesji uczestniczyły scholanki w czerwonych pelerynach, lektorzy i ministranci. Baldachim nieśli panowie z Ruchu Domowego Kościoła. Na koniec Mszy Świętej Kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ks. dr Andrzej Barzycki wszystkim uczestnikom serdecznie dziękował za modlitwę i szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia. Po błogosławieństwie uczestnicy uroczystości mieli okazję, aby ucałować relikwie Apostołów Bożego Miłosierdzia. 

O godzinie 15.00 świątynia wypełniła się wiernymi, którzy wraz z prowadzącym adorację ks. Mirosławem Gajewskim odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Przez cały dzień wierni licznie korzystali z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Wszystko na większą chwałę Bożą.

Nasze Sanktuarium Wielkopostnym Kościołem Stacyjnym

W każdy piątek Wielkiego Postu jeden z ostrowieckich kościołów staje się kościołem stacyjnym. 17 marca 2017 r. nasze Sanktuarium będącą kolejną świątynią stacyjną nawiedziło wielu wiernych z pozostałych parafii w mieście. Uczestniczyli oni wspólnie z miejscowymi głównie w nabożeństwach Drogi Krzyżowej o godzinie 15.00 i 17.00 oraz brali udział we Mszach Świętych, sprawowanych w tym dniu a także licznie korzystali z posługi kapłanów z dekanatu, którzy w konfesjonałach udzielali sakramentu pokuty i pojednania. W oprawę i czytanie rozważań podczas nabożeństw pasyjnych włączyły się dzieci z PSP nr 5, schola, ministranci i młodzież z Ruchu Światło - Życie oraz wspólnoty modlitewne.

Nasza parafianka laureatką w Konkursie Biblijnym

Natalia Łapińska uczestniczka XX Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej pt.: "Z Pismem Świętym w Trzecie Tysiąclecie" zdobyła I miejsce. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 31 maja 2017 r. w Sandomierzu w budynku Instytutu Teologicznego. Laureatka przyjęła gratulacje od ks. bp Krzysztofa Nitkiewicza, który wręczył jej również dyplom uznania i nagrody: pamiątkowe książki i głośniki. Oprócz tego miłą niespodzianką okazała się dla Natalii dwudniowa wycieczka, zorganizowana przez diecezjalne Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży do największego Parku Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. Natalii oraz pani katechetce Danucie Wiśniewskiej, która przygotowywała ją do konkursu serdecznie dziękujemy.

Nabożeństwa Pasyjne

30 wielki post tridum

Piątkowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godzinie 15.00 w okresie Wielkiego Postu prowadzą dzieci i młodzież naszej parafii. Natomiast o godzinie 17.00 prowadzą grupy modlitewne według następującego porządku.

  • 3 marca 2017 - Koło Żywego Różańca
  • 10 marca 2017 - Wspólnota Krwi Chrystusa
  • 17 marca 2017 - Wspólnota Św. Ojca Pio
  • 24 marca 2017 - Oaza Rodzin.
  • 31 marca 2017 - Ksiądz rekolekcjonista.
  • 07 kwietnia 2017 - Osiedlowa Droga Krzyżowa - Oaza Rodzin i Grupa Neokatechumenalna.
  • 14 kwietnia 2017 - Ksiądz Proboszcz.

W niedziele Wielkiego Postu o godzinie 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

Zachęcajmy się wzajemnie do udziału w nabożeństwach wielkopostnych i prośmy z pokorą Miłosiernego Boga o dobre przeżycie tego świętego czasu. Duszpasterze parafii Miłosierdzia Bożego.

Modlitwa strażaków i hutników

florianTradycyjnie od wielu lat na początku maja strażacy i hutnicy nawiedzają Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, aby za wstawiennictwem swojego patrona Świętego Floriana wypraszać u Chrystusa łaski i Jego błogosławieństwo w służbie jaką pełnią. W progach świątyni witał przybyłych Kustosz Sanktuarium ks. dr. Andrzej Barzycki, który w ich intencji celebrował Mszę Świętą. Uczestników liturgii zaszczycili swoją obecnością: senator Jarosław Rusiecki, poseł Andrzej Kryj, Jarosław Górczyński - Prezydent Ostrowca Św., Jarosław Piotr Kopański - członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, Kazimierz Pasternak - Vice-przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", starszy brygadier Robert Grudzień - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św., Robert Bogdan Martynowski Dyr. Techniczny Celsa Huta Ostrowiec, radni Powiatu, radni Miasta Ostrowca Św.. Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe związków zawodowych z Huty Ostrowiec i Celsa Huty Ostrowiec, ze związków zawodowych Zakładów Porcelany z Ćmielowa, ostrowieckich związków emerytów i rencistów oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. Strażacy i hutnicy wdzięczni za ciepłe przyjęcie i słowa pokrzepienia ze strony Kustosza mieli okazję odwdzięczyć się mu serdecznymi życzeniami. A wszystko to miało miejsce w niedzielę 7 maja 2017 roku.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim