Miłosierdzie św. Brata Alberta naszym ideałem

b.albert

"Święty Brat Albert Chmielowski to święty o duchowości urzekającej zarówno swym bogactwem, jak i swą prostotą. Pan Bóg prowadził go drogą niezwykłą: uczestnik powstania styczniowego, utalentowany student, artysta-malarz, który staje się naszym polskim Biedaczyną jak święty Franciszek z Asyżu, szarym bratem, pokornym jałmużnikiem i heroicznym apostołem miłosierdzia". 

/Św. Jan Paweł II o św. Bracie Albercie./

Od 25 grudnia 2016 r. do 25 grudnia 2017 r. w Kościele trwa Rok Św. Brata Alberta. Św. Brat Albert swym życiem najbardziej dobitnie realizował miłosierdzie. Ten miłosierny opiekun najuboższych, który swym życiem może służyć jako ideał człowieczeństwa, w którym najważniejsze jest więcej być niż mieć. Poprzez świadczenie miłosierdzia względem ciała, docierał do ludzkich dusz podnosząc ich stan moralny. Św. Brat Albert przekonuje, że trzeba i że jest możliwe, aby być dobrym jak chleb. Wspomnienie liturgiczne świętego przypada w Kościele 17 czerwca. W tym dniu podczas wieczornej Eucharystii będzie zanoszona modlitwa o wyobraźnię miłosierdzia dla wszystkich wierzących w Chrystusa. Serdecznie zapraszamy.

ba

IV Ostrowiecki Orszak Trzech Króli

W dniu, w którym Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego wierni w wielu miastach naszej Ojczyzny zostali zaproszeni do Orszaku Trzech Króli.

6 stycznia, mimo kilkustopniowego mrozu, wiele rodzin wraz z dziećmi a także seniorzy ostrowieckich parafii podjęli wyzwanie i wzięli udział w orszakowym pochodzie, który wyruszył z parafii Miłosierdzia Bożego, Świętego Michała Archanioła i Matki Bożej Saletyńskiej.

Na czele każdej kolumny szedł król ze swoją świtą. Kiedy się spotkali wsiedli do przygotowanego pojazdu Papa-mobile i ruszyli nim w kierunku Rynku a za nimi pochód wiernych, chętnie włączających się do wspólnego śpiewania kolęd. Kiedy wszyscy znaleźli się w miejscu docelowym, byli świadkami pięknej sceny pokłonu Trzech Króli Świętej Rodzinie.

Niech ten obraz utrwalony w pamięci uczestników Orszaku, świętujących narodziny Chrystusa przywołuje na pamięć cel drogi naszej wiary. Uroczystość na Rynku zwieńczyły przemówienia p. Wiceprezydent Miasta Ostrowca Marzena Dębniak i p. Starosty Zbigniewa Dudy, oraz podziękowania ks. Dziekana Jana Sarwy.

Podziękowania składamy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. Na szczególne uznanie zasługuje Wspólnota Domowego Kościoła oraz młodzież z Ruchu Światło - Życie, która należała do grupy wokalno-muzycznej śpiewającej na Rynku oraz do grupy porządkowej wraz z harcerzami.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Mszą Świętą 4 września 2017 r. o godzinie 8.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia rozpoczęto nowy rok szkolny i katechetyczny. Wspólna modlitwa uczniów i nauczycieli, rodziców i wychowawców ożywiła ducha wiary w Bożą pomoc w pracy nad rozwojem człowieczeństwa, zdobywaniem umiejętności i doświadczeń, rozwijania talentów. W sposób szczególny polecano uczniów, którzy po raz pierwszy przekroczą próg szkoły jak i tych, którzy w przyszłym roku będą zdawać egzaminy maturalne, pamiętano o uczniach przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania oraz o takich, którzy będą kontynuować swoją formację w dziecięcych i młodzieżowych grupach duszpasterskich, gromadzących się w Centrum Duszpasterstwa, które mieści się w murach naszego Sanktuarium.

W nowym roku szkolnym i katechetycznym uczniom życzy się samych sukcesów a rodzicom, dyrekcjom szkół i gronu pedagogicznemu oraz pracownikom placówek oświatowych dużo siły, cierpliwości i zbierania dobrych owoców swojej ciężkiej posługi.

Inauguracja roku duszpasterskiego

Modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00 zainaugurowano 23 września 2017 r. kolejny rok duszpasterski w parafii. W godzinie Bożego Miłosierdzia w kaplicy Świętej Faustyny mieszczącej się przy Sanktuarium zgromadziła się liczna grupa dzieci i młodzieży wraz z ich duchowymi opiekunami - panią katechetką Danutą Wiśniewską i ks. Adamem Kamińskim, aby wspólnie wyprosić na modlitwie wiele łask i Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej. Następnie uczestnicy spotkania przeszli do Centrum Duszpasterstwa, które szeroko otworzył dla nich ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki. Wszyscy pomieścili się w Sali Oazowej, w której poświęcili czas na integrację, rozmowy, tańce i śpiewy. Nie zabrakło przedstawicieli Liturgicznej Służby Ołtarza, Scholi, Grupy biblijno-teatralnej, Grupy Oazowej wraz z animatorami, którzy zachęcali do wspólnej zabawy. W czasie odpoczynku zapewniony był ciepły posiłek. Można było również śmiało się częstować przyniesionymi przez siebie słodyczami, wypiekami i napojami. 

W czasie spotkania ogłoszono, że w tym roku duszpasterskim opiekunem grupy oazowej został ks. Adam Kamiński.

Dzień I Komunii Świętej

7b30c427fa75c2762a04be6d0add452f

W Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego 28 maja 2017 r. w naszej wspólnocie parafialnej odbyła się uroczystość I Komunii Świętej. Po rocznym przygotowaniu 94 uczniów klas trzecich po raz pierwszy przyjęli Pana Jezusa pod postacią chleba do swoich serc. Pan Jezus, który kocha wszystkich ludzi daje im samego siebie. Przyjmując Najświętszy Sakrament możemy być stale z Panem Jezusem. Wtedy On zamieszkuje w naszych sercach i napełnia je świętością, umacnia na drodze do Nieba.

Ksiądz Proboszcz Andrzej Barzycki, który celebrował Mszę Świętą w intencji dzieci I Komunijnych głosił im podczas Liturgii Słowa o tym, że Jezus pragnie być z nimi zjednoczony. Aby mieszkał stale w ich sercach, muszą ciągle dbać o to, żeby te serca były zawsze dla Niego otwarte i czyste.

Ksiądz Proboszcz dziękował rodzicom, którzy pamiętają o swym zobowiązaniu wychowania swoich dzieci w wierze Kościoła i w miłości do Boga. Docenił misję pań katechetek, które podjęły się trudu przekazywania wiary w szkole i rocznego przygotowania dzieci do dzisiejszego wydarzenia. Dziękował za oprawę liturgiczną uroczystości scholi i liturgicznej służbie Ołtarza, pani kościelnej za pięknie udekorowaną świątynię i panu organiście.

Od dzisiejszego dnia do piątku dzieci będą przeżywać Biały Tydzień.

Dziękczynienie Wspólnoty Neokatechumenalnej

W niedzielę 7 maja 2017 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego miało miejsce szczególne spotkanie grup neokatechumenalnych, działających w parafii. Podczas uroczystej Mszy Świętej o godzinie 12.00 zaproszeni księża: Czesław Przewłocki, Zygmunt Wandas, Zbigniew Wiatrek, Marian Wiącek (byli proboszczowie) oraz ksiądz dziekan Jan Sarwa wraz z ks. Andrzejem Barzyckim - głównym celebransem i ks. Pawłem Jagiełło polecali Panu Bogu intencję dziękczynną zakończenia 30-letniej Drogi I Wspólnoty Neokatechumenalnej. Członkowie tej wspólnoty stojąc przy ołtarzu byli przywdziani w białe alby, nawiązując do tradycji Kościoła pierwszych wieków. Zanim ksiądz Paweł Jagiełło rozpoczął kazanie, zostało ono poprzedzone świadectwami nawrócenia siostry ze wspólnoty: Moniki Nowakowskiej i brata Leonarda Rzechowicza. Grupa neokatechumenalna przygotowała piękną oprawę liturgiczną wraz ze śpiewem przy akompaniamencie instrumentów muzycznych.

Po liturgii dalsza część uroczystości przebiegała w atmosferze agapy a o godzinie 15.00 bracia i siostry ze wspólnoty pojawili się na Ostrowieckim Rynku, aby uczestniczyć w dziele ewangelizacyjnym.

20 Diecezjalne Spotkanie Młodych

Od 15 do 17 września 2017 r. w Nowej Dębie i Hucie Komorowskiej odbywało się Diecezjalne Spotkanie Młodych, w którym udział wzięła młodzież naszej parafii - wśród nich uczennice klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz licealna z Zespołu Szkół Nr 1. W sumie 15 osób. Młodzi byli pod stałą opieką pani katechetki Danuty Wiśniewskiej i ks. Adama Kamińskiego.

Nasza ekipa wyruszyła autokarem wspólnie z młodzieżą innych ostrowieckich parafii, aby stanowić grupę reprezentantów całego dekanatu. Po dotarciu na miejsce do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie, będąca bazą noclegową, po zgłoszeniu się w recepcji cała grupa została rozlokowana do domów prywatnych. Tam zostali gościnnie przyjęci przez gospodarzy. Wieczorem z opiekunami udali się na nabożeństwo fatimskie wraz z procesją ze świecami, gdzie poczuli autentycznego ducha modlitwy wspólnie odmawiając różaniec.

Kolejny dzień rozpoczął się od liturgii Mszy Świętej. Wielu naszych uczestników miało okazję przystąpić również do sakramentu pokuty. Niecodzienny udział wielu młodych w liturgii, śpiewy scholi robił wrażenie na biorących udział we wspólnej modlitwie. Pomagał im także wejść w duchową relację z Chrystusem, ofiarującym się dla każdego z nich. W tym dniu do południa nasi uczestnicy mieli okazję wysłuchać świadectw osób związanych ze wspólnotą: "Przymierze Miłosierdzia". Po obiedzie nasza młodzież udała się w pięciokilometrowym pochodzie wraz z rzeszą młodych uczestników Spotkania Młodych do Huty Komorowskiej, gdzie uczestniczyli w dalszych punktach programu. W Hucie Komorowskiej w rodowej siedzibie ks. kard. Adama Kozłowieckiego przygotowano dla młodych czas na zabawy taneczne, udział w koncercie zespołu LUXTORPEDA, okazje do spotkań z księżmi, siostrami zakonnymi, katechetami. W kaplicy każdy mógł pomedytować w ciszy przed Najświętszym Sakramentem. Doniosłym akcentem kończącego się dnia był udział wszystkich zebranych wraz z księdzem biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem w Wieczorze Uwielbienia, gdzie młodzi mogli wyrazić swoją wiarę w sposób pełen ekspresji, nie krępując się siebie. Młodzi ludzie zawierzyli również swoje życie pod opiekę Maryi, kończąc modlitewne spotkanie Apelem Jasnogórskim.

Ostatni dzień spotkania miał również swoją dynamikę dzięki kapryśnej pogodzie, która przyniosła zimno i deszcz. Mimo pokrzyżowanych planów ostatecznie wszyscy uczestnicy wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej, wieńczącej 20 Diecezjalne Dni Młodych w murach nowodębskiej świątyni Podwyższenia Krzyża Świętego. Przewodniczący liturgii ksiądz biskup Ordynariusz zaprosił młodzież na kolejny rok do Zawichostu.

"Słodka" Niedziela

W Niedzielę Trójcy Świętej 11 czerwca 2017 r. młodzież naszej parafii zrzeszona w Ruchu "Światło-Życie" wraz z panią katechetką Danutą Wiśniewską zorganizowali przy kościele stoisko z wypiekami i napojami, którymi zachęcali do wzięcia za dobrowolną ofiarę, przeznaczoną na wakacyjne rekolekcje oazowe. Parafianie życzliwie podeszli do sprawy pomocy naszym oazowiczom, za co należą się im serdeczne podziękowania. Do wsparcia akcji młodzieży zachęcali duszpasterze parafii na czele z księdzem proboszczem Andrzejem Barzyckim.

Srebrny Jubileusz Wspólnoty AA

4 listopada 2017 r. o godzinie 16.00 w Diecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zebrało się ponad 90 osób, aby przy Eucharystycznym Stole złożyć Bogu dziękczynienie za 25 lat działalności Wspólnoty AA. Mszę Świętą w intencji tej wspólnoty celebrował kustosz Sanktuarium ks. dr Andrzej Barzycki. Wygłosił on do zgromadzonych Słowo Boże. Po modlitwie uczestnicy zeszli do sali w Centrum Duszpasterstwa, gdzie odbywają się mitingi, aby cieszyć się wspólnie Jubileuszem Wspólnoty. Ona okazała się dużym wsparciem w wydostaniu się z uzależnień dla tych, którzy korzystali z jej pomocy. Dzisiejszy dzień był wyjątkowy dla ludzi tworzących tę wspólnotę, bo mieli okazję, by porozmawiać ze sobą, powspominać czasy wspólnych zmagań z osobistymi problemami i podziękować za okazywane sobie wsparcie.

Inauguracja Szkoły Biblijnej

plakat 696x97924 października 2017 r. podczas wieczornej Mszy Świętej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL zainaugurował kolejną czwartą edycję Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. Św. Pawła Apostoła. Po modlitwie i zaproszeniu na spotkanie biblijne zainteresowane osoby przeszły do Centrum Duszpasterstwa na wykład inauguracyjny na temat zapowiedzi mesjańskich w Księdze Proroka Ozeasza oraz na temat spotkań z Chrystusem w Ewangelii. Spotkanie o Biblii trwało 120 minut. W tym roku kalendarzowym wykłady biblijne odbędą się 30 listopada i 14 grudnia, na które serdecznie zapraszają duszpasterze.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim