intencje

W Kościele Katolickim istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy Świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa - Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski.

Kapłan sprawujący Mszę Świętą może aplikować, czyli ofiarować, łaski płynące ze sprawowanej przez siebie Mszy Świętej w konkretnej intencji, czyli modlitwie wstawienniczej Kościoła. Owoce Mszy nie "docierają" mechanicznie do osób, którym są aplikowane, lecz przyjmowane są przez nie w zależności od ich zjednoczenia z Bogiem przez wiarę, nadzieję i miłość.

- Dziękczynna za otrzymane łaski
- Dziękczynno-błagalna o zdrowie i błog. Boże
- W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
- W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny
- Błagalna o nawrócenie z nałogu
- O uzdrowienie z ciężkiej choroby
- O nawrócenie i przemianę życia
- Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć
- Wynagradzająca
- O zdrowie i pokój w rodzinie
- O nawrócenie i dobrą spowiedź
- O pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu
- O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka
- O rozwiązanie trudnej sprawy
- W intencji Bogu wiadomej
- O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
- O szczęśliwą operację i zdrowie dla ...
- O dobry wybór drogi życiowej
- Za zmarłego
- Za zmarłych z rodziny
- Za dusze w czyśćcu cierpiące

15.04.2018 r.

15.04.2018 r. - 22.04.2018 r.

 • Niedziela 15.04.2018 r.

7.30 -- + Katarzynę, Adam, Franciszek Stachurscy i zmarli z rodziny Dejów.
7.30 -- + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.
9.00 -- + Wiesław Wieżel w 4 rocz. śmierci.
9.00 -- W int. Janusza z okazji 35 urodzin o dar Bożego błog i opiekę Matki Bożej.
10.30 -- W int. parafian.
12.00 -- W int. Ireny i Stanisława Zbierada z okazji 50 rocz. sakramentu małżeństwa.
12.00 -- + Zygmunt Kasperek w 3 rocznicę śmierci.
18.00 -- + Adam Burek w 13 rocz. śmierci, Juliannę i Jan Bórków.

 • Poniedziałek 16.04.2018

7.00 – + Zofię Witkowska z int. uczestników pogrzebu.
17.30 – + Teofil, Janinę, Stanisław, Franciszka Chołaj.
18.00 – W int. Ewy i Grzegorza z okazji rocz. sakramentu małżeństwa i o Bożą opiekę dla ich dzieci Kamila, Jakuba i Aleksandra.
18.00 -- + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.

 • Wtorek 17.04.2018

7.00 – + Mirosław Rozwadowski w 2 r. śm.17.30 -- + Robert Osuch,zm z Osuchów iTraczów.
18.00 -- + Jadwigę w 1 rocz. śmierci i Marian Mazur.
18.00 – + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.

 • Środa 18.04.2018

7.00 – + Zofię Turczyńska w 14 r. śm z int. rodziny.17.30 – + Mirosław Papaj w 16 r. śm.
18.00 -- W int. Genowefy i Marka o Boże łaski i pozytywne wyniki badań lekarskich.
18.00 – + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.

 • Czwartek 19.04.2018

7.00 -- W int. Janiny dziękczynno-błagalana z prośbą o uzdrowienie.
17.30 -- + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.
18.00 – + Jadwigę Orlikowska z int. rodziny Szelągów.
18.00 – + Zofię, Zofię, Walenty, Władysław Wróblewscy.

 • Piątek 20.04.2018

7.00 -- + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.15.00 -- + Władysławę i Jan Turek.
15.00 – + Mikołaj i Annę Mrozowscy z int. sąsiadów z os. Patronackiego z bloków 26 i 27.
18.00 -- + Stanisław Stachowicz z int. rodzin Zaleskich i Seremaków.

 • Sobota 21.04.2018

7.00 -- + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.
17.30 – + Aleksander, Mariannę, Tadeusz, Zofię Kołsat, Piotr, Michał, Helenę Gwiazda,Henryk, Rafał, Stanisław, Marię Łobodzińscy, Józefę, Edward Zawisza, Tadeusz, Jan Śliwka, Antoni, Stanisław, Juliannę Stan, zmarli z Kropaczów, Ciosków i Soczowińskich.
18.00 – + Jan i Bronisławę Bańcerów i zmarli z tych rodzin.
18.00 – + Zenon Musiał w 2 rocznicę śmierci.

 • Niedziela 22.04.2018

7.30 -- + Jan Grela.
9.00 – W int. Beaty i Mirosława w rocznicę sakramentu małżeństwa o Bożą opiekę nad nimi.
10.30 – W int. parafian.
10.30 – W int. Zofii i Zdzisława Chyzickich z okazji 40 rocz. sakramentu małżeństwa o dar Bożego błog, opiekę MB i dary Ducha Świętego.
12.00 -- + Wiesław Orzechowski w 8 rocznicę śmierci.
12.00 -- + Bronisławę w 8 rocz. śm, Janinę Kmak z int. męża.
18.00 – + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.
18.00 -- + Janinę Waszczyk w 19 rocz. śm, Józef, Mariannę, Jan, Barbarę Wielguszewskich i zmarli z tych rodzin.

08.04.2018 r.

8.04.2018 r. - 15.04.2018 r.

 • Niedziela 8.04.2018 r.

7.30 -- + Józef i Mariannę Kwapisz.
9.00 -- + Cecylię Uba w 2 rocz. śmierci. 9.00 -- + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregriańska.
10.30 -- W int. rodziny Zielińskich dziękczynno-błagalna.
10.30 -- + Janusz Wrześniowski z int. teściowej. 12.00 -- W int. parafian.
12.00 -- + Grażynę Mroczek w 1 r.śm, Robert Rdest, Zygmunt Adamczyk, Julię i Jan Hyc.
15.00 -- + Annę w 1 r.śm i Zygmunt w 30 r.śm Brociek.
18.00 -- + Edward Klechowski w 10 r.śm, zmarli z Klechowskich i Bugajskich.

 • Poniedziałek 9.04.2018

7.00 – + Jadwigę Orlikowska z int. uczestników pogrzebu.
17.30 – W int. Karola Konata w 8 rocznicę urodzin o dar Bożego błog i opieki MB.
18.00 – + Stanisław Stachowicz z int. wspólnoty różańcowej.
18.00 -- + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.

 • Wtorek 10.04.2018

7.00 – + Bolesław Kostyra.
17.30 -- O uratowanie małżeństwa i potrzebne łaski dla małżonków.
17.30 -- + Bronisławę i Adam Przydatek, Mariannę i Stanisław Kaptur.
18.00 – + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.

 • Środa 11.04.2018

7.00 – + Stanisław Stachowicz z int. uczestników pogrzebu.
17.30 – + Jan Janicki, Genowefę Nowak, Piotr, Mieczysławę, Antoni, Gertrudę Krzemińscy.
17.30 -- + Mariannę, Tomasz Król, Piotr Tomczyk,Waldemar Śmieszek i zmarli z tych rodzin
18.00 – + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.

 • Czwartek 12.04.2018

7.00 -- + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.
17.30 – + Stefanię,Franciszek,Henryk Małek, Józefę,Stanisław, Adam Kęska,Józefę Pachocka
18.00 – + Marian Banaś w 6 r.śm, Joannę Bochenek, Wojciech Kaczmarski, zmarli z rodzin Loranty i Banasiów.

 • Piątek 13.04.2018

7.00 -- W int. dusz w czyśćcu cierpiących.
7.00 -- + Annę i Mikołaj Mrozowscy z int. sąsiadów z os. Patronackiego z bl. 26 i 27.
15.00 –
18.00 -- O Boże miłosierdzie dla świata, o tryumf Niepokalanego Poczęcia NMP i w intencji Panu Bogu wiadomej.
18.00 -- + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.

 • Sobota 14.04.2018

7.00 -- O uratowanie małżeństwa. 7.00 -- + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.
15.00 – W int. Elżbiety i Czesława Firlej z okazji 50 rocznicy sakramentu małżeństwa z prośbą o zdrowie, Boże błog, opiekę MB i potrzebne łaski.
18.00 – W int. Jolanty z okazji 40 urodzin o dar Bożego błog, opiekę MB i dary Ducha Św.
18.00 – + Martę Bielak i Mariannę Kusińska.

 • Niedziela 15.04.2018

7.30 -- + Katarzynę, Adam, Franciszek Stachurscy i zmarli z rodziny Dejów.
7.30 -- + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.
9.00 – W int. Janusza z okazji 35 urodzin o dar Bożego błog i opiekę MB.
9.00 -- + Wiesław Wieżel w 4 rocz. śmierci.
10.30 – W int. parafian.
12.00 – W int. Ireny i Stanisława Zbierada z okazji 50 rocz. sakramentu małżeństwa o dar Bożego błog, opiekę MB i dary Ducha Świętego.
12.00 -- + Zygmunt Kasperek w 3 rocz. śmierci.
18.00 – + Adam Burek w 13 rocz. śmierci, Juliannę i Jan Burków.

 

01.04.2018 r.

1.04.2018 r. - 8.04.2018 r.

 • Niedziela 1.04.2018 r

.6.00 -- Za parafian. 9.00 -- + Artur Wesołowski w 7 rocz. śmierci.
9.00 -- + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregriańska.
10.30 -- + Paweł Masternak w 5 r.śm z int. żony i dzieci, Genowefę, Andrzej Masternak,Stanisław i Julię Kozłowscy.
12.00 -- W int. Alicji Kopyś z okazji 70 urodzin z prośbą o Boże bł., zdrowie i łaski.
12.00 -- W int. Weroniki i Krzysztofa Fudalej w 10 urodziny o dar Bożego błog i opieki MB.
18.00 -- + Antoni Piwiński w 23 rocz. śmierci.

 • Poniedziałek 2.04.2018

7.30 – O nawrócenie tych, którzy nie poznali jeszcze miłości Bożej.
9.00 – + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska. 9.00 -- + Ryszard Tracz, Ryszard Prarat.
10.30 -- + Beatę Wasic w 10 r.śm, Waldemar Romański.
10.30 -- + Stefanię Siczek, Łucję, Henryk Matuszczak, Józefę, Stanisław Zaborowscy.
12.00 – + Zdzisław Kiliański w 10 rocz. śmierci.
12.00 -- + Krystynę w 39 r.śm, Władysław w 41 r.śm Szymańskich.
18.00 -- + Zdzisław Nożewski w 1 rocznicę śmierci.

 • Wtorek 3.04.2018

7.00 – + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.
17.30 -- + Stanisław Stachowicz w 30 dzień po śmierci. 17.30 -- + Zofię Charabin.
18.00 – W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP.
18.00 -- + Kazimierz Kania i zmarli z rodziny Banaszewskich i Góreckich.

 • Środa 4.04.2018

7.00 – + Zofię Witkowska z int. sąsiadów z os. Ogrody z bloku 1.
17.30 – + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska. 17.30 -- + Irenę i Tadeusz Sala.
18.00 – + Natalię, Adam, Albin Ostrowscy, Mariannę i Piotr Szkolakowie, Teodozję Nalepa.
18.00 -- + Wiesław Kunat.

 • Czwartek 5.04.2018

7.00 -- W int. wspólnoty Krwi Pana Jezusa i w int. powołań do Służby Bożej w Kościele.
7.00 -- + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.
17.30 -- + Piotr Tworzewski w 1 rocz. śmierci.
17.30 -- + Władysław, Zofię Klepacz, Mariannę Stańczyk, Mariannę Foremniak.
18.00 – + Irenę w 12 r.śm, Władysław w 23 r.śm Klepacz, Barbarę Bartnik w 17 r.śm.
18.00 – + Waldemar Miazga w 1 rocz. śmierci z int. żony z rodziną.

 • Piątek 6.04.2018

7.00 -- O uratowanie małżeństwa. 7.00 -- + Bożenę Wójcik w 23 rocz. śmierci.
15.00 – W int. Panu Bogu wiadomej.
18.00 -- + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.

 • Sobota 7.04.2018

7.00 -- + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.
17.30 – W int. Mateusza o dar zdrowia, Boże błog, opiekę MB.
17.30 – + Szczepan Słowik w 3 r.śm, Janinę, Józef Wiśniewscy, Mariannę, Józef Słowików.
18.00 – + Jadwigę i Henryk Janiccy.
18.00 -- + Tadeusz Koseła w 27 r.śm, Stefanię i Jan Surmańscy.

 • Niedziela 8.04.2018

7.30 -- + Józef i Mariannę Kwapisz.
9.00 – + Cecylię Uba w 2 r. śm. 9.00 -- + Kazimierz Piwnik - Msza św. gregoriańska.
10.30 – W int. rodziny Zielińskich dziękczynno-błagalna.
10.30 -- + Janusz Wrześniowski z int. teściowej.
12.00 – + Grażynę Mroczek w 1 r.śm, Robert Rdest, Zygmunt Adamczyk, Julię i Jan Hyc.
12.00 -- W int. parafian. 15.00 -- + Annę w 1 r.śm i + Zygmunt w 30 r.śm Brociek.
18.00 – + Edward Klechowski w 10 r.śm, zmarli z Klechowskich i Bugajskich.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim