• schola

Opiekun - p. Danuta Wiśniewska

Próba śpiewu i spotkane formacyjne - piątek, godz. 13.30, PSP nr 5, sala nr 30

Śpiew podczas Eucharystii - niedziela, godz. 12.00

 

schola„Śpiewając, idziemy z ludźmi ku Bogu”

 

SPOTKANIA SCHOLI:

• pomagają wiernym w głębszym przeżyciu liturgii Mszy Świętej w każdą niedzielę,
• sprzyjają nabywaniu umiejętności poprawnego wykonywania śpiewów liturgicznych,
• przygotowują do udziału w przeglądach i konkursach piosenki religijnej,
• przygotowują do oprawy wokalnej inscenizacji i uroczystości parafialnych i szkolnych,
• pobudzają aktywność, pozwalają pokonywać nieśmiałość,
• prowadzą do kształtowania tożsamości chrześcijańskiej, budowania wspólnoty i zażyłości z Chrystusem.

 

Przyjdź, zobacz, posłuchaj, zaśpiewaj razem z nami
Zostaniesz na pewno!!!
CZEKAMY

 

 

NameMp3
Należę do Ciebie
Niech Ci Błogosławi Pan . . .
O cuda cuda
Wielkie i dziwne są dzieła Twoje

NIEDZIELA

Nakazy Pana są radością serca.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.

Zważa na nie Twój sługa *
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy? *
Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.

Także od pychy broń swojego sługę, *
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy *
i wolny od wielkiego występku.

 

Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

 

WTOREK
Aniołom kazał, aby strzegli ciebie.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą,
Boże mój, któremu ufam».

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego
i od słowa niosącego zgubę. Okryje cię swoimi piórami,
pod Jego skrzydła się schronisz.

Wierność Jego jest puklerzem i tarczą;
nie ulękniesz się strachu nocnego.
Ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy, co skrada się w mroku,
ani moru niszczącego w południe.

Nie przystąpi do ciebie niedola,
a cios nie dosięgnie twego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

 

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę.

 

OF.: WIELKIE I DZIWNE
e D a e
1.Wielkie i dziwne są drogi Twoje,
G D a C D
Panie, Boże, Wszechmogący
G D h e
I sprawiedliwe są drogi Twoje
C D e
Królu Narodów.

2.Któż by się nie bał Ciebie, o Boże
I nie uwielbił Twego Imienia,
Gdyż sprawiedliwe są sądy Twoje,
Królu Narodów.
3.Toteż przyjdą wszystkie narody i oddadzą Tobie pokłon,
Gdyż sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów.

 

DZ.: O CUDA, CUDA
d g C A7
O cuda, cuda dzisiaj niepojęte! Cóż Ci się, Jezu, spodobało we mnie,
d g C A7
Żeś z tronu chwały zszedł w mej duszy ciernie? /2x
g C F d
Jezus jest we mnie, w moim sercu żyje,
g C A7
On jest mój, a ja Jego wyłącznie jedynie,
g C F d
Serce Jezusa w moim sercu bije,
g C A7
Krew Przenajświętsza w moich żyłach płynie.

WIZYTACJA KS. BISKUPA W SZKOLE

PIEŚŃ BŁOGOSŁAWIEŃSTW
C F C
Niech ci błogosławi Pan,
F C G
niechaj cię strzeże.
Dmi E4 Ami
Niech rozjaśni oblicze swe nad tobą
F C G
i niech miłościw ci będzie.

C F C
Niech ci błogosławi Pan,
F C G
niechaj cię strzeże.
Dmi E4 Ami
Niech obróci twarz swoją ku tobie
F C G
i niech da ci swój pokój.

C F C
Ref.: Niech ci błogosławi Pan,
F G
niech ci błogosławi Pan,
C F C
niech ci błogosławi Pan,
Ami G F
niech ci błogosławi Pan.

F C F C
Coda: Niech ci błogosławi, niech ci błogosławi,
F C G
niech ci błogosławi Pan.

 

NALEŻĘ DO CIEBIE
Należę do Ciebie, Boże Ojcze, broń mnie,                     d Es7
wybieram Ciebie - amen A

Należę do Ciebie, Jezu Chryste, broń mnie,
wybieram Ciebie - amen!!

Należę do Ciebie, Duchu Święty, broń mnie,
wybieram Ciebie - amen!

RAP: Należę do Ciebie, Boże Ojcze wszechmogący,
gorący z miłości, wszechmocny, nieobcy.
"Ja Jestem" - mówisz, dzieci swych nie gubisz,
ja wybieram Ciebie, mój dobry Ojcze na niebie.
Oddaję się Tobie, Jezusie z Nazaretu,
jesteś dobry i wierny, chcesz mojego konkretu,
nie dekretu, a decyzji, zdjęcia ojca kłamstwa z wizji.
Ducha do ucha mego zbliżasz, mówiąc:
"Jesteś umiłowane, moje dziecko wybrane,
upragnione przeze mnie, od początku kochane.
Ja Jezusa ci daję, aby był twoim Panem".
On da radę, to Król - powiedz tylko: AMEN!

 

JESTEŚ DAREM
Jesteś darem                     D h
Dla nas darem                  G A
Ty jesteś darem
Najwyższego!

 

 

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim