schola

Opiekun - p. Danuta Wiśniewska

Próba śpiewu - niedziela, godz. 11.30

Śpiew podczas Eucharystii - niedziela, godz. 12.00

 

schola„Śpiewając, idziemy z ludźmi ku Bogu”

 

SPOTKANIA SCHOLI:

• pomagają wiernym w głębszym przeżyciu liturgii Mszy Świętej w każdą niedzielę,
• sprzyjają nabywaniu umiejętności poprawnego wykonywania śpiewów liturgicznych,
• przygotowują do udziału w przeglądach i konkursach piosenki religijnej,
• przygotowują do oprawy wokalnej inscenizacji i uroczystości parafialnych i szkolnych,
• pobudzają aktywność, pozwalają pokonywać nieśmiałość,
• prowadzą do kształtowania tożsamości chrześcijańskiej, budowania wspólnoty i zażyłości z Chrystusem.

 

Przyjdź, zobacz, posłuchaj, zaśpiewaj razem z nami
Zostaniesz na pewno!!!
CZEKAMY

 

 NIEDZIELA - 18.11.2018 r.

W.: MÓW DO MNIE, PANIE
C7+ D C7+ D
Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię,
C7+ D C
Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie.
C7+ D C7+ D
Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć.
C7+ D C D
W cieniu Twym, Panie, chcę iść.
e D C e
Święty, potężny jesteś, Panie nasz,
D C e
Przed Tobą dziś możemy stać
C e D
Dzięki łasce, nie dzięki nam samym. /2x

https://www.youtube.com/watch?v=HlugS0UypLg

 

OF.: PRZED TRONEM TWYM

Przed tronem Twym stoimy H A E
wpatrzeni w Twej miłości blask H A E
Do Ciebie Panie podobni H A E
stajemy się widząc Twą twarz H A D H

Ref: Chwała Twa wypełnia nas E A
Obecności Twojej blask E H
Gdy wielbimy Ciebie, wiem E A
Jesteś tu. E

Chwała, cześć H
wolność, moc, błogosławieństwo cis
na wieki, na wieki A E H

 https://www.youtube.com/watch?v=G0xC9ZO879A

 

O CUDA, CUDA
d g C A7
O cuda, cuda dzisiaj niepojęte! Cóż Ci się, Jezu, spodobało we mnie,
d g C A7
Żeś z tronu chwały zszedł w mej duszy ciernie? /2x
g C F d
Jezus jest we mnie, w moim sercu żyje,
g C A7
On jest mój, a ja Jego wyłącznie jedynie,
g C F d
Serce Jezusa w moim sercu bije,
g C A7
Krew Przenajświętsza w moich żyłach płynie.

https://www.youtube.com/watch?v=zxMD0aggKPU

 

TY TYLKO MNIE PROWADŹ
F B C d
1. Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje,
B C F
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.
F B C d
A kiedy gniew świat ci zasłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje,
B C F
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.

B C F A d
Ref. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę.
B C F
Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.

2. Poprowadź jak innych prowadzisz
Przez drogi najprostsze z możliwych
I pokaż mi jedną, tę jedną z nich.
A kiedy już głos Twój usłyszę
I karmić się będę nim co dzień,
Miej w sobie tę ufność, nie lękaj się.

 https://www.youtube.com/watch?v=zfusL3xTKn4

 

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście *
po Twojej prawicy.

 

Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

 

 

 

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim