W poniedziałkowy poranek 3 września 2018 r. uroczystą Mszą Świętą w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia uczniowie i nauczyciele z PSP Nr 5 rozpoczęli nowy rok szkolny. Do zebranych przemówił ks. Mirosław Gajewski, który w homilii poświęconej przypowieści Pana Jezusa o talentach przedstawił, co każdy winien zapamiętać. A mianowicie to, że otrzymaliśmy od Boga różne talenty, uzdolnienia, możliwości, których nie możemy zmarnować. Mając przed sobą dziesięć miesięcy nauki nie powinniśmy się zasłaniać brakiem możliwości ale tworzyć swoją przyszłość z pasją, rozwijając siebie, pomagając wzrastać innym. 

Liturgia Mszy Świętej została ubogacona śpiewem scholanek, przygotowanych przez panią katechetkę Danutę Wiśniewską oraz przez grupę teatralno-biblijną pani katechetki Barbary Gadkowskiej. W uroczystości brał udział poczet sztandarowy szkoły.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim