Na początku nowego roku szkolnego i katechetycznego, w niedzielę 16 września 2018 r. uczniowie klas pierwszych PSP nr 5 przyszli do kościoła wraz z rodzicami na Mszę Świętą o godzinie 12.00. Przywitał ich ks. Adam Kamiński, który jest katechetą tych uczniów. Podczas homilii zwrócił się do nich ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki, który zachęcał do modlitwy o moc i światło Ducha Świętego dla rodziców, nauczycieli, katechetów i dla dzieci. Dzięki temu światłu możemy poznawać prawdę o Bogu ,świecie i o nas samych.

Dzieci przyniosły do kościoła swoje plecaki, a w nich książki, zeszyty i przybory do pisania. Podczas Mszy Świętej wspólnie prosiły Boga, aby pobłogosławił te narzędzia pracy, pomnażał zdolności i zapał do nauki wszystkim uczniom i prowadził ich drogą świętości.

Celebrans pokropił wodą święconą dzieci oraz ich przybory szkolne.

Niech nowy rok szkolny przyniesie wszystkim uczniom wiele radości i satysfakcji z podjętych zadań w szkole i w parafii.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim