Wtorkowy dzień 2 października 2018 r. dla naszej wspólnoty parafialnej był wyjątkowy, bo związany z obecnością Księdza Biskupa Seniora Edwarda Frankowskiego, który dokonał wizytacji kanonicznej. Jest ona przeprowadzana co pięć lat.

Ksiądz biskup od rana wizytował placówki oświatowe na terenie naszej parafii. Swoją wizytę wraz z naszym księdzem proboszczem rozpoczęli od przedszkoli, gdzie zostali serdecznie powitani i przyjęci. W południe odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 spotykając się z delegacjami uczniowskimi oraz z gronem pedagogicznym na czele z panią dyrektor. Ksiądz biskup wyraził swój podziw dla nauczycieli za ich poświęcenie dla trudnej pracy wychowawczej i pedagogicznej, życząc sił i wytrwałości. Uczniów zachęcał do pilności w nauce i czerpania z Bożej mądrości.

Po południu ksiądz biskup odwiedził chorą parafiankę a potem dwie rodziny kapłanów pochodzących z naszej parafii. Po przybyciu na plebanię księża zaprosili księdza biskupa do swoich mieszkań na rozmowę. Potem razem udali się do kaplicy Świętej Faustyny na nabożeństwo w godzinę Miłosierdzia Bożego. Potem w o godzinie 16.00 w Centrum Duszpasterstwa odbyło się spotkanie z przedstawicielami poszczególnych grup duszpasterskich. O godzinie 17.00 prowadzili oni w świątyni modlitwę różańcową wraz z rozważaniami. Po nabożeństwie ksiądz biskup przemówił między innymi do członków Żywego Różańca, prosząc ich o modlitwę w intencji powołań do służby Bożej w Kościele. O godzinie 18.00 rozpoczęła się Eucharystia. Ksiądz biskup otoczony przy ołtarzu kapłanami z dekanatu modlił się w intencji wszystkich parafian. Na początku jak to bywa w zwyczaju powitały go dzieci, młodzież i przedstawiciele rady parafialnej. Ksiądz biskup w kazaniu odwołał się do swoich obserwacji, spotkań i rozmów podczas wizytacji prosząc wiernych o zaangażowanie się w życie parafii na różnych płaszczyznach i o współpracę z duszpasterzami. Po Mszy Świętej ksiądz biskup poświęcił czas na spotkanie z kapłanami z dekanatu oraz z grupą neokatechumenalną.

Dziękujemy księdzu biskupowi za przybycie do naszej parafii, życząc obfitych łask w posłudze pasterskiej.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim