Świąteczne i noworoczne życzenia dla parafian

 

szopka

Drodzy Parafianie!

Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2018 życzymy obfitych łask od Nowo narodzonego Pana, wszelakiego dobra, radości, miłości i pokoju. Przyjmujmy Chrystusa jako naszego Zbawcę, tak jak to uczyniła Maryja. Z mocą błogosławieństwa Pańskiego, zanośmy Jezusa wszystkim ludziom, by i oni mogli zostać obdarowani radością z Jego obecności pośród nas. Troszczmy się o Chrystusowy Kościół, aby bez przeszkód mógł dalej wypełniać swoją misję. Niech każdy z nas będzie autentycznym Apostołem Bożego Miłosierdzia a orędownictwo naszych patronów: Świętej Siostry Faustyny i błogosławionego księdza Michała Sopoćki pomaga nam w wytrwałym kroczeniu Bożymi drogami, umacnia miłość w rodzinach naszej wspólnoty, przynosi wiarę i nadzieję, szczególnie tym, którzy potrzebują szczególnej Bożej opieki.

Ks. Andrzej Barzycki, Wasz proboszcz i kustosz wraz z księżmi wikariuszami.

Zaproszenie do wstąpienia do Rycerzy Kolumba

logo flaga
"My nie szukamy mężczyzn idealnych.
My szukamy mężczyzn dobrych, którzy chcą być lepszymi
i dajemy im możliwość stania się najlepszymi!"
 
/Najwyższy Rycerz Carl Anderson/
 
Zakon Rycerzy Kolumba to obecnie największa katolicka organizacja bratnia świeckich mężczyzn. W Polsce wstąpiło ich do niej ponad 5 tysięcy. Łączą ich wspólne cele i ideały: Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm. 
Celem działalności Rycerzy Kolumba jest m.in:
* wspieranie kapłanów i biskupów, niesienie pomocy Kościołowi, wspólnocie i lokalnej społeczności.
* podejmowanie dzieł miłosierdzia,
* ochrona Życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Mężczyzna jest kimś, kto ma działać. Drogi bracie w Chrystusie możesz to czynić razem z Rycerzami Kolumba. 
Wspólnie z Wielkim Rycerzem bratem Piotrem Tarasem, naszym parafianinem zapraszam serdecznie do wstąpienia w szeregi Rycerzy Kolumba i zaangażowania się w działalność tworzonej przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim wspólnoty mężczyzn - Rycerzy Kolumba.
Więcej szczegółowych informacji Rycerze Kolumba podadzą na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w parafialnej sali w dniu 26 stycznia 2018 roku o godzinie 18.45
 
Serdecznie zapraszam 
Ks. Andrzej Barzycki
Proboszcz

Spotkanie młodych przy świątecznym stole

 
 W Centrum Duszpasterstwa 27 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie dla dzieci i młodzieży angażującej się w grupach duszpasterskich działających przy naszej parafii. Tradycyjnie już rozpoczęło się ono o godzinie 15.00 modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny, którą poprowadził ks. wikariusz Adam Kamiński. Potem młodzi przeszli do sali oazowej wraz z panią katechetką Danutą Wiśniewską na dalszą część spotkania. Tutaj ksiądz Adam odczytał fragment z Ewangelii wg Św. Łukasza o narodzinach Pana Jezusa. Następnie wszyscy zebrani połamali się świątecznym opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Potem zaśpiewali kolędy i zasiedli do stołu z przyniesionymi ze sobą wcześniej świątecznymi smakołykami. Śpiew kolęd usłyszał ksiądz Proboszcz. Zainteresowany tym co się dzieje odwiedził swoich młodych parafian. Przy stole wszyscy mieli okazję do podsumowań swych działań w grupach duszpasterskich w kończącym się roku i snuć perspektywy na przyszłość. Jednym z poruszanych tematów była sprawa organizacji wiosennego wyjazdu na Szkołę Modlitwy do Sandomierza. Spotkanie zakończyło się prośbą o wsparcie z Niebios dla przyszłorocznych inicjatyw grup duszpasterskich i błogosławieństwem kapłana.

Roratnie oczekiwanie na przyjście Pana

roraty2Tegoroczne Roraty, które gromadzą wiernych od najmłodszych do najstarszych opowiadają o Świętym Józefie, któremu Bóg powierzył opiekę nad swymi najcenniejszymi skarbami: Jezusem i Maryją. Temat ten stanowi kontynuację zeszłorocznych rozważań roratnich o Matce Bożej Częstochowskiej.

Podczas Rorat dzieci słuchają o św. Józefie - powierniku tajemnicy Boga, opiekunie i wychowawcy Jezusa, ojcu zatroskanego o rodzinę i w końcu obrońcy Kościoła.

W pierwszym dniu Rorat dzieci otrzymały piękną planszę z wizerunkiem św. Józefa i jego Rodziny. Na tej planszy po kolejnych roratnich spotkaniach doklejają sobie kolejne obrazki z historii życia Świętej Rodziny. Zapamiętują tę historię, są blisko Bożych spraw a jednocześnie czekają na Boże Narodzenie.

Dziękujemy dzieciom, że przychodzą do kościoła z lampionami. Ich obecność pomaga wiernym w tym adwentowym czuwaniu. Dziękujemy rodzicom i dziadkom tych dzieci, którzy zadbali o to, aby one mogły uczestniczyć w Roratach i razem z całą wspólnotą parafialną czekać na przyjście Nowo Narodzonego Pana.

Rekolekcje adwentowe

rekolekcje.adwentowe

W piątek 15 grudnia 2017 r. rozpoczęły się rekolekcje parafialne, które mają przygotować wiernych na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Nauki rekolekcyjne podczas Mszy Świętych wygłaszał ks. Michał Szawan - wikariusz parafii Matki Bożej Odkupiciela. Podejmował rozważania o Adwencie, jako o okresie radosnego i pobożnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Pana ze szczególnym uwzględnieniem roli Matki Bożej. Dużo mówił o nawróceniu i pokucie, o pojednaniu z bliźnimi. Niech nauki rekolekcyjne i sobotnia parafialna spowiedź przedświąteczna przyniosą spodziewane, błogosławione owoce dla całej rodziny parafialnej.

Uroczystości patriotyczne w 36 rocznicę Stanu Wojennego

W całej Polsce 13 grudnia 2017 r. obchodzono po raz 36 smutną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przez ówczesne władze PRL. Tego dnia w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny o godzinie 18.00 zgromadzili się parafianie i mieszkańcy z całego miasta, nawet młodzież i dzieci, aby wspólnie polecać sprawy Polski.

Do wspólnej modlitwy kustosz i proboszcz parafii ks. dr Andrzej Barzycki zaprosił szczególnych gości: kapłanów - świadków wydarzeń grudniowych z 1981 roku oraz wojskowych z formacji Polskich Drużyn Strzeleckich (dalej skr. PDS). Przy ołtarzu z jednej strony stanęli główny celebrans emerytowany ks. prałat w stopniu generała brygady PDS Bogdan Lipiec w asyście emerytowanego ks. kanonika w stopniu podpułkownika PDS Ryszarda Batorskiego i emerytowanego ks. prałata Tadeusza Lutkowskiego, naszego ks. proboszcza i ks. kanonika, proboszcza ostrowieckiej parafii Chrystusa Nauczyciela Wiesława Skrzypczaka, który wygłosił do zgromadzonych Słowo Boże. Ci księża mają wiele zasług w walce przeciwko komunistycznemu totalitaryzmowi w naszej Ojczyźnie i dobrze pamiętają czasy represji. Po drugiej stronie ołtarza zgromadzili się wraz z pocztami sztandarowymi Komendy Naczelnej PDS i Brygady Świętokrzyskiej PDS Komendant Naczelny PDS generał dywizji Jan Gustaw Grudniewski, zastępca komendanta podpułkownik Stanisław Cisek, Dowódca Brygady Świętokrzyskiej pułkownik Jerzy Brożyna, szef sztabu brygady major Lewandowski oraz dowódca orkiestry polowej brygady kapitan Aleksander Kostucha. Obecnością w świątyni wysokich rangą wojskowych oraz orkiestry wojskowej, która grała w czasie liturgii podkreślono dodatkową 150 - tą rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy Polskich Drużyn Strzeleckich.

Podczas Mszy Świętej nasz ks. Proboszcz został uhonorowany wojskowym stopniem kapitana Polskich Drużyn Strzeleckich, za działalność patriotyczną i niepodległościową na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Msza Święta w intencji Ojczyzny dzięki swej oprawie przerodziła się w spotkanie patriotów, wywołała wiele pozytywnych emocji, również wspomnień, które odświeżyły się w pamięci wielu uczestników tego religijnego zgromadzenia, poruszyła serca młodych, którzy spotkali się z tymi co mogą nauczyć ich jak kochać swój kraj i jak mu pięknie służyć.

Poświęcenie Cudownego Medalika uczniom klas trzecich

W niedzielę 10 grudnia 2017 r. w Sanktuarium podczas Eucharystii o godz. 12.00 uczniowie klas trzecich, przygotowujących się do przyjęcia I  Komunii Świętej otrzymali poświęcony Cudowny Medalik Matki Bożej. To kolejny krok w ich duchowych przygotowaniach do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Medalik jest zewnętrznym znakiem oddania się Niepokalanej. Szczególnie dzieci potrzebują pomocy Niepokalanej i Jej Medalika. Dziś w obecności ich rodziców założyły go na swym sercu, bo Niepokalana kazała i obiecała opiekę tym co go noszą. A im Jej opieka jest bardzo potrzebna, zwłaszcza ochrona przed pokusami zła. Teraz gdy trwa okres Adwentu dzieci pragnące przyjąć Pana Jezusa do swego serca przychodzą z lampionami na Msze Święte roratnie, aby wraz z  Maryją Niepokalaną czekać na przyjście Nowonarodzonego Zbawiciela świata. Niech to święte oczekiwanie będzie dla nich wspaniałą lekcją miłości do Boga i bliźnich, wyrażoną uczynkami miłosierdzia, gorliwą modlitwą, realizowaniem dobrych postanowień.

 

Oazowe świętowanie w Sanktuarium 8 grudnia 2017 r.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przypadające co roku 8 grudnia jest świętem patronalnym Ruchu Światło-Życie. Tego dnia do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na godzinę 18.00 przybyło wielu czcicieli Matki Bożej, aby swoją modlitwą i śpiewem wyrazić swoje uwielbienie za piękną postawę wiary i posłuszeństwa Maryi w przyjmowaniu przez Nią woli Bożej. Ta wspaniała Nauczycielka wiary odbierała należną cześć od zgromadzonych na Mszy Świętej członków oazy młodzieżowej i Oazy Rodzin naszej parafii, którzy przygotowali i wzięli udział w liturgii. Mszy Świętej przewodniczył ks. Mirosław Gajewski - opiekun Domowego Kościoła. Słowo Boże wygłosił ks. Adam Kamiński - opiekun oazy, który zachęcał do naśladowania życia Maryi, pełnego cnót. 

"O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami grzesznymi, którzy się do Ciebie uciekają. Amen."

Diecezjalny Dzień Skupienia Grup Modlitwy Św. O. Pio.

W sobotę 9 grudnia 2017 r. w Janowie Lubelskim w parafii Św. Jadwigi Królowej gościły grupy modlitewne Św. O. Pio z całej Diecezji Sandomierskiej. Również nasza grupa wyruszyła z samego rana w trasę, aby przybyć na czas i uczestniczyć w programie Dnia Skupienia. Po przybyciu na miejsce o godzinie 10.00 odbyła się konferencja O. Romana Ruska Kapucyna z Tenczyna, krajowego asystenta Grup Modlitwy Św. O. Pio. Po niej był czas na wyciszenie się i adorację Najświętszego Sakramentu, aby wszyscy mogli duchowo przygotować się do Eucharystii. Kapłanów i głównego celebransa Ks. Dziekana Janowskiego Jacka Staszaka przywitał ksiądz proboszcz Jacek Beksiński, który zauważył obecność przy ołtarzu naszej grupy co bardzo cieszyło. Słowo Boże o potrzebie nieustannego nawracania się wygłosił do wiernych O. Roman Rusek. Po duchowej strawie przyszedł czas na Agapę. Gospodarze miejsca stanęli na wysokości zadania. Modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia zakończyła modlitewne skupienie. Każda grupa otrzymała zaproszenie na Diecezjalny Opłatek Grup Modlitwy Św. O. Pio, który będzie miał miejsce w klasztorze OO. Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie 13 stycznia przyszłego roku.

Dekanalny Dzień Skupienia LSO

W sobotnie przedpołudnie 2 grudnia 2017 r. do kościoła Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim przybyli ministranci i lektorzy z całego dekanatu z księżmi opiekunami , również z naszej parafii z ich opiekunem ks. Adamem Kamińskim. Na to spotkanie przyjechali również klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego z Sandomierza. Wszyscy zgromadzili się najpierw przy ołtarzu na Adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji powołań do służby Bożej w Kościele, którą celebrował ks. Mariusz Wasil - dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży. Homilię do zebranych wygłosił diakon Damian Blacha. Po modlitwie nastąpiło przejście do domu parafialnego do sali Michael na dalszą część spotkania. Tu głos zabierali pochodzący z naszej parafii kleryk Norbert Kawalec i kleryk Karol Klecha, którzy przedstawili prezentację multimedialną na temat życia w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu i potem odpowiadali na pytania ministrantów i lektorów. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem. Nasi chłopcy posługujący przy ołtarzu byli bardzo zadowoleni ze spotkania z klerykami. Mieli przecież wyjątkową okazję na bezpośredni kontakt z nimi i rozmowę.

Wyjątkowe wydarzenie w Sanktuarium w Roku Św. Brata Alberta

W Roku Świętego Brata Alberta Zgromadzenie Sióstr Albertynek oraz Rycerze Kolumba w Polsce podjęli współpracę w zakresie peregrynacji relikwii świętego oraz obrazów jego autorstwa: "Ecce Homo" oraz autoportretu. Uroczyste wprowadzenie relikwii i obrazów świętego do ostrowieckiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia dokonało się 23 listopada 2017 r. i było wydarzeniem wyjątkowym, poruszającym serca. Społeczność parafialna oczekiwała organizatorów tej inicjatywy w świątyni przed wieczorną Eucharystią wraz ze swoimi duszpasterzami a gdy pojawili się w wejściu serdecznie powitał ich ksiądz kustosz Andrzej Barzycki, główny celebrans tej Mszy świętej, który przejął relikwie świętego i zaniósł je procesyjnie na ołtarz w otoczeniu księży wikariuszy, Liturgicznej Służby Ołtarza oraz przedstawicieli grup duszpasterskich: Koła Żywego Różańca, Wspólnoty Krwi Chrystusa i Grupy Św. O. Pio. Bracia z Zakonu Rycerzy Kolumba umieścili obrazy na wyznaczonych miejscach i uczestniczyli w liturgii. Ksiądz proboszcz Barzycki wygłosił do zgromadzonych homilię o życiu Świętego. Ukazał go jako posłańca Bożego miłosierdzia, który poświęcił wszystko dla Chrystusa w drugim człowieku, w służbie miłości. Zaprosił parafian do okazania serca i hojności dla osób w potrzebie, poprzez konkretne czyny i przyłączenie się do zbiórki koców, pościeli, ręczników przeznaczonych dla Domu Opieki Św. Brata Alberta w Skoszynie. Kosze zapełniały się od razu po Mszy świętej, w czasie czuwania przy relikwiach świętego. Był to budujący gest dla wszystkich uczestników uroczystości. Przynoszeniu darów dla osób w potrzebie bacznie przyglądali się między innymi nasi gimnazjaliści, kandydaci do sakramentu bierzmowania, którzy przyszli tego dnia do kościoła, aby wziąć udział w tym niecodziennym wydarzeniu religijnym.

Porządek przygotowania do uroczystości Chrystusa Króla

krol Piątek - 17.11.2017 r. Pierwszy dzień nowenny.
- godz. 15.00 - Msza Święta i nabożeństwo ekspiacyjne, dziękczynno-błagalne Kapłanów.

Sobota - 18.11.2017 r. Drugi dzień nowenny.
- godz. 17.00 - Nabożeństwo różańcowe w kaplicy Św. Faustyny
- po Mszy Świętej o godz. 18.00 - nowenna do Chrystusa Króla.


Niedziela - 19.11.2017 r. Trzeci dzień nowenny.
- po każdej Mszy Świętej nabożeństwo ekspiacyjne WIERNYCH.
- godz. 15.00 - nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego połączone z nowenną do Chrystusa Króla w kaplicy Św. Faustyny.

Poniedziałek -20.11.2017 r. Czwarty dzień nowenny.
- po Mszy Świętej o godz. 18.00 - nowenna do Chrystusa Króla.

• Wtorek - 21.11.2017 r. Piąty dzień nowenny.
- godz. 18.00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla WIERNYCH i nabożeństwo dziękczynno-błagalne połączone z nowenną do Chrystusa Króla.

Środa - 22.11.2017 r. Szósty dzień nowenny.
- godz. 18.00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla DZIECI w tym dla przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej i dla ich rodziców.


Czwartek - 23.11.2017 r. Siódmy dzień nowenny.
- godz. 18.00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla MŁODZIEŻY w tym dla wszystkich kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Piątek - 24.11.2017 r. Ósmy dzień nowenny.
- godz. 15.00 - Msza Święta i nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla WIERNYCH

Sobota - 25.11.2017 r. Dziewiąty dzień nowenny.
- godz. 17.00 - 18.00 - SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
- godz. 18.00 - Msza Święta i zakończenie nowenny do Chrystusa Króla.

Niedziela - 26.11.2017 r. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
- godz. 10.30 - Msza Święta połączona z odnowieniem AKTU PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA i dokonaniem przez Niepokalane Serce NMP zawierzenia całej parafii i przybywających do Sanktuarium pielgrzymów Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Listopadowe zamyślenia

W niedzielę 12 listopada 2017 r. w murach Sanktuarium dzieci i młodzież z grup duszpasterskich takich jak grupa teatralno-biblijna pani katechetki Barbary Gadkowskiej, schola oraz grupa oazowa pod opieką ks. Adama Kamińskiego i pani katechetki Danuty Wiśniewskiej przedstawiły dla ogółu wiernych a szczególnie dla rówieśników program słowno-muzyczny o przemijaniu ludzkiego życia, jego wartości w kontekście śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa a także przedstawiły kwestie dotyczące troski o wieczne zbawienie. Kanwą rozważań była piosenka oparta na wierszu ks. Jana Twardowskiego pt: "Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą", która chwytała za serca. Wierni odwdzięczyli się młodym gromkimi brawami.

Uroczystości niepodległościowe w Sanktuarium

11 listopada1

11 listopada 2017 r. mury Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zapełniły się wiernymi, którzy z potrzeby serca przyszli na Mszę Świętą o godzinie 10.30 w intencji naszej Ojczyzny. Podczas uroczystej Eucharystii parafianie wraz z duszpasterzami polecali Ojczyznę, aby umacniała się w wierze, doskonaliła się duchowo i moralnie, aby Bóg otaczał Ją opieką i dał jej pomyślny rozwój. Ksiądz wikariusz Mirosław Gajewski wygłosił patriotyczną homilię. Powiedział: "Każdy, kto ma dziś w sobie odrobinę patriotyzmu i miłości do własnego domu, któremu na imię Polska świętuje". Oprócz wezwania do świętowania kaznodzieja wskazał na potrzebę stałego wysiłku budowania na trwałych, Bożych fundamentach i opierania się fali zła i demoralizacji, szczególnie przez młode pokolenie. Po Mszy Świętej wierni wysłuchali wiersza Lecha Makowieckiego pt: "I tak was przeżyję", który stanowił mocną puentę do homilii ks. Gajewskiego. Wiersz recytował posługujący przy ołtarzu pan Ludwik Błaszczak, kościelny w okresie, kiedy proboszczem parafii był ksiądz prałat Czesław Przewłocki. Przy ołtarzu z ryngrafem Matki Bożej Królowej Polski został postawiony brzozowy krzyż, gdzie pod nim zapalono znicz na znak pamięci i wdzięczności dla tych, którzy polegli, walcząc o niepodległą Polskę. Na koniec wierni polecili w modlitwie parafian na obczyźnie pod opiekę Maryi.

11listopada

Złota korona wotum parafian dla Matki Bożej

W niedzielę 18 czerwca 2017 r, podczas Mszy Świętej Dziękczynnej o godzinie 12.00, wieńczącej rok katechetyczny dla przedszkolaków ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki w otoczeniu księży wikariuszy, Służby Liturgicznej Ołtarza, scholi, dzieci i młodzieży poświęcił złotą koronę dla Matki Bożej w znaku Figury Fatimskiej. Zanim przeprowadzono obrzęd, dzieci przedszkolne i starsze, przygotowane przez panie katechetki wprowadziły wszystkich uczestników Mszy Świętej w klimat wydarzeń związanych z objawieniami Matki Bożej w Fatimie. Dzieci z grupy teatralno-biblijnej pani Barbary Gadkowskiej oraz uczniowie kl. III, scholanki wraz z grupą oazową pani Danuty Wiśniewskiej poprzez śpiew, recytację i inscenizacje przybliżyły treść Orędzia Fatimskiego. Mali aktorzy uczynili to z dużym zaangażowaniem dzięki czemu zgromadzeni na modlitwie wierni mogli wyjątkowo przeżyć to spotkanie z Fatimską Panią tak jak mieszkańcy Fatimy 100 lat temu w Dolinie Koda da Iria. Po liturgii złożono raz jeszcze podziękowania ofiarodawcom na ozłocenie korony dla Maryi oraz wszystkim, którzy wzięli udział w ewangelizacyjnym występie. To wydarzenie pięknie wpisuje się w obchody setnej rocznicy objawień maryjnych w Fatimie.

Żywa Korona Maryi. Jubileuszowy ostrowiecki dar dla Matki Boskiej

zk

zywa korona2Sierpniowy miesiąc przynosi wiele świąt ku czci Matki Bożej. Ten czas w naturalny sposób przynagla parafian do kultu Maryi, która w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego doznaje szczególnej czci w znaku Jasnogórskiej Ikony. W związku z przypadającym we wrześniu jubileuszem 300-lecia Koronacji Matki Boskiej Częstochowskiej wierni wraz z kustoszem Sanktuarium ks. Andrzejem Barzyckim i jego pomocnikami podjęli się specjalnego uczczenia Maryi, podkreślając wagę jubileuszowego wydarzenia. 

Wierni wraz z duszpasterzami podjęli 300 godzinną nieustanną dziękczynną modlitwę różańcową od godziny 24.00 dnia 14 sierpnia 2017 r do godziny 12.00 dnia 26 sierpnia 2017 r. 300 wiernych zobowiązało się do modlitwy podpisując się na specjalnie przygotowanych kartkach. W murach Sanktuarium w dniu uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej wraz z zaproszonymi mieszkańcami Ostrowca 300 minut dla Maryi podejmą w modlitewnym czuwaniu od godziny 12.00 do 17.00 wspólnoty: Koło Żywego Różańca, Wspólnota Krwi Chrystusa, Wspólnota Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego, Wspólnota Św. O. Pio, oazowicze wraz z Ruchem Domowego Kościoła. 300 sekund dla Maryi 26 sierpnia przed wieczorną Eucharystią w uroczystej oprawie za sprawą scholi dziecięco-młodzieżowej i liturgicznej Służby Ołtarza to okazja do indywidualnego gestu wiernych udekorowania Ikony Maryi przyniesionymi przez siebie kwiatami białych i czerwonych róż. 300 godzin, 300 minut, 300 sekund modlitwy niech okażą się duchowymi diamentami na Koronie Maryi.

Życzenia wielkanocne

Niech te Święta Wielkiej Nocy, przynoszą Wam dużo radości i pokoju a Chrystus Zmartwychwstały napełni nadzieją i miłością na kolejne dni życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Wam wszystkim raz jeszcze przypominamy radosne słowa - Chrystus Zmartwychwstał - Alleluja . Szczęść Boże.

on zmartwychwstalv

Życzenia noworoczne dla parafian

2 0 1 7

Na progu Nowego Roku wszystkim parafianom składamy najserdeczniejsze życzenia noworoczne, aby Chrystus przynoszący światu pokój, błogosławił całej rodzinie parafialnej, dając szczęście i pomyślność a Maryja Boża Rodzicielka nieustannie towarzyszyła w naszym wzrastaniu ku Bogu i bliźnim. Pełni wiary i miłości, spoglądając z nadzieją w przyszłość rozpocznijmy po Bożemu ten Nowy 2017 Rok.

Duszpasterze parafii Miłosierdzia Bożego.

Zaproszenie na rekolekcje wielkopostne

tp 9a

Nie zmarnujmy takiej okazji. Rekolekcje są dla wszystkich parafian: dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Najpierw odbędą się rekolekcje szkolne (od 29 marca do 31 marca 2017 r.), które poprowadzi ksiądz Krzysztof Mikulski - Dyrektor Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Potem odbędą się rekolekcje parafialne ( od 31 marca do 2 kwietnia 2017 r.), które poprowadzi ksiądz dr hab. Roman B. Sieroń prof. KUL. Dajmy sobie szansę i pozwólmy Duchowi Świętemu działać w naszych sercach aby korzystać z owoców błogosławionego czasu trwania przed naszym Panem i Zbawcą.

Drodzy parafianie. Przychodzi czas wielkopostnych rekolekcji w roku, w którym obchodzimy setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Maryjny apel do pokuty i nawrócenia przynagla nas, abyśmy poświęcili czas na rekolekcyjne ćwiczenia duchowe. Zapraszamy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na rekolekcje.

Rekolekcje są:

 • - czasem spotkań z Chrystusem i słuchania Jego pouczeń jak mamy postępować, by nasze życie było zgodne z Ewangelią.
 • - czasem stawania w prawdzie przed sobą,
 • - czasem pojednania się z Bogiem i bliźnimi,
 • - czasem zastanawiania się nad sprawami ostatecznymi każdego człowieka.

Nie zmarnujmy takiej okazji. Rekolekcje są dla wszystkich parafian: dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Najpierw odbędą się rekolekcje szkolne (od 29 marca do 31 marca 2017 r.), które poprowadzi ksiądz Krzysztof Mikulski - Dyrektor Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Potem odbędą się rekolekcje parafialne ( od 31 marca do 2 kwietnia 2017 r.), które poprowadzi ksiądz dr hab. Roman B. Sieroń prof. KUL. Dajmy sobie szansę i pozwólmy Duchowi Świętemu działać w naszych sercach aby korzystać z owoców błogosławionego czasu trwania przed naszym Panem i Zbawcą.

rw

 REKOLEKCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ŚRODA, 29 marca
8.15  - Nauka w kościele dla dzieci kl. IV-VI.
9.30  - Nauka w kościele dla dzieci kl. I-III.
10.30  - Nauka dla młodzieży.

CZWARTEK, 30 marca
8.15  - Nauka w kościele dla dzieci kl. IV-VI.
9.30  - Nauka w kościele dla dzieci kl. I-III.
10.30  - Nauka dla młodzieży.
12.30  - Nauka w kościele dla dzieci kl. 0.

PIĄTEK, 31 marca
 ? Dzień Spowiedzi Świętej dla dzieci i młodzieży.
8.15  - Nauka w kościele dla dzieci kl. I, II, III.
9.00   - Spowiedź dzieci z kl. IV i V a, b.
10.00  - Spowiedź dzieci z kl. V c, d i VI.
10.30  - Spowiedź dla młodzieży. 
15.00  - Droga Krzyżowa z koronką i Msza Św. na zakończenie rekolekcji. 

 REKOLEKCJE DLA PARAFIAN

17.00  - Droga Krzyżowa. 
18.00  - Msza Św. z nauką ogólną rekolekcyjną.

SOBOTA, 1 kwietnia
 ? Dzień Spowiedzi Świętej
9.00  - Msza Św. z nauką ogólną rekolekcyjną.
15.00  - Msza Św. z nauką ogólną rekolekcyjną. 
18.00  - Msza Św. z nauką ogólną rekolekcyjną.
Spowiedź Św. 9.00 ? 12.00 ----- 15.00 ? 18.00. 

NIEDZIELA,  2 kwietnia
7.30   - Msza Św.  z nauką ogólną  rekolekcyjną.
9.00  - Msza Św. z nauką dla młodzieży. 
10.30  - Msza Św. z nauką ogólną rekolekcyjną. 
12.00  - Msza Św. z nauką dla dzieci. 
17.00  - Nabożeństwo Gorzkich Żali. 
18.00  - Msza Św. z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji.

                                                                 Duszpasterze parafii Miłosierdzia Bożego

Zaproszenie do duchowego pielgrzymowania

Duszpasterze wraz z wiernymi z Diecezjalnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zapraszają mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i z okolic do corocznego modlitewnego czuwania z Maryją w znaku Jasnogórskiej Ikony od 4 do 12 sierpnia 2017 r. w murach Sanktuarium od godziny 20.00. mbZebrani w tych dniach czciciele Matki Boskiej łączą się duchowo z pielgrzymami, którzy wyruszyli na pątniczy szlak z naszego miasta Ostrowca oraz ze Stalowej Woli, Janowa Lubelskiego i Sandomierza, by po dziewięciu dniach pielgrzymowania pokłonić się przed Jasnogórskim Tronem Matce Boskiej i prosić o Jej wstawiennictwo u Swojego Boskiego Syna. Tu w Sanktuarium, kiedy wierni spotykają się na modlitwie prowadzonej przez księdza wikariusza Mirosława Gajewskiego czuje się klimat pielgrzymki.

Nie wszyscy mogli pójść pieszo, ale mają alternatywę w formie duchowego pielgrzymowania. Mogą przyjść do świątyni i włączyć się do wspólnej modlitwy, śpiewu pieśni do Matki Bożej, tych tradycyjnych i pielgrzymkowych. Mogą przynieść ze sobą kartki ze swoimi prośbami i podziękowaniami, które będą wyczytywane przez kapłana podczas modlitwy różańcowej.

Jedna godzina wspólnego czuwania kończy się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Bracie i Siostro w Chrystusie skorzystajcie z zaproszenia. Zapewniamy, że to będzie udany wieczór.

Zakończenie roku katechetycznego dla "Pajacyka"

W środę 21 czerwca 2017 r. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przybyli na wieczorną Mszę Świętą dzieci z Niepublicznego Żłobka i Przedszkola "Pajacyk", ich rodzice i dziadkowie oraz Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy z okazji kończącego się roku katechetycznego. Ta Msza święta była w ich intencji. Celebrował ją ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki, który wygłosił do zebranych Słowo Boże. Dzieci pięknie śpiewały, zanosiły do Boga modlitwę wiernych i mówiły wierszyki. Po Mszy Świętej przedszkolaki miały okazję, aby uczestniczyć w procesji Bożego Ciała z racji trwającej oktawy. Na koniec księża udzielili dzieciom przedszkolnym błogosławieństwa. Każde otrzymało od pani katechetki Danuty Wiśniewskiej specjalne dyplomiki ukończenia katechizacji w przedszkolu.

Zakończenie roku duszpasterskiego

środę 21 czerwca 2017 r. dzieci i młodzież, które angażowały się w ciągu roku szkolnego w grupach parafialnych mieli swoje spotkanie podsumowujące. Rozpoczęło się ono o godzinie 15.00 w kaplicy świętej Faustyny modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia a następnie przebiegało w czasie w miłej atmosferze radosnego spotkania. Dzieci chętnie się bawiły, tańczyły i śpiewały zachęcane przez animatorów oazowych. Wszyscy też mieli słodki poczęstunek oraz zajadali się kiełbaskami z grilla, ufundowanymi przez księdza proboszcza Andrzeja Barzyckiego. Miłym akcentem spotkania były podziękowania dla pani katechetki Danuty Wiśniewskiej od jej podopiecznych. Na koniec ksiądz wikariusz Adam Kamiński wszystkim zebranym udzielił kapłańskiego błogosławieństwa na wakacyjny odpoczynek.

XXXIII Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego

pp

W dniach 1-14 lipca 2017 r. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła organizuje XXXIII Pieszą Pielgrzymkę Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego. Trasa wiedzie z Warszawy do Miejsca Piastowego przez Ostrowiec Świętokrzyski.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa obecnego roku duszpasterskiego Idźcie i głoście. Przez dwa tygodnie młodzież z całej Polski będzie wypraszała łaskę trzeźwości w polskich rodzinach.

Młodzieżowy Boży klimat i rodzinna pielgrzymkowa atmosfera sprawiają, że człowiek otwiera się na Boga, drugiego człowieka i może dokonać zmiany swego życia.

Bliższe informacje na plakacie!!!

Serdecznie zapraszamy !!!

XVII Dzień Otwartej Furty

1 maja 2017 r. Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu otwarło furtę dla swoich przyjaciół. Korzystając z zaproszenia z naszej parafii wyjechała 15-osobowa grupa pod opieką pani katechetki Danuty Wiśniewskiej, aby uczestniczyć w programie majówki. Po przybyciu na miejsce najpierw miała miejsce Msza Święta, a po niej spotkanie przyjaciół. Przygotowano wiele atrakcji, między innymi: koncert zespołu: "Siewcy Lednicy", zabawę z "Trio z Rio", losowanie nagród, zawody piłki nożnej. Można było zobaczyć wystawę szat liturgicznych oraz misyjną. Była też okazja, aby wejść do kaplicy seminaryjnej i pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem. O godzinie 15.00 odbyło się nabożeństwo majowe, które zwieńczyło pobyt naszych uczestników za seminaryjną furtą.

XI Rejonowy Konkurs Poezji i Piosenki Religijno-Patriotycznej "Bóg, Honor, Ojczyzna"

badz.dumny22 maja 2017 r. w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się już XI Rejonowy Konkurs Poezji i Piosenki Religijno-Patriotycznej "Bóg, Honor, Ojczyzna" pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego, Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Diecezji Sandomierskiej i Sandomierskiego Gościa Niedzielnego.

Do konkursu przystąpili uczniowie klas VI aż z siedmiu szkół podstawowych rejonu ostrowieckiego. Każdy występ recytatorski czy zaśpiewanie piosenki o tematyce religijno-patriotycznej poprzedzony był krótką prezentacją autora i jego utworu oraz pokazem multimedialnym.
Jury konkursowe w składzie: p. Grażyna Żaczek - nauczycielka języka polskiego PG 4, p. Bożena Mróz - nauczycielka muzyki PG 3, członkini Nauczycielskiego Chóru "Coro Cantorum" przy ostrowieckim MCK oraz ks. Damian Stala - Rejonowy Duszpasterz Dzieci i Młodzieży Dekanatu Ostrowieckiego oceniali pracę uczestników konkursu, którzy mieli wyeksponować istotne i oryginalne wątki religijno-patriotyczne w polskiej poezji i piosence.

Pierwsze miejsce za recytację wiersza pt: "Wojenna modlitwa do Matki Bożej Królowej Korony Polskiej" przyznano Kindze Chodzie z ZS i PP nr 3. 

Koordynatorami konkursu byli p. dyr Wojciech Serwin, panie katechetki B. Gadkowska, L. Tokarska i D. Wiśniewska oraz nauczycielka plastyki M. Szymczyk. Nagrody ufundowali: Proboszcz i Kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego - ks. dr Andrzej Barzycki oraz Dyrekcja ZS i PP nr 3. Wszystkim biorącym udział w tak szlachetnym przedsięwzięciu gratulujemy i serdecznie dziękujemy.

Wyjazd Grupy Oazowej w Bieszczady

Siedmioosobowa grupa młodzieży z Ruchu Światło-Życie z naszej parafii wraz z panią katechetką Danutą Wiśniewską wzięli udział w dwudniowym wyjeździe w Bieszczady. W sobotni poranek 3 czerwca 2017 r. wyruszyli autobusem PKS do Tarnobrzega, gdzie dołączyli do tarnobrzeskiej grupy oazowej i razem autokarem wyjechali do Zagórza, gdzie nawiedzili Sanktuarium Matki Nowego Życia oraz zwiedzali ruiny klasztoru Karmelitów Bosych. Potem pojechali nad Solinę, urządzając sobie spacer po zaporze. Po południu wybrali się na miejsce noclegu do Młodzieżowego Ośrodka Turystycznego pod nazwą: "Brama Bieszczad". Tam przygotowano dla nich obiadokolację. Natomiast pogodny wieczór uczestnicy zorganizowali sobie już sami. Był grill, zabawy i tańce integracyjne, a wieczorem modlitwa w kaplicy i spoczynek. W niedzielę 4 czerwca 2017 r. cała grupa wyjechała do Brzegów Górnych, gdzie weszła na szlak prowadzący na Połoninę Wetlińską. Po zdobyciu szczytu i obejrzeniu pięknych widoków grupa naszych parafian  późnym wieczorem dotarła szczęśliwie do Ostrowca.
Dziękujemy księdzu proboszczowi Andrzejowi Barzyckiemu za dofinansowanie wyjazdu dla oazowiczów.

Wielkopostne zamyślenia

wp

Środę Popielcową wraz z całym Kościołem rozpoczynamy czterdziestodniowy okres wielkopostnego nawrócenia, który ma nas przygotować do dobrego przeżycia tajemnicy paschalnej: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Nasza wielkopostna postawa to solidarność z Jezusem Chrystusem, by wraz z Nim przeciwstawiać się szatanowi. By nasza walka z szatanem była skuteczna - musimy być mocni wiarą, nadzieją i miłością. Takich nas pragnie wychować Kościół przez praktykowanie postu, umartwienia, wstrzemięźliwości i trzeźwości. Prośmy naszego Mistrza, abyśmy mogli iść za Nim, aż do Jego i naszego zwycięstwa w chwale zmartwychwstania. Niech trwanie przy Chrystusie pozwoli nam w radości Wielkiej Nocy wyśpiewać pieśń zwycięstwa nad samym sobą i własnym grzechem.

WIELKANOC 2017

"Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość".

/św. Jan Paweł II/

on zmartwychwstalv

Niech Święta Wielkiej Nocy, przynoszą Wam dużo radości i pokoju a Chrystus Zmartwychwstały napełni nadzieją i miłością na kolejne dni życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Niech Chrystus Zmartwychwstały, który jest Drogą, Prawdą i Życiem nieustannie objawia się w Waszych sercach z nową mocą i siłą. Wszystkim Wam radosne Alleluja ? Chrystus Zmartwychwstał.

Duszpasterze

Uroczystości odpustowe ku czci Św. Faustyny

faustyna5 października 2017 r. od rana mury Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego gromadziły wiernych z całego miasta oraz pielgrzymów, którzy pragnęli oddać cześć Apostołce Bożego Miłosierdzia Świętej Siostrze Faustynie. Jej relikwie były wystawione na ołtarzu głównym, a po zakończeniu Eucharystii każdy mógł uczcić je przez ucałowanie. O godzinie 15.00 wierni zebrali się licznie, aby wspólnie przy ołtarzu modlić się słowami Koronki do Bożego Miłosierdzia. Uroczysta Suma Odpustowa odbyła się o godzinie 18.00. Mszę Świętą koncelebrowali kapłani dekanatu Ostrowieckiego - księża kanonicy Jan Bukowski, Zbigniew Wiatrek, Kustosz Sanktuarium ks. Andrzej Barzycki pod przewodnictwem ks. wicedziekana proboszcza parafii Św. Jana Pawła II Dariusza Kowalskiego, który wygłosił Słowo Boże nawiązując do misji Świętej Siostry Faustyny, która wciąż trwa. W liturgię włączyły się wspólnoty duszpasterskie działające w parafii. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu  księża proboszczowie dekanatu ostrowieckiego, na czele z ks. dziekanem kanonikiem Janem Sarwą, powierzali sprawy Kościoła lokalnego i sandomierskiego, szczególnie święte powołania kapłańskie i zakonne Chrystusowi Miłosiernemu.

Uroczystość Bożego Ciała

509f6ccc78360f973b6ac63bcb46a136Bracia i Siostry. Jak bardzo zasługuje Pan Jezus, abyśmy Go miłowali za ustanowienie Najświętszego Sakramentu Ołtarza.

W czwartek po niedzieli Trójcy Świętej obchodzona jest w Kościele uroczystość Bożego Ciała. W tym dniu wierni wraz z kapłanami składają Bogu dziękczynienie za dar Jego obecności w Eucharystii, uczestnicząc we Mszy Świętej oraz procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy. Ten dzień przypadł nam 15 czerwca 2017 r. Pan Bóg dał piękną pogodę. Parafianie licznie uczestniczyli we Mszy Świętej o godzinie 10.30 by po jej zakończeniu iść w procesji, której trasa obejmowała granice naszej parafii. Ołtarze przystrajali członkowie poszczególnych grup: Św. O. Pio, Wspólnota Krwi Chrystusa, Ruchu Domowego Kościoła oraz grupa Neokatechumenalna. Pomagała im młodzież zrzeszona w Ruchu Światło - Życie oraz lektorzy i ministranci.

Schola śpiewem ubogacała liturgię Mszy Świętej. W czasie procesji dzieci I Komunijne - chłopcy nieśli drewniany różaniec a dziewczynki sypały kwiatki. W procesji szły nawet małe Krakowianki w strojach ludowych.  Panie ze wspólnot duszpasterskich niosły feretrony z relikwiami Apostołów Bożego Miłosierdzia. Ten piękny, dostojny korowód rozmodlonych ludzi mógł w tym uroczystym dniu manifestować swoje przywiązanie do wiary i Kościoła. Za tę postawę dziękował na koniec przed wejściem do świątyni Kustosz Sanktuarium - ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki. Swoje podziękowania skierował do osób zaangażowanych w przygotowanie uroczystości: księżom wikariuszom, paniom katechetkom, pani kościelnej i panu organiście, wszystkim grupom duszpasterskim oraz policji i straży miejskiej za zapewnienie bezpieczeństwa.

Oktawa Bożego Ciała niech będzie dla nas okazją, aby rozbudzić w sobie pobożność eucharystyczną. Zapraszamy wszystkich kochających Jezusa do wspólnego uwielbiania i dziękczynienia za to, że pozostaje wśród nas, łączy nas ze sobą w Komunii Świętej i zaprasza do Nieba.

Udział parafian w Marszu dla Życia i Rodziny

marszW naszym mieście 4 czerwca 2017 r. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego wielu naszych parafian wzięło udział w III Marszu dla Życia i Rodziny, który przeszedł z kolegiaty Świętego Michała do Hospicjum Świętego Jana Pawła II.

Najpierw wierni uczestniczyli we Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza wraz z księżmi z dekanatu ostrowieckiego. Wśród nich był nasz ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki. Do modlitwy o obronę życia zaangażowały się dzieci i młodzież, w tym nasi młodzi parafianie z koła biblijno-teatralnego pani katechetki Barbary Gadkowskiej, które w czasie liturgii czytały modlitwę wiernych. Uczestnicy marszu byli świadkami poświęcenia przez ks. bpa Nitkiewicza "Okna Życia" i dwóch ambulansów medycznych.

Trzysta godzin, trzysta minut, trzysta sekund i na zawsze z Bogiem i Maryją

 mbo

biale czerwone

26 sierpnia 2017 roku o godzinie 18.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii wieńczącej trzynastodniowe całodobowe czuwanie - 300 godzinnej modlitwy różańcowej. Poprzedziła ten podniosły moment 300 minutowa modlitwa prowadzona przez poszczególne wspólnoty naszej parafii rozpoczęta o godzinie 12.00 modlitwą Anioł Pański.... Każdy z przybyłych wiernych spędził indywidualnie 300 sekund przed wizerunkiem Czarnej Madonny. Pragnęliśmy podziękować Trójcy Przenajświętszej za opiekę Królowej Polski i włączyć się w podniosłe obchody jubileuszowej rocznicy 300?lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 

Nie mogło w tym dniu zabraknąć zatroskanego głosu naszego umiłowanego rodaka świętego papieża Jana Pawła II, dlatego przed Mszą Świętą wysłuchaliśmy homilii o Pani Jasnogórskiej i jej znaczeniu dla naszego narodu.

Akatystem, pięknie wyśpiewanym przez naszego organistę pana Mieczysława Maciąga, rozpoczęliśmy Mszę Świętą. Koncelebransami byli: prowadzący ks. proboszcz Andrzej Barzycki, ks. Mirosław Gajewski, ks. Paweł Jagiełło. Możliwość skorzystania z Sakramentu pokuty zapewnił posługujący w konfesjonale ks. Adam Kamiński. Cieszyło nas, że był z nami kleryk Norbert. Poruszające kazanie wygłoszone przez ks. Mirosława pozwoliło wzbudzić głęboką refleksję i zadumę nad Bożą Miłością do człowieka, który dał swoją Matkę - Maryję na Matkę i Królową każdego z nas. Mocno wybrzmiały słowa ze szkoły Maryi: Uczyńcie wszystko cokolwiek Syn mój wam powie. Matka Najświętsza zawsze prowadzi nas do Syna, pragnie abyśmy kochali Go tak jak Ona. Odpowiadając na Jej wezwanie różańcowe czuwanie było również pogłębianiem relacji z Bogiem, do bardziej świadomego uczestniczenia we Mszy Świętej podczas, której w Hostii jest Żywy i Prawdziwy Bóg.

Wdzięczni za ten dar spotkania z Bożą i naszą Mamą przyszliśmy z sercami przepełnionymi radością. Odświętnie udekorowana przez panią Krystynę Górską świątynia stworzyła nastrój do pogodnego przeżywania tych niezapomnianych chwil. W oprawę Mszy Świętej aktywnie włączyła się służba liturgiczna i parafianie. Razem z kapłanami ofiarowaliśmy także róże czerwone (symbol miłości) i białe (symbol czystości), które złożyliśmy osobiście przed ryngrafem Matki Bożej Częstochowskiej. Na pamiątkę mogliśmy uwiecznić się na zdjęciach, a imiona czuwających w dniach 14 - 26 sierpnia br. zostały zapisane na kartach tworzących pamiątkową księgę.

Nieustanne trwanie na modlitwie we wspólnocie przybliża atmosferę Nieba. Wyśpiewany po Komunii Świętej Hymn uwielbienia, a później Bogurodzica i Apel Jasnogórski w tym dniu zabrzmiały w sposób szczególny. Odnowiliśmy także Śluby Jasnogórskie. Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny i Maryja będą uwielbieni za ten piękny czas czuwania. Nie poprzestaniemy na 300 godzinach, minutach ani sekundach, ale chcemy wiecznie zapewnić naszą postawą:

MARYJO KRÓLOWO POLSKI - JESTEM, PAMIĘTAM, CZUWAM!

Szkolne Rekolekcje Wielkopostne

Od 29 do 31 marca 2017 r. dzieci i młodzież naszej parafii sumiennie uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych. Uczniowie poszczególnych roczników ze Szkoły Podstawowej nr 5, z Zespołu Szkół nr 1 i nr 2 miały wyznaczone godziny na swoje spotkania z księdzem rekolekcjonistą.

Opieką duszpasterską zostały objęte również dzieci z trzech Przedszkoli, które są na terenie naszej parafii. Łącznie siedem grup przedszkolnych. Uczniowie byli pod opieką swoich nauczycieli, wychowawców i katechetów.

Nauki rekolekcyjne głosił znany w Ostrowcu Świętokrzyskim ksiądz Krzysztof Mikulski, który w swoich rozważaniach podejmował refleksje nad wiarą, modlitwą i miłością do Boga. Owocami ćwiczeń duchowych były: spowiedź sakramentalna i pełny udział w Eucharystii wielu uczniów. W ostatni piątkowy dzień rekolekcji wzięli również udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Podsumowując czas wspólnie spędzony w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ksiądz rekolekcjonista wyraził życzenie, aby nowe pokolenie parafian dalej angażowało się w Sprawy Boże z takim entuzjazmem, jak podczas rekolekcyjnych spotkań.

Święte Triduum Paschalne i Zmartwychwstanie Pańskie

trid 640

TRIDUUM PASCHALNE

 • Wielki Czwartek

wc

Dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. 
18.00 - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej a po niej przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy. Adoracja przez całą noc.

 • Wielki Piątek

wp

Dzień Męki Pańskiej. W tym dniu zachowujemy ścisły post. W Godzinie Miłosierdzia czyli o 15.00 rozpoczniemy nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego czyli naszym głównym odpustem parafialnym. W tym dniu nie sprawujemy Eucharystii. 

17.00 - Droga Krzyżowa.

17.45 - Liturgia Wielkiego Piątku i przeniesienie Pana Jezusa do Grobu.

Do późnych godzin nocnych modlitwy przy Grobie Pańskim. Adoracja młodzieży od godz. 21.00.

 • Wielka Sobota

ws

Adorację przy Grobie Pańskim rozpoczniemy już o godz. 7.00. Święcenie pokarmów wielkanocnych od godz. 9.00 do 13.00.

O godz. 15.00 Nowenna przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego. 
19.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej. Przynosimy świece.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

niedziela zamartwychwstaniazyczenia

6.00 - Msza Święta Rezurekcyjna wraz z procesją a potem Msze Święte o godz. 9.00; 10.30; 12.00 i 18.00.

 • Poniedziałek Wielkanocny

Msze Św. jak w każdą niedzielę.

Setna rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie

fatima2

Sobotni dzień 13 maja 2017 roku to dzień szczególny dla wszystkich czcicieli Matki Bożej. Oto sto lat temu Maryja objawiła się w portugalskiej wiosce Fatimie trójce dzieci Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji przekazując im orędzie dla całego świata. Jest to wciąż aktualny apel wzywający ludzi do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej.

Nasza parafialna wspólnota przygotowywała się przez trzydniowe rekolekcje do tego religijnego wydarzenia. Kiedy przyszedł sobotni poranek grupa wiernych z Koła Żywego Różańca wraz z ich opiekunem ks. Mirosławem wyjechali do Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach na obchody Diecezjalne setnej rocznicy objawień Matki Bożej pod przewodnictwem Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza.

Natomiast ks. Adam z drugą grupą pojechał do Niska, do parafii Matki Bożej Fatimskiej, gdzie posługiwał.

Wszyscy parafianie oczekiwali na popołudniowe uroczystości wypełniając po brzegi mury naszego Sanktuarium, aby podczas wieczornej Eucharystii oddać cześć Matce Bożej swoją modlitwą i śpiewem. W czasie Mszy Świętej zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi dokonali: dzieci, młodzież, rodzina, przedstawiciele wspólnot parafialnych, ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki wraz z księżmi wikariuszami. Wierni w świątyni złożyli akt oddania Maryi. Duchowym wotum dla Matki Bożej jest powołana męska Róża Różańcowa Św. Józefa. Oprócz tego pięknym gestem wiernych były składane ofiary na pozłocenie korony Matki Bożej w znaku figury, która dziś była wyjątkowo przyozdobiona kwiatami róż. Po Eucharystii wierni uczestniczyli w procesji ze świecami wokół świątyni, odmawiając część radosną Różańca Świętego. Po uroczystościach jeszcze wielu ludzi pozostawało w świątyni, aby indywidualnie polecać się Matce Bożej Fatimskiej.

Rozpoczęcie wakacyjnego wypoczynku z Bogiem

23 czerwca 2017 r. wieńczy rok szkolny 2016/2017. Tego dnia o godzinie 8.00 rano mury Sanktuarium Bożego Miłosierdzia wypełniły się uczniami naszej parafii wraz z rodzicami, dziadkami i nauczycielami. Wszystkich przybyłych od ołtarza powitał kustosz sanktuarium ks. Andrzej Barzycki, który polecał intencje dziękczynną za zakończony rok wytężonej pracy uczniów, ich nauczycieli, katechetów i wychowawców. Życzył udanego wypoczynku. Nawiązując do uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego, które przypadło w dniu rozpoczęcia wakacji, ksiądz proboszcz mówił o niesieniu miłosierdzia od najmłodszych lat i ofiarowaniu swego serca, miłości potrzebującym pomocy, chorym, samotnym, czekającym na nasze odwiedziny. Mówił, żeby nie zapominać na wakacjach o modlitwie, o niedzielnej Eucharystii i dawaniu pięknego świadectwa przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła.

Uczniów, którzy czytali podczas Mszy Świętej, przygotowała p. Barbara Gadkowska a oprawę wokalno - instrumentalną  p. Danuta Wiśniewska.

Rozpoczęcie roku formacyjnego Grupy Św. O. Pio

23 września 2017 r. członkowie Grupy Modlitewnej Świętego Ojca Pio, działającej przy Diecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia postanowili uczcić modlitwą swojego patrona a zarazem rozpocząć kolejny rok formacyjny. Swoje spotkanie rozpoczęli o godzinie 18.00 od liturgii Mszy Świętej, celebrowanej przez kustosza Sanktuarium - ks. proboszcza Andrzeja Barzyckiego, który wygłosił do zgromadzonych Słowo Boże, podkreślając w osobie Świętego O. Pio cnoty pokory i posłuszeństwa. Po Eucharystii czciciele Świętego przeszli do kaplicy Św. Siostry Faustyny na modlitwę adoracyjną prowadzoną przez opiekuna grupy - księdza Adama Kamińskiego. Wszyscy polecali intencje szczególnie za małżeństwa i rodziny naszej parafii oraz włączali się w śpiew. Wdzięczni za wspaniałą atmosferę we wspólnocie i pobożnie przeżyty czas uczestnicy modlitewnego skupienia przyjęli na zakończenie dar kapłańskiego błogosławieństwa i pozostali jeszcze na krótkie spotkanie informacyjne, gdzie zarysowano plan działalności grupy w nowym roku duszpasterskim.

Rocznica Porozumień Sierpniowych

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia w Diecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia obchodzone są uroczystości związane z rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych w 1980 r., które w historii Polski stanowią ważny etap na drodze do wolności.

27 sierpnia 2017 r. do świątyni na Eucharystię, przybyli zaproszeni goście: Przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" - Waldemar Bartosz, Poseł na Sejm RP - Andrzej Kryj, Starosta Ostrowiecki - Zbigniew Duda, Prezydent Miasta - Jarosław Górczyński, Radny Miasta - Włodzimierz Stec. Przed ołtarzem ustawiły się przybyłe poczty sztandarowe NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego, NSZZ "Solidarność" Delegatury Regionu w Ostrowcu Świętokrzyskim, NSZZ "Solidarność" Celsa Huta Ostrowiec, NSZZ "Solidarność" Emerytów i Rencistów Celsa Huta Ostrowiec, NSZZ "Solidarność" Porcelany Ćmielów. Obecny był również poczet z historycznym sztandarem NSZZ "Solidarność" Huty Ostrowiec. Zebranych na Mszy Świętej przywitał Kustosz Sanktuarium ks. dr Andrzej Barzycki, który polecał robotników i bezrobotnych, ich rodziny oraz władze samorządowe miasta Ostrowca. Okolicznościowe Słowo Boże do zgromadzonych wygłosił ks. wikariusz Mirosław Gajewski. Po Mszy Świętej złożono wieńce i kwiaty pod tablicą "Solidarności".

Przyjęcie sakramentu bierzmowania

20 kwietnia 2017 r. w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego, podczas Mszy Świętej, 51 młodych ludzi, dwadzieścia dziewcząt i trzydziestu jeden chłopaków (w tym 20-tu z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Sienkiewicza) przyjęło sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Szafarzem sakramentu bierzmowania był J. E. Ks. Biskup Edward Frankowski, który swoje kazanie do młodzieży poświęcił idei niesienia miłosierdzia potrzebującym do czego w serdecznie zachęcał, odwołując się do młodzieńczej wrażliwości i zapału. 
Mszę Świętą ubogacała młodzież biorąca udział w liturgii, ministranci, schola przygotowani przez panią katechetkę Danutę Wiśniewską i ks. Adama Kamińskiego. 
Pięknie udekorowaną świątynię zawdzięcza się pracy pani kościelnej Krystynie Górskiej a oprawę instrumentalną uroczystości p. Mieczysławowi Maciągowi. 
Młodzież bierzmowana złożyła podziękowania księdzu biskupowi za przyjęty sakrament oraz księdzu proboszczowi Andrzejowi Barzyckiemu za formację, opiekę duchową i przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu.

Przygotowanie do uroczystego zawierzenia siebie i parafii Niepokalanemu Sercu Maryi

fatima

W związku z przypadającą setną rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie rozpoczynamy nasze duchowe przygotowanie do tego szczególnego wydarzenia.

 • 4.05.2017 - 12.05.2017 r. -  9 - dniowa nowenna do Niepokalanego Serca Maryi przed 13 maja 2017 roku odprawiana podczas nabożeństw majowych.
 • 6.05. 2017 r. - pierwsza sobota miesiąca - nabożeństwo majowe o 17.30, Uroczysta Msza Święta o 18.00, Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec Fatimski, Procesja Fatimska wokół świątyni, Apel Jasnogórski.
 • 11.05.2017 r. - Pierwszy Dzień Rekolekcji w celu dobrego przygotowania do zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Nabożeństwo majowe o 17.30, Msza św. z kazaniem o 18.00.
 • 12.05.2017 r. - Drugi Dzień Rekolekcji. Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania od godz. 15.00 do 18.00. Nabożeństwo majowe o 17.30, Msza Święta z kazaniem o 18.00.
 • 13.05.2017 r. - Trzeci Dzień Rekolekcji - Dzień zawierzenia parafii Niepokalanemu Sercu Maryi. Modlitwa różańcowa w kaplicy Świętej Faustyny o godz. 17.00. Nabożeństwo majowe o 17.30, Uroczysta Msza Święta o godz. 18.00 z aktem zawierzenia wspólnoty parafialnej. Procesja Fatimska wokół świątyni, Apel Jasnogórski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Maryi do włączenia się w obchody setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie.

Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ks. dr Andrzej Barzycki wraz z księżmi wikariuszami.

Przedświąteczne spotkania w PSP nr 5 i w Centrum Duszpasterstwa

Czas świąteczny sprzyja spotkaniom przy stole i jest dobrą okazją do integracji. Takie spotkania przed świętami zorganizowały panie katechetki w Szkole Podstawowej nr 5 na terenie naszej parafii oraz liderzy grup duszpasterskich w Centrum Duszpasterstwa przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Rozmowy o wielkanocnych tradycjach i dzielenie się jajkiem wraz z życzeniami tworzyły wspaniałą atmosferę tym, dla których Chrystus pozostaje Mistrzem i Panem Życia.

Poświęcenie przyborów szkolnych uczniom klas pierwszych

W niedzielę 24 września 2017 r. podczas Eucharystii o godzinie 12.00 ks. Adam Kamiński dokonał obrzędu poświęcenia przyborów szkolnych katechizowanym przez niego uczniom klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5. Dziękował im oraz ich rodzicom za tak liczne przybycie na Mszę świętą, którą zawsze ubogacają swoim liturgicznym zaangażowaniem, modlitwą i śpiewem starsi uczniowie tej szkoły. I tym razem też tak było. Dopilnowały tego panie katechetki Danuta Wiśniewska wraz z grupą scholanek i Barbara Gadkowska z grupą biblijno-teatralną. Ksiądz Adam zachęcał wszystkie dzieci zgromadzone w świątyni na Mszy świętej, aby odważnie włączały się w działania duszpasterskie grup swoich rówieśników, którzy już się pięknie angażują na rzecz dobra wspólnego dla całej parafii.

Poświęcenie książeczek do Pierwszej Komunii Świętej

W niedzielę 2 kwietnia 2017 r., w ostatni dzień rekolekcji parafialnych, po zakończeniu Mszy Świętej o godzinie 12.00 ks. Adam Kamiński poświęcił książeczki do modlitwy dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Sakramentów: Pokuty i Eucharystii. Wspólnie z rekolekcjonistą ks. prof. KUL Romanem Sieroniem rozdali pierwszokomunijne modlitewniki Mają one służyć dobrej modlitwie i umacnianiu przyjaźni z Panem Jezusem.  Dlatego ks. Adam zachęcał dzieci, aby z nich często korzystały. Kończąc spotkanie podziękował za wspólną modlitwę dzieciom i ich rodzicom, paniom katechetkom, ministrantom i dziewczynkom ze scholi za piękną oprawę liturgiczną.

Podziękowanie za przyjęcie pielgrzymów

pp

logoW piątek 7 lipca 2017 r. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przybyli pątnicy michalickiej Pieszej Pielgrzymki Trzeźwościowej z Warszawy do Miejsca Piastowego. Strudzonych drogą i spiekotą dnia pielgrzymów witał w progach świątyni kustosz Sanktuarium ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki. Po rozlokowaniu pielgrzymi - głównie ludzie młodzi - przygotowali tego dnia wieczorem specjalne nabożeństwo o tematyce trzeźwościowej, które miało miejsce w murach naszego Sanktuarium. Na koniec adoracji każdy uczestnik uzyskał błogosławieństwo i dokonał aktu przyjęcia Chrystusa za swojego Pana i Przyjaciela. W modlitwie uczestniczyli parafianie, między innymi ci, którzy wzięli pod swój dach pielgrzymów. Za ten gest miłosierdzia względem nich niech dobry Bóg stokrotnie wynagradza wrażliwych parafian, udziela obficie swych łask i błogosławieństwa, a Maryja - Matka Miłosierdzia obdarza miłością i pokojem.

Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

5

biblia ix tydzienW niedzielę 30 kwietnia 2017 r. w całym kraju przeżywamy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Podczas nabożeństwa biblijnego po Mszach Świętych wierni wsłuchiwali się we fragmenty z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów, czytane przez lektorów. Nabożeństwo prowadził m.in. ks. prof. dr hab. Roman Sieroń - teolog biblista, który od dwóch lat prowadzi przy naszym Sanktuarium Ostrowiecką Szkołę Biblijną im. Świętego Pawła Apostoła. Niedzielą Biblijną rozpoczynamy IX Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa Zmartwychwstałego Pana: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,15). Aby głosić Ewangelię, należy ją dobrze poznać. Do lektury Pisma Świętego oraz do uczestnictwa w Narodowym Czytaniu Pisma Świętego gorąco zachęcał Kustosz Sanktuarium ks. dr Andrzej Barzycki. Po Komunii Świętej wierni przyjmowali "Chleb życia" w postaci fragmentu z Listu do Galatów z odpowiednim Psalmem, aby żyć na co dzień Słowem pochodzącym od Pana i stawać się jego głosicielem.

Zapraszamy parafian do udziału w tym wielkim wydarzeniu religijnym i duchowym. Wierzymy, że słowa z Listu do Galatów, rozważane w kontekście całego Pisma Świętego, będą dla nas niezawodnym przewodnikiem i stróżem na wyznaczonej nam przez Boga drodze zbawienia.

Pielgrzymka ze Stargardu Szczecińskiego i Barlinka

10 maja 2017 roku nasze Sanktuarium nawiedziła 25 - osobowa grupa pielgrzymów z Diecezji Szczecińsko - Kamieńskiej ze swoim duchowym opiekunem ks. Marcinem Miczkułą - wikariuszem parafii NMP Królowej Świata ze Stargardu Szczecińskiego w ramach siedmiodniowego wyjazdu do Sanktuariów na Kielecczyznę. Po powitaniu grupy przez Księdza Kustosza Andrzeja Barzyckiego i wysłuchaniu historii naszej parafii, którą opowiadał ks. wikary Adam Kamiński pielgrzymi udali się do kaplicy Św. Faustyny, gdzie odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po modlitwie nasi goście mieli czas na indywidualne rozmowy z księżmi. Mogli się również zaopatrzyć w pamiątki religijne w naszym parafialnym sklepiku. Po godzinnym pobycie udali się w dalszą drogę w kierunku Sandomierza i Rytwian, gdzie będą nocować.

dsc 7848

Pielgrzymka Dzieci I Komunijnych na Święty Krzyż

We wtorek 30 maja 2017 r. w ramach Białego Tygodnia dzieci I Komunijne z naszej parafii wraz z rodzicami, paniami katechetkami, nauczycielkami i ks. wikariuszem Mirosławem Gajewskim pojechali do Sanktuarium na Święty Krzyż, aby podziękować Panu Jezusowi za dar I Komunii Świętej. Tam ksiądz sprawował Eucharystię w intencji dziękczynnej. Potem uczestnicy Mszy świętej ucałowali relikwię Drzewa Krzyża Świętego, w kaplicy, w której jest ona przechowywana. Oprócz wydarzeń religijnych dzieci z opiekunami mieli czas, aby zobaczyć gołoborza, okalające klasztor na Świętym Krzyżu, posłuchać pana przewodnika, zwiedzić z nim Muzeum Przyrodnicze na Świętym Krzyżu i zakupić pamiątki. Piękna, słoneczna pogoda umilała czas wszystkim biorącym udział w pielgrzymce.

Parafialne uroczystości odpustowe

sopocko15 lutego przypada liturgiczne wspomnienie bł. Michała Sopoćko. Tego dnia od rana w kaplicy Św. Faustyny Kowalskiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia gromadzili się wierni, aby czcić swojego patrona i orędownika. Przez cały dzień przy relikwiach błogosławionego Apostoła Bożego Miłosierdzia poszczególne grupy duszpasterskie podejmowały modlitwę w intencjach Kościoła, szczególnie za kapłanów spowiedników i kierowników duchowych, by gorliwie spełniali posługę miłosierdzia. Zanoszono modlitwę także w intencjach parafii i diecezji. Modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia polecano parafian znajdujących się w trudnościach życiowych, cierpiących fizycznie i duchowo oraz parafian zmarłych.

Uroczystości zwieńczyła wieczorna liturgia Mszy Świętej pod przewodnictwem Kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - ks. dr Andrzeja Barzyckiego. Słowo Boże do wiernych wygłosił ks. Adam Kamiński, który podkreślił trud, ofiarę i ufność w Miłosierdzie Boże - charakterystyczne cechy duchowości bł. Michała Sopoćko. Nawoływał do wyobraźni miłosierdzia, objawiającej się w słowach i czynach. Na zakończenie ks. Proboszcz dziękował za włączenie się w oprawę liturgii przedstawicielom wspólnot modlitewnych, dzieciom i młodzieży, Liturgicznej Służbie Ołtarza i scholi oazowej i zaprosił wiernych, aby uczcili relikwie bł. Michała.

Parafialne nocne czuwanie na Jasnej Górze

Czterdziestu dziewięciu parafian pod duchową opieką księdza wikariusza Adama Kamińskiego wyjechało o godzinie 15.00 w piątek 14 lipca 2017 r. do Częstochowy, aby podjąć nocne czuwanie modlitewne w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej w klasztorze na Jasnej Górze. Rozpoczęło się ono Apelem Jasnogórskim i trwało do wczesnych godzin porannych dnia następnego. Nasza grupa czuwała wraz z pielgrzymami z Archidiecezji Przemyskiej, gdzie wspólnie odmawiała modlitwę różańcową przeplataną śpiewem pieśni do Matki Bożej oraz uczestniczyła we Mszy Świętej o północy a w sobotę 15 lipca 2017 r. o godzinie 7.30 wzięła udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Oprócz duchowych owoców parafianie przywieźli z Częstochowy dary dla parafii takie jak ornat z wizerunkiem bł. Michała Sopoćki i albę kapłańską. Jadąc z Częstochowy parafianie zatrzymali się w samo południe w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Gidlach. Po trzech godzinach byli już w swoich rodzinnych domach, szczęśliwi i duchowo umocnieni. W niedzielę 16 lipca podczas ogłoszeń duszpasterskich ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki serdecznie dziękował wiernym za udział w nocnym czuwaniu i za dar serca dla parafii. Osobiście poświęcił ornat i albę po Mszy Świętej o godzinie 10.30.

Osiedlowa Droga Krzyżowa

W piątek 7 kwietnia 2017 r. tradycyjnie przed Niedzielą Palmową w parafii Miłosierdzia Bożego organizowane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które rozpoczyna się przy krzyżu upamiętniającym miejsce usytuowania pierwszej kaplicy parafialnej. Stąd od wielu już lat parafianie podążają w kierunku kościoła, niosąc na barkach krzyż i rozważając poszczególne stacje Męki Pańskiej. Tegoroczny ciężar organizacji nabożeństwa spoczął na należących do wspólnot: Ruchu Domowego Kościoła oraz Grupy Neokatechumenalnej, którzy na przemian czytali rozważania pasyjne. Do niesienia krzyża chętnie włączały się pozostałe parafialne grupy duszpasterskie: Wspólnota Świętego Ojca Pio, Koło Żywego Różańca czy Wspólnota Krwi Chrystusa, a także ministranci, dzieci, młodzież i dorośli naszej parafii. Wszyscy uczestnicy Drogi Krzyżowej angażowali się w śpiew pieśni wielkopostnych jaki towarzyszył podczas marszu. Za piękne świadectwo umiłowania Chrystusa i Jego Kościoła niech Miłosierny Bóg stokrotnie wynagrodzi wszystkim biorącym udział w nabożeństwie.

Obrzęd poświęcenia świec komunijnych

"Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia".

W niedzielę 19 lutego 2017 r. podczas uroczystej Mszy Świętej o godzinie 12.00 dzieci klas trzecich, które w tym roku przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej, uczestniczyły w obrzędzie poświęcenia świec komunijnych i osobiście odnowiły przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się złego i wyznając wiarę w Boga. Ksiądz proboszcz w homilii wyjaśnił symbolikę zapalonej świecy paschalnej, od której rodzice dzieci komunijnych odpalali płomień i tak zapaloną świecę przekazywali swemu dziecku, aby odtąd dbało, by światło wiary wyznanej publicznie w świątyni, nie zgasło w jego sercu. W tej intencji dzieci zanosiły do Boga swoje prośby. Dzieci chętnie wzięły udział w oprawie liturgii, którą wspólnie przygotowały panie katechetki Danuta i Barbara. Kandydatom przygotowującym się do I Komunii Świętej życzy się wytrwania na ewangelicznej drodze naśladowania Pana Jezusa a ich rodzicom światła Ducha Świętego w religijnym wychowaniu ich synów i córek.

Obchody 3 maja 2017

received 1508154062570129 13 maja 2017 r. nasi parafianie wzięli udział w obchodach majowego święta, angażując się w uświetnienie III Majówki Ostrowieckiej. Miała ona miejsce w Amfiteatrze w Parku Miejskim o godzinie 15.00.

Występowały między innymi przedszkolaki i uczniowie z Katolickiego Zespołu Edukacyjnego oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, nr 5 i nr 7 wraz z rodzicami i opiekunami.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Barbary Gadkowskiej i p. Danuty Wiśniewskiej wzięli udział w śpiewie piosenek patriotycznych, w tańcach oraz w konkursie plastycznym a wraz z rodzicami w quizie wiedzy o Polsce.

Noc konfesjonałów

ru 0 r 660660 q 80 n 92ff89c7e1d400f02e420a9aa6e3e0bdjw53hph9noc

Wszystkich, którzy z różnych względów nie skorzystali z Sakramentu Pokuty przed nadchodzącymi Świętami, a pragnęli by to uczynić serdecznie zapraszamy. W nocy spowiadać będą kapłani z parafii naszego Miasta.

 • Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

w Wielki Czwartek 13.04.2017 r. od godz. 21.00 do godz. 6.00 w Wielki Piątek

 • Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Salentyńskiej

- w Wielki Piątek 14.04.2017 r. od godz. 21.00 do godz. 6.00 w Wielką Sobotę

Niedziela Palmowa

Tą szczególną niedzielą w roku liturgicznym, która przypadła 9 kwietnia 2017 roku rozpoczął się Wielki Tydzień, w którym rozważa się najważniejsze fakty z życia Zbawiciela. O godzinie 12.00 parafianie uczestniczyli w uroczystej procesji z gałązkami palm, niesionych przez wspólnotę neokatechumenalną. Wszyscy zgromadzeni w świątyni wsłuchiwali się w opis Jezusowej męki i śmierci.
 
O godzinie 15.00 z naszego Sanktuarium do kościoła Matki Bożej Odkupiciela na Rosochach ruszyła procesja wiernych z całego miasta wraz ze swoimi duszpasterzami, biorących udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w intencji małżeństw i rodzin. Niesiony krzyż przez poszczególne stany wyrażał ich pragnienie bycia z Chrystusem w chwilach cierpienia. Małżeństwa i rodziny chrześcijańskie winny trwać przy Jezusie, aby On wspomagał ich wysiłki swoją łaską.

Niedziela Bożego Miłosierdzia

318

23 kwietnia 2017 r. wierni parafianie oraz pielgrzymi z całego miasta nawiedzali Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, aby oddawać cześć Chrystusowi Miłosiernemu podczas Eucharystii i w Godzinie Miłosierdzia adorując Go ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Głównie uroczystości odpustowe w Sanktuarium miały miejsce o godzinie 12.00. Została wtedy odprawiona Msza Święta z udziałem kapłanów z całego dekanatu, pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. Romana Sieronia, który wygłosił Słowo Boże. Po Mszy Świętej jej uczestnicy wzięli udział w procesji wokół świątyni. Feretrony z relikwiami Świętej Faustyny i Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki oraz z figurą Matki Bożej Fatimskiej niosły członkinie wspólnot duszpasterskich: Koła Żywego Różańca, ze Wspólnoty Św. O. Pio i Wspólnoty Krwi Chrystusa oraz siostry zakonne ze zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi. W procesji uczestniczyły scholanki w czerwonych pelerynach, lektorzy i ministranci. Baldachim nieśli panowie z Ruchu Domowego Kościoła. Na koniec Mszy Świętej Kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ks. dr Andrzej Barzycki wszystkim uczestnikom serdecznie dziękował za modlitwę i szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia. Po błogosławieństwie uczestnicy uroczystości mieli okazję, aby ucałować relikwie Apostołów Bożego Miłosierdzia. 

O godzinie 15.00 świątynia wypełniła się wiernymi, którzy wraz z prowadzącym adorację ks. Mirosławem Gajewskim odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Przez cały dzień wierni licznie korzystali z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Wszystko na większą chwałę Bożą.

Nasze Sanktuarium Wielkopostnym Kościołem Stacyjnym

W każdy piątek Wielkiego Postu jeden z ostrowieckich kościołów staje się kościołem stacyjnym. 17 marca 2017 r. nasze Sanktuarium będącą kolejną świątynią stacyjną nawiedziło wielu wiernych z pozostałych parafii w mieście. Uczestniczyli oni wspólnie z miejscowymi głównie w nabożeństwach Drogi Krzyżowej o godzinie 15.00 i 17.00 oraz brali udział we Mszach Świętych, sprawowanych w tym dniu a także licznie korzystali z posługi kapłanów z dekanatu, którzy w konfesjonałach udzielali sakramentu pokuty i pojednania. W oprawę i czytanie rozważań podczas nabożeństw pasyjnych włączyły się dzieci z PSP nr 5, schola, ministranci i młodzież z Ruchu Światło - Życie oraz wspólnoty modlitewne.

Nasza parafianka laureatką w Konkursie Biblijnym

Natalia Łapińska uczestniczka XX Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej pt.: "Z Pismem Świętym w Trzecie Tysiąclecie" zdobyła I miejsce. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 31 maja 2017 r. w Sandomierzu w budynku Instytutu Teologicznego. Laureatka przyjęła gratulacje od ks. bp Krzysztofa Nitkiewicza, który wręczył jej również dyplom uznania i nagrody: pamiątkowe książki i głośniki. Oprócz tego miłą niespodzianką okazała się dla Natalii dwudniowa wycieczka, zorganizowana przez diecezjalne Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży do największego Parku Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. Natalii oraz pani katechetce Danucie Wiśniewskiej, która przygotowywała ją do konkursu serdecznie dziękujemy.

Nabożeństwa Pasyjne

30 wielki post tridum

Piątkowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godzinie 15.00 w okresie Wielkiego Postu prowadzą dzieci i młodzież naszej parafii. Natomiast o godzinie 17.00 prowadzą grupy modlitewne według następującego porządku.

 • 3 marca 2017 - Koło Żywego Różańca
 • 10 marca 2017 - Wspólnota Krwi Chrystusa
 • 17 marca 2017 - Wspólnota Św. Ojca Pio
 • 24 marca 2017 - Oaza Rodzin.
 • 31 marca 2017 - Ksiądz rekolekcjonista.
 • 07 kwietnia 2017 - Osiedlowa Droga Krzyżowa - Oaza Rodzin i Grupa Neokatechumenalna.
 • 14 kwietnia 2017 - Ksiądz Proboszcz.

W niedziele Wielkiego Postu o godzinie 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

Zachęcajmy się wzajemnie do udziału w nabożeństwach wielkopostnych i prośmy z pokorą Miłosiernego Boga o dobre przeżycie tego świętego czasu. Duszpasterze parafii Miłosierdzia Bożego.

Modlitwa strażaków i hutników

florianTradycyjnie od wielu lat na początku maja strażacy i hutnicy nawiedzają Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, aby za wstawiennictwem swojego patrona Świętego Floriana wypraszać u Chrystusa łaski i Jego błogosławieństwo w służbie jaką pełnią. W progach świątyni witał przybyłych Kustosz Sanktuarium ks. dr. Andrzej Barzycki, który w ich intencji celebrował Mszę Świętą. Uczestników liturgii zaszczycili swoją obecnością: senator Jarosław Rusiecki, poseł Andrzej Kryj, Jarosław Górczyński - Prezydent Ostrowca Św., Jarosław Piotr Kopański - członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego, Kazimierz Pasternak - Vice-przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", starszy brygadier Robert Grudzień - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św., Robert Bogdan Martynowski Dyr. Techniczny Celsa Huta Ostrowiec, radni Powiatu, radni Miasta Ostrowca Św.. Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe związków zawodowych z Huty Ostrowiec i Celsa Huty Ostrowiec, ze związków zawodowych Zakładów Porcelany z Ćmielowa, ostrowieckich związków emerytów i rencistów oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. Strażacy i hutnicy wdzięczni za ciepłe przyjęcie i słowa pokrzepienia ze strony Kustosza mieli okazję odwdzięczyć się mu serdecznymi życzeniami. A wszystko to miało miejsce w niedzielę 7 maja 2017 roku.

Miłosierdzie św. Brata Alberta naszym ideałem

b.albert

"Święty Brat Albert Chmielowski to święty o duchowości urzekającej zarówno swym bogactwem, jak i swą prostotą. Pan Bóg prowadził go drogą niezwykłą: uczestnik powstania styczniowego, utalentowany student, artysta-malarz, który staje się naszym polskim Biedaczyną jak święty Franciszek z Asyżu, szarym bratem, pokornym jałmużnikiem i heroicznym apostołem miłosierdzia". 

/Św. Jan Paweł II o św. Bracie Albercie./

Od 25 grudnia 2016 r. do 25 grudnia 2017 r. w Kościele trwa Rok Św. Brata Alberta. Św. Brat Albert swym życiem najbardziej dobitnie realizował miłosierdzie. Ten miłosierny opiekun najuboższych, który swym życiem może służyć jako ideał człowieczeństwa, w którym najważniejsze jest więcej być niż mieć. Poprzez świadczenie miłosierdzia względem ciała, docierał do ludzkich dusz podnosząc ich stan moralny. Św. Brat Albert przekonuje, że trzeba i że jest możliwe, aby być dobrym jak chleb. Wspomnienie liturgiczne świętego przypada w Kościele 17 czerwca. W tym dniu podczas wieczornej Eucharystii będzie zanoszona modlitwa o wyobraźnię miłosierdzia dla wszystkich wierzących w Chrystusa. Serdecznie zapraszamy.

ba

IV Ostrowiecki Orszak Trzech Króli

W dniu, w którym Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego wierni w wielu miastach naszej Ojczyzny zostali zaproszeni do Orszaku Trzech Króli.

6 stycznia, mimo kilkustopniowego mrozu, wiele rodzin wraz z dziećmi a także seniorzy ostrowieckich parafii podjęli wyzwanie i wzięli udział w orszakowym pochodzie, który wyruszył z parafii Miłosierdzia Bożego, Świętego Michała Archanioła i Matki Bożej Saletyńskiej.

Na czele każdej kolumny szedł król ze swoją świtą. Kiedy się spotkali wsiedli do przygotowanego pojazdu Papa-mobile i ruszyli nim w kierunku Rynku a za nimi pochód wiernych, chętnie włączających się do wspólnego śpiewania kolęd. Kiedy wszyscy znaleźli się w miejscu docelowym, byli świadkami pięknej sceny pokłonu Trzech Króli Świętej Rodzinie.

Niech ten obraz utrwalony w pamięci uczestników Orszaku, świętujących narodziny Chrystusa przywołuje na pamięć cel drogi naszej wiary. Uroczystość na Rynku zwieńczyły przemówienia p. Wiceprezydent Miasta Ostrowca Marzena Dębniak i p. Starosty Zbigniewa Dudy, oraz podziękowania ks. Dziekana Jana Sarwy.

Podziękowania składamy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. Na szczególne uznanie zasługuje Wspólnota Domowego Kościoła oraz młodzież z Ruchu Światło - Życie, która należała do grupy wokalno-muzycznej śpiewającej na Rynku oraz do grupy porządkowej wraz z harcerzami.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Mszą Świętą 4 września 2017 r. o godzinie 8.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia rozpoczęto nowy rok szkolny i katechetyczny. Wspólna modlitwa uczniów i nauczycieli, rodziców i wychowawców ożywiła ducha wiary w Bożą pomoc w pracy nad rozwojem człowieczeństwa, zdobywaniem umiejętności i doświadczeń, rozwijania talentów. W sposób szczególny polecano uczniów, którzy po raz pierwszy przekroczą próg szkoły jak i tych, którzy w przyszłym roku będą zdawać egzaminy maturalne, pamiętano o uczniach przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania oraz o takich, którzy będą kontynuować swoją formację w dziecięcych i młodzieżowych grupach duszpasterskich, gromadzących się w Centrum Duszpasterstwa, które mieści się w murach naszego Sanktuarium.

W nowym roku szkolnym i katechetycznym uczniom życzy się samych sukcesów a rodzicom, dyrekcjom szkół i gronu pedagogicznemu oraz pracownikom placówek oświatowych dużo siły, cierpliwości i zbierania dobrych owoców swojej ciężkiej posługi.

Inauguracja roku duszpasterskiego

Modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00 zainaugurowano 23 września 2017 r. kolejny rok duszpasterski w parafii. W godzinie Bożego Miłosierdzia w kaplicy Świętej Faustyny mieszczącej się przy Sanktuarium zgromadziła się liczna grupa dzieci i młodzieży wraz z ich duchowymi opiekunami - panią katechetką Danutą Wiśniewską i ks. Adamem Kamińskim, aby wspólnie wyprosić na modlitwie wiele łask i Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej. Następnie uczestnicy spotkania przeszli do Centrum Duszpasterstwa, które szeroko otworzył dla nich ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki. Wszyscy pomieścili się w Sali Oazowej, w której poświęcili czas na integrację, rozmowy, tańce i śpiewy. Nie zabrakło przedstawicieli Liturgicznej Służby Ołtarza, Scholi, Grupy biblijno-teatralnej, Grupy Oazowej wraz z animatorami, którzy zachęcali do wspólnej zabawy. W czasie odpoczynku zapewniony był ciepły posiłek. Można było również śmiało się częstować przyniesionymi przez siebie słodyczami, wypiekami i napojami. 

W czasie spotkania ogłoszono, że w tym roku duszpasterskim opiekunem grupy oazowej został ks. Adam Kamiński.

Dzień I Komunii Świętej

7b30c427fa75c2762a04be6d0add452f

W Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego 28 maja 2017 r. w naszej wspólnocie parafialnej odbyła się uroczystość I Komunii Świętej. Po rocznym przygotowaniu 94 uczniów klas trzecich po raz pierwszy przyjęli Pana Jezusa pod postacią chleba do swoich serc. Pan Jezus, który kocha wszystkich ludzi daje im samego siebie. Przyjmując Najświętszy Sakrament możemy być stale z Panem Jezusem. Wtedy On zamieszkuje w naszych sercach i napełnia je świętością, umacnia na drodze do Nieba.

Ksiądz Proboszcz Andrzej Barzycki, który celebrował Mszę Świętą w intencji dzieci I Komunijnych głosił im podczas Liturgii Słowa o tym, że Jezus pragnie być z nimi zjednoczony. Aby mieszkał stale w ich sercach, muszą ciągle dbać o to, żeby te serca były zawsze dla Niego otwarte i czyste.

Ksiądz Proboszcz dziękował rodzicom, którzy pamiętają o swym zobowiązaniu wychowania swoich dzieci w wierze Kościoła i w miłości do Boga. Docenił misję pań katechetek, które podjęły się trudu przekazywania wiary w szkole i rocznego przygotowania dzieci do dzisiejszego wydarzenia. Dziękował za oprawę liturgiczną uroczystości scholi i liturgicznej służbie Ołtarza, pani kościelnej za pięknie udekorowaną świątynię i panu organiście.

Od dzisiejszego dnia do piątku dzieci będą przeżywać Biały Tydzień.

Dziękczynienie Wspólnoty Neokatechumenalnej

W niedzielę 7 maja 2017 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego miało miejsce szczególne spotkanie grup neokatechumenalnych, działających w parafii. Podczas uroczystej Mszy Świętej o godzinie 12.00 zaproszeni księża: Czesław Przewłocki, Zygmunt Wandas, Zbigniew Wiatrek, Marian Wiącek (byli proboszczowie) oraz ksiądz dziekan Jan Sarwa wraz z ks. Andrzejem Barzyckim - głównym celebransem i ks. Pawłem Jagiełło polecali Panu Bogu intencję dziękczynną zakończenia 30-letniej Drogi I Wspólnoty Neokatechumenalnej. Członkowie tej wspólnoty stojąc przy ołtarzu byli przywdziani w białe alby, nawiązując do tradycji Kościoła pierwszych wieków. Zanim ksiądz Paweł Jagiełło rozpoczął kazanie, zostało ono poprzedzone świadectwami nawrócenia siostry ze wspólnoty: Moniki Nowakowskiej i brata Leonarda Rzechowicza. Grupa neokatechumenalna przygotowała piękną oprawę liturgiczną wraz ze śpiewem przy akompaniamencie instrumentów muzycznych.

Po liturgii dalsza część uroczystości przebiegała w atmosferze agapy a o godzinie 15.00 bracia i siostry ze wspólnoty pojawili się na Ostrowieckim Rynku, aby uczestniczyć w dziele ewangelizacyjnym.

20 Diecezjalne Spotkanie Młodych

Od 15 do 17 września 2017 r. w Nowej Dębie i Hucie Komorowskiej odbywało się Diecezjalne Spotkanie Młodych, w którym udział wzięła młodzież naszej parafii - wśród nich uczennice klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz licealna z Zespołu Szkół Nr 1. W sumie 15 osób. Młodzi byli pod stałą opieką pani katechetki Danuty Wiśniewskiej i ks. Adama Kamińskiego.

Nasza ekipa wyruszyła autokarem wspólnie z młodzieżą innych ostrowieckich parafii, aby stanowić grupę reprezentantów całego dekanatu. Po dotarciu na miejsce do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie, będąca bazą noclegową, po zgłoszeniu się w recepcji cała grupa została rozlokowana do domów prywatnych. Tam zostali gościnnie przyjęci przez gospodarzy. Wieczorem z opiekunami udali się na nabożeństwo fatimskie wraz z procesją ze świecami, gdzie poczuli autentycznego ducha modlitwy wspólnie odmawiając różaniec.

Kolejny dzień rozpoczął się od liturgii Mszy Świętej. Wielu naszych uczestników miało okazję przystąpić również do sakramentu pokuty. Niecodzienny udział wielu młodych w liturgii, śpiewy scholi robił wrażenie na biorących udział we wspólnej modlitwie. Pomagał im także wejść w duchową relację z Chrystusem, ofiarującym się dla każdego z nich. W tym dniu do południa nasi uczestnicy mieli okazję wysłuchać świadectw osób związanych ze wspólnotą: "Przymierze Miłosierdzia". Po obiedzie nasza młodzież udała się w pięciokilometrowym pochodzie wraz z rzeszą młodych uczestników Spotkania Młodych do Huty Komorowskiej, gdzie uczestniczyli w dalszych punktach programu. W Hucie Komorowskiej w rodowej siedzibie ks. kard. Adama Kozłowieckiego przygotowano dla młodych czas na zabawy taneczne, udział w koncercie zespołu LUXTORPEDA, okazje do spotkań z księżmi, siostrami zakonnymi, katechetami. W kaplicy każdy mógł pomedytować w ciszy przed Najświętszym Sakramentem. Doniosłym akcentem kończącego się dnia był udział wszystkich zebranych wraz z księdzem biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem w Wieczorze Uwielbienia, gdzie młodzi mogli wyrazić swoją wiarę w sposób pełen ekspresji, nie krępując się siebie. Młodzi ludzie zawierzyli również swoje życie pod opiekę Maryi, kończąc modlitewne spotkanie Apelem Jasnogórskim.

Ostatni dzień spotkania miał również swoją dynamikę dzięki kapryśnej pogodzie, która przyniosła zimno i deszcz. Mimo pokrzyżowanych planów ostatecznie wszyscy uczestnicy wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej, wieńczącej 20 Diecezjalne Dni Młodych w murach nowodębskiej świątyni Podwyższenia Krzyża Świętego. Przewodniczący liturgii ksiądz biskup Ordynariusz zaprosił młodzież na kolejny rok do Zawichostu.

"Słodka" Niedziela

W Niedzielę Trójcy Świętej 11 czerwca 2017 r. młodzież naszej parafii zrzeszona w Ruchu "Światło-Życie" wraz z panią katechetką Danutą Wiśniewską zorganizowali przy kościele stoisko z wypiekami i napojami, którymi zachęcali do wzięcia za dobrowolną ofiarę, przeznaczoną na wakacyjne rekolekcje oazowe. Parafianie życzliwie podeszli do sprawy pomocy naszym oazowiczom, za co należą się im serdeczne podziękowania. Do wsparcia akcji młodzieży zachęcali duszpasterze parafii na czele z księdzem proboszczem Andrzejem Barzyckim.

Srebrny Jubileusz Wspólnoty AA

4 listopada 2017 r. o godzinie 16.00 w Diecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zebrało się ponad 90 osób, aby przy Eucharystycznym Stole złożyć Bogu dziękczynienie za 25 lat działalności Wspólnoty AA. Mszę Świętą w intencji tej wspólnoty celebrował kustosz Sanktuarium ks. dr Andrzej Barzycki. Wygłosił on do zgromadzonych Słowo Boże. Po modlitwie uczestnicy zeszli do sali w Centrum Duszpasterstwa, gdzie odbywają się mitingi, aby cieszyć się wspólnie Jubileuszem Wspólnoty. Ona okazała się dużym wsparciem w wydostaniu się z uzależnień dla tych, którzy korzystali z jej pomocy. Dzisiejszy dzień był wyjątkowy dla ludzi tworzących tę wspólnotę, bo mieli okazję, by porozmawiać ze sobą, powspominać czasy wspólnych zmagań z osobistymi problemami i podziękować za okazywane sobie wsparcie.

Inauguracja Szkoły Biblijnej

plakat 696x97924 października 2017 r. podczas wieczornej Mszy Świętej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL zainaugurował kolejną czwartą edycję Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. Św. Pawła Apostoła. Po modlitwie i zaproszeniu na spotkanie biblijne zainteresowane osoby przeszły do Centrum Duszpasterstwa na wykład inauguracyjny na temat zapowiedzi mesjańskich w Księdze Proroka Ozeasza oraz na temat spotkań z Chrystusem w Ewangelii. Spotkanie o Biblii trwało 120 minut. W tym roku kalendarzowym wykłady biblijne odbędą się 30 listopada i 14 grudnia, na które serdecznie zapraszają duszpasterze.

Zwycięstwo naszej drużyny ministranckiej w footsallu

W sobotnie przedpołudnie 28 października 2017 r. w hali sportowej ostrowieckiego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. Ks. Stanisława Staszica przeprowadzono rozgrywki w piłce halowej Liturgicznej Służby Ołtarza dla dekanatu ostrowieckiego. Młodsi lektorzy z naszej parafii wygrali 7 do 1 z lektorami parafii Matki Bożej Saletyńskiej, zdobywając pierwsze miejsce. 10 listopada wyjadą na mecz do Kunowa, gdzie zmierzą się z drużynami ościennych dekanatów. Chłopakom serdeczne życzenia i gratulacje.

Diecezjalny zjazd przedstawicieli życia konsekrowanego i wyjazd grupy św. O. Pio

brewiarz swiecaSobotni dzień 21 października 2017 r. był wyjątkowy ze względu na przyjazd do Diecezjalnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przedstawicieli różnych zgromadzeń zakonnych, głównie żeńskich z terenu Diecezji Sandomierskiej, których witał serdecznie kustosz Sanktuarium - ks. dr Andrzej Barzycki. Głównym punktem spotkania była Eucharystia a po niej agapa w duchu jedności i braterstwa. W tym dniu przedstawiciele grupy modlitewnej Św. Ojca Pio z naszej parafii uczestniczyli w corocznym spotkaniu w maryjnym sanktuarium w Ożarowie. Również i tam czciciele Świętego Stygmatyka mogli cieszyć się duchem braterskiej wspólnoty, wziąć udział w nabożeństwie różańcowym, adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy Świętej a potem spotkać się przy jednym stole i posłuchać jak działają poszczególne grupy na terenie Diecezji. Jednym z tematów poruszanych w dyskusji była kwestia włączenia się grup w jubileuszowe obchody 200-lecia Diecezji Sandomierskiej.

Wieczór Uwielbienia

W piątkowy wieczór 20 października 2017 r. młodzież naszej parafii, przygotowująca się do sakramentu bierzmowania zgromadziła się najpierw na modlitwę różańcową i Eucharystię, by potem uczestniczyć w wyjątkowym spotkaniu ewangelizacyjnym poświęconym tematyce wiary i Wieczorze Uwielbienia, połączonym z Adoracją Krzyża. Tego duchowego przedsięwzięcia podjęły się scholanki razem z grupą oazową przy wsparciu ze strony pani katechetki Danuty Wiśniewskiej i ks. Adama Kamińskiego. Wspólnie przedstawili zgromadzonym w świątyni kandydatom do przyjęcia sakramentu bierzmowania tematykę dotyczącą dojrzałej wiary, którą można osiągnąć w młodym wieku. Tego przykładem jest święty 14-latek z Meksyku Jose Sanchez del Rio, który nie wyparł się Chrystusa za cenę cierpienia jakie mu zadali jego dorośli oprawcy, w czasie powstania w obronie wiary katolickiej. Historię tego nastolatka pokazano we fragmencie filmu Cristiada, który został przedstawiony podczas spotkania w kościele. W kontekście takiego mocnego świadectwa męczeństwa za wiarę młodym ludziom dano czas na swoisty rachunek sumienia, konfrontujący ich wiarę w Chrystusa ze swoim życiem i postępowaniem. Odpowiedzią była adoracja krzyża, ucałowanie go na znak przyjęcia woli Bożej w swoim życiu. Śpiew scholi wprowadził atmosferę uwielbienia, która udzielała się wszystkim uczestnikom spotkania. Jego organizatorzy ufają, że wielu młodych zaangażuje się w życie duszpasterskie parafii, co będzie ich praktycznym, pozytywnym aktem wiary. Bezpośrednio po spotkaniu zgłosili się w zakrystii trzej chłopcy, którzy wyrazili chęć służenia przy ołtarzu.

Poświęcenie różańców dzieciom klas trzecich

W niedzielę 8 października 2017 r. podczas Mszy Świętej o godzinie 12.00 ks. proboszcz Andrzej Barzycki poświęcił różańce dzieciom przygotowującym się do przyjęcia w roku przyszłym sakramentu I Komunii Świętej. Dzieci wraz ze swymi rodzicami otoczyli prezbiterium świątyni, skąd ksiądz proboszcz wygłosił do nich katechezę różańcową. Podczas obrzędu poświęcenia rodzice trzymali w rękach różańce. Po przekazaniu ich swoim dzieciom, te całowały krzyżyk różańca i przytulały go do swego serca. Tymi wymownymi gestami potwierdziły, że chętnie chcą włączać się do modlitwy różańcowej. Ksiądz proboszcz prosił rodziców, aby oni wraz ze swoimi dziećmi w swoich domach codziennie przed pójściem spać wspólnie odmawiali choćby jeden dziesiątek różańca, a przekonają się sami o mocy tej wyjątkowej modlitwy.

Ogłoszenie Diecezjalnego Roku Jubileuszowego

Mając na względzie potrzebę należytego uczczenia i przeżycia doniosłej rocznicy 200 - lecia Diecezji Sandomierskiej ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz ogłosił 8 października 2017 r. Diecezjalny Rok Jubileuszowy. Obchody jubileuszowe w Diecezji Sandomierskiej powierzajmy opiece Matki Bożej oraz wstawiennictwu patronów Diecezji Sandomierskiej - Św. Stanisława i bł. Wincentego Kadłubka. Główne uroczystości odbędą się 30 czerwca 2018 r. w Katedrze Sandomierskiej a zakończenie Jubileuszu odbędzie się 8 września 2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej w Sulisławicach.

Pielgrzymka Grupy Św. O. Pio do Kałkowa

Słoneczna, jesienna pogoda oraz modlitewny nastrój towarzyszyły pielgrzymom, którzy 14 października 2017 r. wyruszyli z Ostrowca wraz z ks. Adamem Kamińskim do sanktuarium maryjnego w Kałkowie-Godowie. Po przybyciu na miejsce wszyscy udali się na Mszę Świętą do kaplicy pw. Św. O. Pio, gdzie mieli możliwość ucałowania relikwii świętego. Następnie wyruszyli na szlak Drogi Krzyżowej. Po zakończonym nabożeństwie, każdy z uczestników miał czas na indywidualną modlitwę, mógł zakupić dewocjonalia itp. Kiedy przyszła pora obiadowa pielgrzymi skorzystali z gościny u sióstr zakonnych, gdzie zjedli zamówiony wcześniej posiłek. Trudno wszystkim było rozstawać się z tym miejscem, gdzie Matka Boża - Świętokrzyska Pani szczególnie błogosławi swoich czcicieli. W czasie drogi do Kałkowa i z powrotem jeden z uczestników pielgrzymki pan Roman Gadkowski opowiadał wiele ciekawych historii o regionie i o miejscach, przez które przejeżdżali pielgrzymi, za co otrzymał zasłużone pochwały i oklaski. Wszyscy uczestnicy wyjazdu powrócili zadowoleni i umocnieni na duchu i na ciele. Po południu spotkali się raz jeszcze w parafialnej świątyni na nabożeństwie różańcowym, polecając intencje modlitewne całej grupy.

Uroczystość odpustowa ku czci św. Faustyny

faustyna

5 października 2017 r. od rana mury Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego gromadziły wiernych z całego miasta oraz pielgrzymów, którzy pragnęli oddać cześć Apostołce Bożego Miłosierdzia Świętej Siostrze Faustynie. Jej relikwie były wystawione na ołtarzu głównym, a po zakończeniu Eucharystii każdy mógł uczcić je przez ucałowanie. O godzinie 15.00 wierni zebrali się licznie, aby wspólnie przy ołtarzu modlić się słowami Koronki do Bożego Miłosierdzia. Uroczysta Suma Odpustowa odbyła się o godzinie 18.00. Mszę Świętą koncelebrowali kapłani dekanatu Ostrowieckiego - księża kanonicy Jan Bukowski, Zbigniew Wiatrek, Kustosz Sanktuarium ks. Andrzej Barzycki pod przewodnictwem ks. wicedziekana proboszcza parafii Św. Jana Pawła II Dariusza Kowalskiego, który wygłosił Słowo Boże nawiązując do misji Świętej Siostry Faustyny, która wciąż trwa. W liturgię włączyły się wspólnoty duszpasterskie działające w parafii. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu księża proboszczowie dekanatu ostrowieckiego, na czele z ks. dziekanem kanonikiem Janem Sarwą, powierzali sprawy Kościoła lokalnego i sandomierskiego, szczególnie święte powołania kapłańskie i zakonne Chrystusowi Miłosiernemu.

Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej

rozaniec

Od rana 7 października 2017 r. drzwi Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego były szeroko otwarte dla wszystkich czcicieli Matki Bożej, którzy w modlitwie chcieli duchowo łączyć się z rodakami biorącymi udział w wydarzeniu pod hasłem: "Różaniec do granic", jak również z tymi, którzy tego dnia wyruszyli z Ostrowca, w tym i z naszej parafii do Bogorii, aby uczestniczyć z Ks. Biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem w VII Diecezjalnym Zjezdzie Kół Żywego Różańca. Kiedy w Bogorii w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia ksiądz wikariusz Mirosław Gajewski ze swoją grupą uczestniczyli w programie Zjazdu to w tym samym czasie o godzinie 11.00 w ostrowieckim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego wierni gromadzili się najpierw na liturgię Eucharystii, celebrowaną przez księdza wikariusza Adama Kamińskiego a następnie uczestniczyli w Adoracji Najświętszego Sakramentu prowadzonej przez grupy duszpasterskie i księdza Kustosza Andrzeja Barzyckiego, zakończonej procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół świątyni.

Pora obiadowa nie przeszkodziła parafianom, którzy licznie przychodzili do kaplicy Św. Faustyny na modlitwę różańcową. Trwała ono nieprzerwanie do Godziny Bożego Miłosierdzia i po niej. Modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia poprowadził ksiądz proboszcz Barzycki.

Popołudniowe nabożeństwo różańcowe i Msza Święta wieczorna zwieńczyły maryjne uroczystości. Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy gorliwie podjęli modlitewne czuwanie, którzy pielgrzymowali do Bogorii i Medyki i którzy w kaplicy Św. Faustyny odmawiali wszystkie cztery części różańca, błagając o ratunek dla Polski i świata.

Parafianie pamiętali w modlitwie również o zmarłym tego dnia księdzu biskupie seniorze Wacławie Świerzawskim.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim