NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

rozaniec

ROK 2017

Świąteczne i noworoczne życzenia dla parafian

 

szopka

Drodzy Parafianie!

Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2018 życzymy obfitych łask od Nowo narodzonego Pana, wszelakiego dobra, radości, miłości i pokoju. Przyjmujmy Chrystusa jako naszego Zbawcę, tak jak to uczyniła Maryja. Z mocą błogosławieństwa Pańskiego, zanośmy Jezusa wszystkim ludziom, by i oni mogli zostać obdarowani radością z Jego obecności pośród nas. Troszczmy się o Chrystusowy Kościół, aby bez przeszkód mógł dalej wypełniać swoją misję. Niech każdy z nas będzie autentycznym Apostołem Bożego Miłosierdzia a orędownictwo naszych patronów: Świętej Siostry Faustyny i błogosławionego księdza Michała Sopoćki pomaga nam w wytrwałym kroczeniu Bożymi drogami, umacnia miłość w rodzinach naszej wspólnoty, przynosi wiarę i nadzieję, szczególnie tym, którzy potrzebują szczególnej Bożej opieki.

Ks. Andrzej Barzycki, Wasz proboszcz i kustosz wraz z księżmi wikariuszami.

Zaproszenie do wstąpienia do Rycerzy Kolumba

logo flaga
"My nie szukamy mężczyzn idealnych.
My szukamy mężczyzn dobrych, którzy chcą być lepszymi
i dajemy im możliwość stania się najlepszymi!"
 
/Najwyższy Rycerz Carl Anderson/
 
Zakon Rycerzy Kolumba to obecnie największa katolicka organizacja bratnia świeckich mężczyzn. W Polsce wstąpiło ich do niej ponad 5 tysięcy. Łączą ich wspólne cele i ideały: Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm. 
Celem działalności Rycerzy Kolumba jest m.in:
* wspieranie kapłanów i biskupów, niesienie pomocy Kościołowi, wspólnocie i lokalnej społeczności.
* podejmowanie dzieł miłosierdzia,
* ochrona Życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Mężczyzna jest kimś, kto ma działać. Drogi bracie w Chrystusie możesz to czynić razem z Rycerzami Kolumba. 
Wspólnie z Wielkim Rycerzem bratem Piotrem Tarasem, naszym parafianinem zapraszam serdecznie do wstąpienia w szeregi Rycerzy Kolumba i zaangażowania się w działalność tworzonej przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim wspólnoty mężczyzn - Rycerzy Kolumba.
Więcej szczegółowych informacji Rycerze Kolumba podadzą na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w parafialnej sali w dniu 26 stycznia 2018 roku o godzinie 18.45
 
Serdecznie zapraszam 
Ks. Andrzej Barzycki
Proboszcz

Spotkanie młodych przy świątecznym stole

 
 W Centrum Duszpasterstwa 27 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie dla dzieci i młodzieży angażującej się w grupach duszpasterskich działających przy naszej parafii. Tradycyjnie już rozpoczęło się ono o godzinie 15.00 modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny, którą poprowadził ks. wikariusz Adam Kamiński. Potem młodzi przeszli do sali oazowej wraz z panią katechetką Danutą Wiśniewską na dalszą część spotkania. Tutaj ksiądz Adam odczytał fragment z Ewangelii wg Św. Łukasza o narodzinach Pana Jezusa. Następnie wszyscy zebrani połamali się świątecznym opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Potem zaśpiewali kolędy i zasiedli do stołu z przyniesionymi ze sobą wcześniej świątecznymi smakołykami. Śpiew kolęd usłyszał ksiądz Proboszcz. Zainteresowany tym co się dzieje odwiedził swoich młodych parafian. Przy stole wszyscy mieli okazję do podsumowań swych działań w grupach duszpasterskich w kończącym się roku i snuć perspektywy na przyszłość. Jednym z poruszanych tematów była sprawa organizacji wiosennego wyjazdu na Szkołę Modlitwy do Sandomierza. Spotkanie zakończyło się prośbą o wsparcie z Niebios dla przyszłorocznych inicjatyw grup duszpasterskich i błogosławieństwem kapłana.

Roratnie oczekiwanie na przyjście Pana

roraty2Tegoroczne Roraty, które gromadzą wiernych od najmłodszych do najstarszych opowiadają o Świętym Józefie, któremu Bóg powierzył opiekę nad swymi najcenniejszymi skarbami: Jezusem i Maryją. Temat ten stanowi kontynuację zeszłorocznych rozważań roratnich o Matce Bożej Częstochowskiej.

Podczas Rorat dzieci słuchają o św. Józefie - powierniku tajemnicy Boga, opiekunie i wychowawcy Jezusa, ojcu zatroskanego o rodzinę i w końcu obrońcy Kościoła.

W pierwszym dniu Rorat dzieci otrzymały piękną planszę z wizerunkiem św. Józefa i jego Rodziny. Na tej planszy po kolejnych roratnich spotkaniach doklejają sobie kolejne obrazki z historii życia Świętej Rodziny. Zapamiętują tę historię, są blisko Bożych spraw a jednocześnie czekają na Boże Narodzenie.

Dziękujemy dzieciom, że przychodzą do kościoła z lampionami. Ich obecność pomaga wiernym w tym adwentowym czuwaniu. Dziękujemy rodzicom i dziadkom tych dzieci, którzy zadbali o to, aby one mogły uczestniczyć w Roratach i razem z całą wspólnotą parafialną czekać na przyjście Nowo Narodzonego Pana.

Rekolekcje adwentowe

rekolekcje.adwentowe

W piątek 15 grudnia 2017 r. rozpoczęły się rekolekcje parafialne, które mają przygotować wiernych na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Nauki rekolekcyjne podczas Mszy Świętych wygłaszał ks. Michał Szawan - wikariusz parafii Matki Bożej Odkupiciela. Podejmował rozważania o Adwencie, jako o okresie radosnego i pobożnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Pana ze szczególnym uwzględnieniem roli Matki Bożej. Dużo mówił o nawróceniu i pokucie, o pojednaniu z bliźnimi. Niech nauki rekolekcyjne i sobotnia parafialna spowiedź przedświąteczna przyniosą spodziewane, błogosławione owoce dla całej rodziny parafialnej.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim