Osiedlowa Droga Krzyżowa

W piątek 7 kwietnia 2017 r. tradycyjnie przed Niedzielą Palmową w parafii Miłosierdzia Bożego organizowane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które rozpoczyna się przy krzyżu upamiętniającym miejsce usytuowania pierwszej kaplicy parafialnej. Stąd od wielu już lat parafianie podążają w kierunku kościoła, niosąc na barkach krzyż i rozważając poszczególne stacje Męki Pańskiej. Tegoroczny ciężar organizacji nabożeństwa spoczął na należących do wspólnot: Ruchu Domowego Kościoła oraz Grupy Neokatechumenalnej, którzy na przemian czytali rozważania pasyjne. Do niesienia krzyża chętnie włączały się pozostałe parafialne grupy duszpasterskie: Wspólnota Świętego Ojca Pio, Koło Żywego Różańca czy Wspólnota Krwi Chrystusa, a także ministranci, dzieci, młodzież i dorośli naszej parafii. Wszyscy uczestnicy Drogi Krzyżowej angażowali się w śpiew pieśni wielkopostnych jaki towarzyszył podczas marszu. Za piękne świadectwo umiłowania Chrystusa i Jego Kościoła niech Miłosierny Bóg stokrotnie wynagrodzi wszystkim biorącym udział w nabożeństwie.

Obrzęd poświęcenia świec komunijnych

"Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia".

W niedzielę 19 lutego 2017 r. podczas uroczystej Mszy Świętej o godzinie 12.00 dzieci klas trzecich, które w tym roku przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej, uczestniczyły w obrzędzie poświęcenia świec komunijnych i osobiście odnowiły przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się złego i wyznając wiarę w Boga. Ksiądz proboszcz w homilii wyjaśnił symbolikę zapalonej świecy paschalnej, od której rodzice dzieci komunijnych odpalali płomień i tak zapaloną świecę przekazywali swemu dziecku, aby odtąd dbało, by światło wiary wyznanej publicznie w świątyni, nie zgasło w jego sercu. W tej intencji dzieci zanosiły do Boga swoje prośby. Dzieci chętnie wzięły udział w oprawie liturgii, którą wspólnie przygotowały panie katechetki Danuta i Barbara. Kandydatom przygotowującym się do I Komunii Świętej życzy się wytrwania na ewangelicznej drodze naśladowania Pana Jezusa a ich rodzicom światła Ducha Świętego w religijnym wychowaniu ich synów i córek.

Obchody 3 maja 2017

received 1508154062570129 13 maja 2017 r. nasi parafianie wzięli udział w obchodach majowego święta, angażując się w uświetnienie III Majówki Ostrowieckiej. Miała ona miejsce w Amfiteatrze w Parku Miejskim o godzinie 15.00.

Występowały między innymi przedszkolaki i uczniowie z Katolickiego Zespołu Edukacyjnego oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, nr 5 i nr 7 wraz z rodzicami i opiekunami.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Barbary Gadkowskiej i p. Danuty Wiśniewskiej wzięli udział w śpiewie piosenek patriotycznych, w tańcach oraz w konkursie plastycznym a wraz z rodzicami w quizie wiedzy o Polsce.

Noc konfesjonałów

ru 0 r 660660 q 80 n 92ff89c7e1d400f02e420a9aa6e3e0bdjw53hph9noc

Wszystkich, którzy z różnych względów nie skorzystali z Sakramentu Pokuty przed nadchodzącymi Świętami, a pragnęli by to uczynić serdecznie zapraszamy. W nocy spowiadać będą kapłani z parafii naszego Miasta.

  • Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

w Wielki Czwartek 13.04.2017 r. od godz. 21.00 do godz. 6.00 w Wielki Piątek

  • Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Salentyńskiej

- w Wielki Piątek 14.04.2017 r. od godz. 21.00 do godz. 6.00 w Wielką Sobotę

Niedziela Palmowa

Tą szczególną niedzielą w roku liturgicznym, która przypadła 9 kwietnia 2017 roku rozpoczął się Wielki Tydzień, w którym rozważa się najważniejsze fakty z życia Zbawiciela. O godzinie 12.00 parafianie uczestniczyli w uroczystej procesji z gałązkami palm, niesionych przez wspólnotę neokatechumenalną. Wszyscy zgromadzeni w świątyni wsłuchiwali się w opis Jezusowej męki i śmierci.
 
O godzinie 15.00 z naszego Sanktuarium do kościoła Matki Bożej Odkupiciela na Rosochach ruszyła procesja wiernych z całego miasta wraz ze swoimi duszpasterzami, biorących udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w intencji małżeństw i rodzin. Niesiony krzyż przez poszczególne stany wyrażał ich pragnienie bycia z Chrystusem w chwilach cierpienia. Małżeństwa i rodziny chrześcijańskie winny trwać przy Jezusie, aby On wspomagał ich wysiłki swoją łaską.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim