Miłosierdzie św. Brata Alberta naszym ideałem

b.albert

"Święty Brat Albert Chmielowski to święty o duchowości urzekającej zarówno swym bogactwem, jak i swą prostotą. Pan Bóg prowadził go drogą niezwykłą: uczestnik powstania styczniowego, utalentowany student, artysta-malarz, który staje się naszym polskim Biedaczyną jak święty Franciszek z Asyżu, szarym bratem, pokornym jałmużnikiem i heroicznym apostołem miłosierdzia". 

/Św. Jan Paweł II o św. Bracie Albercie./

Od 25 grudnia 2016 r. do 25 grudnia 2017 r. w Kościele trwa Rok Św. Brata Alberta. Św. Brat Albert swym życiem najbardziej dobitnie realizował miłosierdzie. Ten miłosierny opiekun najuboższych, który swym życiem może służyć jako ideał człowieczeństwa, w którym najważniejsze jest więcej być niż mieć. Poprzez świadczenie miłosierdzia względem ciała, docierał do ludzkich dusz podnosząc ich stan moralny. Św. Brat Albert przekonuje, że trzeba i że jest możliwe, aby być dobrym jak chleb. Wspomnienie liturgiczne świętego przypada w Kościele 17 czerwca. W tym dniu podczas wieczornej Eucharystii będzie zanoszona modlitwa o wyobraźnię miłosierdzia dla wszystkich wierzących w Chrystusa. Serdecznie zapraszamy.

ba

IV Ostrowiecki Orszak Trzech Króli

W dniu, w którym Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego wierni w wielu miastach naszej Ojczyzny zostali zaproszeni do Orszaku Trzech Króli.

6 stycznia, mimo kilkustopniowego mrozu, wiele rodzin wraz z dziećmi a także seniorzy ostrowieckich parafii podjęli wyzwanie i wzięli udział w orszakowym pochodzie, który wyruszył z parafii Miłosierdzia Bożego, Świętego Michała Archanioła i Matki Bożej Saletyńskiej.

Na czele każdej kolumny szedł król ze swoją świtą. Kiedy się spotkali wsiedli do przygotowanego pojazdu Papa-mobile i ruszyli nim w kierunku Rynku a za nimi pochód wiernych, chętnie włączających się do wspólnego śpiewania kolęd. Kiedy wszyscy znaleźli się w miejscu docelowym, byli świadkami pięknej sceny pokłonu Trzech Króli Świętej Rodzinie.

Niech ten obraz utrwalony w pamięci uczestników Orszaku, świętujących narodziny Chrystusa przywołuje na pamięć cel drogi naszej wiary. Uroczystość na Rynku zwieńczyły przemówienia p. Wiceprezydent Miasta Ostrowca Marzena Dębniak i p. Starosty Zbigniewa Dudy, oraz podziękowania ks. Dziekana Jana Sarwy.

Podziękowania składamy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. Na szczególne uznanie zasługuje Wspólnota Domowego Kościoła oraz młodzież z Ruchu Światło - Życie, która należała do grupy wokalno-muzycznej śpiewającej na Rynku oraz do grupy porządkowej wraz z harcerzami.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Mszą Świętą 4 września 2017 r. o godzinie 8.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia rozpoczęto nowy rok szkolny i katechetyczny. Wspólna modlitwa uczniów i nauczycieli, rodziców i wychowawców ożywiła ducha wiary w Bożą pomoc w pracy nad rozwojem człowieczeństwa, zdobywaniem umiejętności i doświadczeń, rozwijania talentów. W sposób szczególny polecano uczniów, którzy po raz pierwszy przekroczą próg szkoły jak i tych, którzy w przyszłym roku będą zdawać egzaminy maturalne, pamiętano o uczniach przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania oraz o takich, którzy będą kontynuować swoją formację w dziecięcych i młodzieżowych grupach duszpasterskich, gromadzących się w Centrum Duszpasterstwa, które mieści się w murach naszego Sanktuarium.

W nowym roku szkolnym i katechetycznym uczniom życzy się samych sukcesów a rodzicom, dyrekcjom szkół i gronu pedagogicznemu oraz pracownikom placówek oświatowych dużo siły, cierpliwości i zbierania dobrych owoców swojej ciężkiej posługi.

Inauguracja roku duszpasterskiego

Modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00 zainaugurowano 23 września 2017 r. kolejny rok duszpasterski w parafii. W godzinie Bożego Miłosierdzia w kaplicy Świętej Faustyny mieszczącej się przy Sanktuarium zgromadziła się liczna grupa dzieci i młodzieży wraz z ich duchowymi opiekunami - panią katechetką Danutą Wiśniewską i ks. Adamem Kamińskim, aby wspólnie wyprosić na modlitwie wiele łask i Boże błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej. Następnie uczestnicy spotkania przeszli do Centrum Duszpasterstwa, które szeroko otworzył dla nich ksiądz proboszcz Andrzej Barzycki. Wszyscy pomieścili się w Sali Oazowej, w której poświęcili czas na integrację, rozmowy, tańce i śpiewy. Nie zabrakło przedstawicieli Liturgicznej Służby Ołtarza, Scholi, Grupy biblijno-teatralnej, Grupy Oazowej wraz z animatorami, którzy zachęcali do wspólnej zabawy. W czasie odpoczynku zapewniony był ciepły posiłek. Można było również śmiało się częstować przyniesionymi przez siebie słodyczami, wypiekami i napojami. 

W czasie spotkania ogłoszono, że w tym roku duszpasterskim opiekunem grupy oazowej został ks. Adam Kamiński.

Dzień I Komunii Świętej

7b30c427fa75c2762a04be6d0add452f

W Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego 28 maja 2017 r. w naszej wspólnocie parafialnej odbyła się uroczystość I Komunii Świętej. Po rocznym przygotowaniu 94 uczniów klas trzecich po raz pierwszy przyjęli Pana Jezusa pod postacią chleba do swoich serc. Pan Jezus, który kocha wszystkich ludzi daje im samego siebie. Przyjmując Najświętszy Sakrament możemy być stale z Panem Jezusem. Wtedy On zamieszkuje w naszych sercach i napełnia je świętością, umacnia na drodze do Nieba.

Ksiądz Proboszcz Andrzej Barzycki, który celebrował Mszę Świętą w intencji dzieci I Komunijnych głosił im podczas Liturgii Słowa o tym, że Jezus pragnie być z nimi zjednoczony. Aby mieszkał stale w ich sercach, muszą ciągle dbać o to, żeby te serca były zawsze dla Niego otwarte i czyste.

Ksiądz Proboszcz dziękował rodzicom, którzy pamiętają o swym zobowiązaniu wychowania swoich dzieci w wierze Kościoła i w miłości do Boga. Docenił misję pań katechetek, które podjęły się trudu przekazywania wiary w szkole i rocznego przygotowania dzieci do dzisiejszego wydarzenia. Dziękował za oprawę liturgiczną uroczystości scholi i liturgicznej służbie Ołtarza, pani kościelnej za pięknie udekorowaną świątynię i panu organiście.

Od dzisiejszego dnia do piątku dzieci będą przeżywać Biały Tydzień.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim