Inauguracja Szkoły Biblijnej

plakat 696x97924 października 2017 r. podczas wieczornej Mszy Świętej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL zainaugurował kolejną czwartą edycję Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. Św. Pawła Apostoła. Po modlitwie i zaproszeniu na spotkanie biblijne zainteresowane osoby przeszły do Centrum Duszpasterstwa na wykład inauguracyjny na temat zapowiedzi mesjańskich w Księdze Proroka Ozeasza oraz na temat spotkań z Chrystusem w Ewangelii. Spotkanie o Biblii trwało 120 minut. W tym roku kalendarzowym wykłady biblijne odbędą się 30 listopada i 14 grudnia, na które serdecznie zapraszają duszpasterze.

Diecezjalny zjazd przedstawicieli życia konsekrowanego i wyjazd grupy św. O. Pio

brewiarz swiecaSobotni dzień 21 października 2017 r. był wyjątkowy ze względu na przyjazd do Diecezjalnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przedstawicieli różnych zgromadzeń zakonnych, głównie żeńskich z terenu Diecezji Sandomierskiej, których witał serdecznie kustosz Sanktuarium - ks. dr Andrzej Barzycki. Głównym punktem spotkania była Eucharystia a po niej agapa w duchu jedności i braterstwa. W tym dniu przedstawiciele grupy modlitewnej Św. Ojca Pio z naszej parafii uczestniczyli w corocznym spotkaniu w maryjnym sanktuarium w Ożarowie. Również i tam czciciele Świętego Stygmatyka mogli cieszyć się duchem braterskiej wspólnoty, wziąć udział w nabożeństwie różańcowym, adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy Świętej a potem spotkać się przy jednym stole i posłuchać jak działają poszczególne grupy na terenie Diecezji. Jednym z tematów poruszanych w dyskusji była kwestia włączenia się grup w jubileuszowe obchody 200-lecia Diecezji Sandomierskiej.

Wieczór Uwielbienia

W piątkowy wieczór 20 października 2017 r. młodzież naszej parafii, przygotowująca się do sakramentu bierzmowania zgromadziła się najpierw na modlitwę różańcową i Eucharystię, by potem uczestniczyć w wyjątkowym spotkaniu ewangelizacyjnym poświęconym tematyce wiary i Wieczorze Uwielbienia, połączonym z Adoracją Krzyża. Tego duchowego przedsięwzięcia podjęły się scholanki razem z grupą oazową przy wsparciu ze strony pani katechetki Danuty Wiśniewskiej i ks. Adama Kamińskiego. Wspólnie przedstawili zgromadzonym w świątyni kandydatom do przyjęcia sakramentu bierzmowania tematykę dotyczącą dojrzałej wiary, którą można osiągnąć w młodym wieku. Tego przykładem jest święty 14-latek z Meksyku Jose Sanchez del Rio, który nie wyparł się Chrystusa za cenę cierpienia jakie mu zadali jego dorośli oprawcy, w czasie powstania w obronie wiary katolickiej. Historię tego nastolatka pokazano we fragmencie filmu Cristiada, który został przedstawiony podczas spotkania w kościele. W kontekście takiego mocnego świadectwa męczeństwa za wiarę młodym ludziom dano czas na swoisty rachunek sumienia, konfrontujący ich wiarę w Chrystusa ze swoim życiem i postępowaniem. Odpowiedzią była adoracja krzyża, ucałowanie go na znak przyjęcia woli Bożej w swoim życiu. Śpiew scholi wprowadził atmosferę uwielbienia, która udzielała się wszystkim uczestnikom spotkania. Jego organizatorzy ufają, że wielu młodych zaangażuje się w życie duszpasterskie parafii, co będzie ich praktycznym, pozytywnym aktem wiary. Bezpośrednio po spotkaniu zgłosili się w zakrystii trzej chłopcy, którzy wyrazili chęć służenia przy ołtarzu.

Poświęcenie różańców dzieciom klas trzecich

W niedzielę 8 października 2017 r. podczas Mszy Świętej o godzinie 12.00 ks. proboszcz Andrzej Barzycki poświęcił różańce dzieciom przygotowującym się do przyjęcia w roku przyszłym sakramentu I Komunii Świętej. Dzieci wraz ze swymi rodzicami otoczyli prezbiterium świątyni, skąd ksiądz proboszcz wygłosił do nich katechezę różańcową. Podczas obrzędu poświęcenia rodzice trzymali w rękach różańce. Po przekazaniu ich swoim dzieciom, te całowały krzyżyk różańca i przytulały go do swego serca. Tymi wymownymi gestami potwierdziły, że chętnie chcą włączać się do modlitwy różańcowej. Ksiądz proboszcz prosił rodziców, aby oni wraz ze swoimi dziećmi w swoich domach codziennie przed pójściem spać wspólnie odmawiali choćby jeden dziesiątek różańca, a przekonają się sami o mocy tej wyjątkowej modlitwy.

Ogłoszenie Diecezjalnego Roku Jubileuszowego

Mając na względzie potrzebę należytego uczczenia i przeżycia doniosłej rocznicy 200 - lecia Diecezji Sandomierskiej ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz ogłosił 8 października 2017 r. Diecezjalny Rok Jubileuszowy. Obchody jubileuszowe w Diecezji Sandomierskiej powierzajmy opiece Matki Bożej oraz wstawiennictwu patronów Diecezji Sandomierskiej - Św. Stanisława i bł. Wincentego Kadłubka. Główne uroczystości odbędą się 30 czerwca 2018 r. w Katedrze Sandomierskiej a zakończenie Jubileuszu odbędzie się 8 września 2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej w Sulisławicach.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim