W sobotnie przedpołudnie 2 grudnia 2017 r. do kościoła Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim przybyli ministranci i lektorzy z całego dekanatu z księżmi opiekunami , również z naszej parafii z ich opiekunem ks. Adamem Kamińskim. Na to spotkanie przyjechali również klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego z Sandomierza. Wszyscy zgromadzili się najpierw przy ołtarzu na Adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji powołań do służby Bożej w Kościele, którą celebrował ks. Mariusz Wasil - dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży. Homilię do zebranych wygłosił diakon Damian Blacha. Po modlitwie nastąpiło przejście do domu parafialnego do sali Michael na dalszą część spotkania. Tu głos zabierali pochodzący z naszej parafii kleryk Norbert Kawalec i kleryk Karol Klecha, którzy przedstawili prezentację multimedialną na temat życia w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu i potem odpowiadali na pytania ministrantów i lektorów. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem. Nasi chłopcy posługujący przy ołtarzu byli bardzo zadowoleni ze spotkania z klerykami. Mieli przecież wyjątkową okazję na bezpośredni kontakt z nimi i rozmowę.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim