Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przypadające co roku 8 grudnia jest świętem patronalnym Ruchu Światło-Życie. Tego dnia do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na godzinę 18.00 przybyło wielu czcicieli Matki Bożej, aby swoją modlitwą i śpiewem wyrazić swoje uwielbienie za piękną postawę wiary i posłuszeństwa Maryi w przyjmowaniu przez Nią woli Bożej. Ta wspaniała Nauczycielka wiary odbierała należną cześć od zgromadzonych na Mszy Świętej członków oazy młodzieżowej i Oazy Rodzin naszej parafii, którzy przygotowali i wzięli udział w liturgii. Mszy Świętej przewodniczył ks. Mirosław Gajewski - opiekun Domowego Kościoła. Słowo Boże wygłosił ks. Adam Kamiński - opiekun oazy, który zachęcał do naśladowania życia Maryi, pełnego cnót. 

"O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami grzesznymi, którzy się do Ciebie uciekają. Amen."

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim