W całej Polsce 13 grudnia 2017 r. obchodzono po raz 36 smutną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przez ówczesne władze PRL. Tego dnia w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny o godzinie 18.00 zgromadzili się parafianie i mieszkańcy z całego miasta, nawet młodzież i dzieci, aby wspólnie polecać sprawy Polski.

Do wspólnej modlitwy kustosz i proboszcz parafii ks. dr Andrzej Barzycki zaprosił szczególnych gości: kapłanów - świadków wydarzeń grudniowych z 1981 roku oraz wojskowych z formacji Polskich Drużyn Strzeleckich (dalej skr. PDS). Przy ołtarzu z jednej strony stanęli główny celebrans emerytowany ks. prałat w stopniu generała brygady PDS Bogdan Lipiec w asyście emerytowanego ks. kanonika w stopniu podpułkownika PDS Ryszarda Batorskiego i emerytowanego ks. prałata Tadeusza Lutkowskiego, naszego ks. proboszcza i ks. kanonika, proboszcza ostrowieckiej parafii Chrystusa Nauczyciela Wiesława Skrzypczaka, który wygłosił do zgromadzonych Słowo Boże. Ci księża mają wiele zasług w walce przeciwko komunistycznemu totalitaryzmowi w naszej Ojczyźnie i dobrze pamiętają czasy represji. Po drugiej stronie ołtarza zgromadzili się wraz z pocztami sztandarowymi Komendy Naczelnej PDS i Brygady Świętokrzyskiej PDS Komendant Naczelny PDS generał dywizji Jan Gustaw Grudniewski, zastępca komendanta podpułkownik Stanisław Cisek, Dowódca Brygady Świętokrzyskiej pułkownik Jerzy Brożyna, szef sztabu brygady major Lewandowski oraz dowódca orkiestry polowej brygady kapitan Aleksander Kostucha. Obecnością w świątyni wysokich rangą wojskowych oraz orkiestry wojskowej, która grała w czasie liturgii podkreślono dodatkową 150 - tą rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy Polskich Drużyn Strzeleckich.

Podczas Mszy Świętej nasz ks. Proboszcz został uhonorowany wojskowym stopniem kapitana Polskich Drużyn Strzeleckich, za działalność patriotyczną i niepodległościową na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Msza Święta w intencji Ojczyzny dzięki swej oprawie przerodziła się w spotkanie patriotów, wywołała wiele pozytywnych emocji, również wspomnień, które odświeżyły się w pamięci wielu uczestników tego religijnego zgromadzenia, poruszyła serca młodych, którzy spotkali się z tymi co mogą nauczyć ich jak kochać swój kraj i jak mu pięknie służyć.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim