rekolekcje.adwentowe

W piątek 15 grudnia 2017 r. rozpoczęły się rekolekcje parafialne, które mają przygotować wiernych na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Nauki rekolekcyjne podczas Mszy Świętych wygłaszał ks. Michał Szawan - wikariusz parafii Matki Bożej Odkupiciela. Podejmował rozważania o Adwencie, jako o okresie radosnego i pobożnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Pana ze szczególnym uwzględnieniem roli Matki Bożej. Dużo mówił o nawróceniu i pokucie, o pojednaniu z bliźnimi. Niech nauki rekolekcyjne i sobotnia parafialna spowiedź przedświąteczna przyniosą spodziewane, błogosławione owoce dla całej rodziny parafialnej.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim