W Centrum Duszpasterstwa 27 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie dla dzieci i młodzieży angażującej się w grupach duszpasterskich działających przy naszej parafii. Tradycyjnie już rozpoczęło się ono o godzinie 15.00 modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny, którą poprowadził ks. wikariusz Adam Kamiński. Potem młodzi przeszli do sali oazowej wraz z panią katechetką Danutą Wiśniewską na dalszą część spotkania. Tutaj ksiądz Adam odczytał fragment z Ewangelii wg Św. Łukasza o narodzinach Pana Jezusa. Następnie wszyscy zebrani połamali się świątecznym opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Potem zaśpiewali kolędy i zasiedli do stołu z przyniesionymi ze sobą wcześniej świątecznymi smakołykami. Śpiew kolęd usłyszał ksiądz Proboszcz. Zainteresowany tym co się dzieje odwiedził swoich młodych parafian. Przy stole wszyscy mieli okazję do podsumowań swych działań w grupach duszpasterskich w kończącym się roku i snuć perspektywy na przyszłość. Jednym z poruszanych tematów była sprawa organizacji wiosennego wyjazdu na Szkołę Modlitwy do Sandomierza. Spotkanie zakończyło się prośbą o wsparcie z Niebios dla przyszłorocznych inicjatyw grup duszpasterskich i błogosławieństwem kapłana.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim