logo flaga
"My nie szukamy mężczyzn idealnych.
My szukamy mężczyzn dobrych, którzy chcą być lepszymi
i dajemy im możliwość stania się najlepszymi!"
 
/Najwyższy Rycerz Carl Anderson/
 
Zakon Rycerzy Kolumba to obecnie największa katolicka organizacja bratnia świeckich mężczyzn. W Polsce wstąpiło ich do niej ponad 5 tysięcy. Łączą ich wspólne cele i ideały: Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm. 
Celem działalności Rycerzy Kolumba jest m.in:
* wspieranie kapłanów i biskupów, niesienie pomocy Kościołowi, wspólnocie i lokalnej społeczności.
* podejmowanie dzieł miłosierdzia,
* ochrona Życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Mężczyzna jest kimś, kto ma działać. Drogi bracie w Chrystusie możesz to czynić razem z Rycerzami Kolumba. 
Wspólnie z Wielkim Rycerzem bratem Piotrem Tarasem, naszym parafianinem zapraszam serdecznie do wstąpienia w szeregi Rycerzy Kolumba i zaangażowania się w działalność tworzonej przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim wspólnoty mężczyzn - Rycerzy Kolumba.
Więcej szczegółowych informacji Rycerze Kolumba podadzą na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w parafialnej sali w dniu 26 stycznia 2018 roku o godzinie 18.45
 
Serdecznie zapraszam 
Ks. Andrzej Barzycki
Proboszcz

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim