intencje

W Kościele Katolickim istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy Świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa - Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski.

Kapłan sprawujący Mszę Świętą może aplikować, czyli ofiarować, łaski płynące ze sprawowanej przez siebie Mszy Świętej w konkretnej intencji, czyli modlitwie wstawienniczej Kościoła. Owoce Mszy nie "docierają" mechanicznie do osób, którym są aplikowane, lecz przyjmowane są przez nie w zależności od ich zjednoczenia z Bogiem przez wiarę, nadzieję i miłość.

- Dziękczynna za otrzymane łaski
- Dziękczynno-błagalna o zdrowie i błog. Boże
- W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
- W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny
- Błagalna o nawrócenie z nałogu
- O uzdrowienie z ciężkiej choroby
- O nawrócenie i przemianę życia
- Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć
- Wynagradzająca
- O zdrowie i pokój w rodzinie
- O nawrócenie i dobrą spowiedź
- O pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu
- O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka
- O rozwiązanie trudnej sprawy
- W intencji Bogu wiadomej
- O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
- O szczęśliwą operację i zdrowie dla ...
- O dobry wybór drogi życiowej
- Za zmarłego
- Za zmarłych z rodziny
- Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

20.01.2019 r.

 

20.01.2019 r. - 27.01.2019 r.

 • Niedziela 20.01.2019 r.

7.30 -- + Stanisław Lenart w 16 rocz. śmierci.
9.00 -- + Dariusz Maciąg i jego zmarli koledzy w 11 rocz. śmierci.
10.30 -- W intencji parafian.
12.00 -- W int. Roberta Cieśli o Boże błog., opiekę MB i szybki powrót do zdrowia.
12.00 -- W int. Adama z okazji 19 urodzin o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB.
18.00 -- + Tadeusz Niebutkowski w 13 rocz. śm.,Marię, Szczepan Góra, Albin, Zofię Niebutkowskich, zmarli z rodziny Kopystyńskich.

 • Poniedziałek 21.01.2019

7.00 – + Barbarę Nartowska z int. uczestników pogrzebu.
17.30 – + Annę i Władysław Praga, Zygmunt Płeszka, Zofia, Franciszek Jędrzejewscy, Krystynę Kowalska.
18.00 – + Emilię, Stanisław Giedo, Antoninę, Michał Sienkiewicz.

 • Wtorek 22.01.2019

7.00 – + Barbarę Nartowska z int. mieszkańców os. Ogrody z bloku 22.
17.30 -- + Kazimierę, Zygmunt Wikiera, Janinę Lasota, Felicję, Andrzej Kądziela, Stanisław Józefę Osuch, Katarzynę, Ignacy Miller, Bolesław, Mariannę, Janinę Dziedzic.
18.00 – W int. Kamilii i Łukasza w kolejne rocznice urodzin o dar Bożego błog i opiekę MB.

 • Środa 23.01.2019

7.00 – + Andrzej Gilewski z int. uczestników pogrzebu.
17.30 – + Zygmunt Ptak z int. uczestników pogrzebu.
18.00 – W int. rodziny Władysława, Anny, Józefy Jaguckich.

 • Czwartek 24.01.2019

7.00 -- + Michał Kasiński w 6 rocz. śmierci.
17.30 – O uzdrowienie Małgorzaty i opiekę MB dla Krystyny.
18.00 – + Agnieszkę w 5 rocz. śmierci, Stanisław.

 • Piątek 25.01.2019

7.00 -- + Annę Mikołajczyk z int. uczestników pogrzebu.
15.00 – + Józef w 5 rocz. śm., Ewę, Kazimierz Romańscy, Julię i Piotr Stachurscy.
18.00 -- + Marię, Jan, Olę Kargul, Sabinę, Franciszek Woźniak.

 • Sobota 26.01.2018

7.00 – + Helenę i Marian Wojsa, zmarli z rodzin Wojsów i Pawłowskich.
17.30 – + Klaudię Bugała w 16 rocz. śmierci z int. rodziców.
18.00 – W int. Zofii i Jana z okazji 50 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa o dar Bożego błog. i opieki MB.

 • Niedziela 27.01.2018

7.30 -- + Wacław Szypulski w 5 rocz. śm., Mariannę, Jan Gajewscy.
9.00 – + Marię w 20 r.śm, Jan, Janusz Skowron.
10.30 – W int. parafian.
12.00 – W int. Moniki o dar zdrowia i opieki MB.
12.00 -- + Stanisław, Józefę Dobrowolscy, Wandę, Ryszard Gruszka, Józef Kłonica.
18.00 – + Michalinę w 55 r.śm, Teresę w 14 r.śm., Władysław w 7 r. śmierci Chlupka.

13.1.2019 r.

 

13.01.2019 r. - 20.01.2019 r.

 • Niedziela 13.01.2019 r.

7.30 -- O Boże miłosierdzie dla świata, o tryumf Niepokalanego Serca NMP i w int. Bogu wiadomej.
9.00 -- + Sylwester Żelazowski w 10 rocz. śmierci z int. rodziców.
9.00 -- + Aleksandrę, Jan, Eugeniusz, Józefę, Jan Żywczykowie, Anielę, Józef Perlik, Zdzisław Kaniewski.
10.30 -- W intencji parafian.
12.00 -- W int. Roberta Cieśli o Boże błog., opiekę MB i szybki powrót do zdrowia.
12.00 -- + Zofię w 3 r.śm., Jan, Marię, Zdzisław,Marian, Bogdan, Danutę, Leokadię Francuz,Jan, Stefanię Hara, Jan Kuśmierz z żoną i synem Adamem.
18.00 -- + Jan, Bronisławę Swaciaków, Marię i Andrzej Olesińscy.

 • Poniedziałek 14.01.2019

7.00 – + Helenę Warych z int. sióstr Krystyny i Teresy.
17.30 – + Józef, Marię, Stanisław, Józefę Bogulak.
18.00 – + Marię Firscht w 2 rocz. śmierci.
18.00 -- + Martę Bielak i Mariannę Kusińska.

 • Wtorek 15.01.2019

7.00 – + Halinę Kajzer z int. uczestników pogrzebu.
17.30 -- + Tadeusz Pajak w 3 r. śm z int. syna, Helenę, Wincenty, Kazimierę, Jerzy Orłowscy.
18.00 – + Adam w 10 rocz. śm., Helenę, Włodzimierz, Andrzej Kurków.

 • Środa 16.01.2019

7.00 – + Leokadię, Jan Pietrzyk.
17.30 – + Marzena w 11 rocz. śmierci i Robert Tyrała.
18.00 – + Zofię, Edward Bełczowscy.

 • Czwartek 17.01.2019

7.00 -- + Helenę Warych z int. uczestników pogrzebu.
17.30 – W intencji Bogu wiadomej.
18.00 – + Jolantę Enbingier z int. uczestników pogrzebu.

 • Piątek 18.01.2019

7.00 -- + Annę Mikołajczyk z int. uczestników pogrzebu.
15.00 – W int. rodziny Kapuścińskich o dar Bożego błog, opiekę MB i dary Ducha Św.
18.00 -- W int. Henryka i Barbary o Boże błog, opiekę MB z int. Oazy Rodzin.

 • Sobota 19.01.2018

7.00 – + Emma Błaszczak.
17.30 – W int. Ks. Mariusza w dniu imienin z int. Koła Żywego Różańca.
18.00 – + Bartłomiej Mikołajek z int. teściów.

 • Niedziela 20.01.2018

7.30 -- + Stanisław Lenart w 16 rocz. śmierci.
9.00 – + Daniel Maciąg i jego koledzy w 11 rocz. śmierci.
10.30 – W int. parafian.
12.00 – W int. Adama z okazji 19 urodzin o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB.
18.00 – + Tadeusz Niebutkowski w 13 rocz. śmierci, Marię, Szczepan Góra, Albin, Zofię Niebutkowscy, zmarli z rodziny Kopystyńskich.

 

06.01.2019 r.

 

06.01.2019 r. - 13.01.2019 r.

 • Niedziela 06.01.2019 r.

7.30 -- + Jacek Baran w 14 r. śm. i Włodzimierz Gorczyca.
9.00 -- + Adam Kaczmarski w 29 r.śm, Wacław Surowiec, Kazimierę, Tadeusz, Mieczysław Kaczmarscy.
10.30 -- W intencji parafian.
10.30 -- W int. rodziny Roberta, Elżbiety, Martyny i Klaudii o dar Bożego błog., opiekę MB i dar zdrowia wraz z podziękowaniem za otrzymane łaski i Bożą opiekę.
12.00 -- + Paweł Masternak i jego zmarli rodzice z int. żony i dzieci.
18.00 -- + Kazimierz Leśniewski w 6 r. śm. i zmarli z rodziny Leśniewskich.

 • Poniedziałek 07.01.2019

7.00 – + Bożenę Żardecka z int. uczestników pogrzebu.
17.30 – + Zofię, Czesław, Witold Borkowscy.
18.00 – + Feliks, Jan, Genowefę Błaszczak, Albinę Paszek.

 • Wtorek 08.01.2019

7.00 – + Helenę Borowiec z int. syna Jana z rodziną.
17.30 -- + Janinę Nowak z int. uczestników pogrzebu.
18.00 – + Ks. Mirosław Gajewski z int. Rycerzy Kolumba z Ostrowca Św.
18.00 -- + Mieczysław w 12 r. śm., Zofię Gawron.

 • Środa 09.01.2019

7.00 – + Helenę Warych z int. sąsiadów z klatki pierwszej z os. Ogrody.
17.30 – + Józef w 20 r. śm., Bronisław, Genowefę Łyjakowie.
18.00 – + Jolantę Enbingier z int. brata Ryszarda.

 • Czwartek 10.01.2019

7.00 -- + Helenę Warych z int. uczestników pogrzebu.
17.30 – + Zygmunt Ptak w 30 dzień po śmierci z int. żony i dzieci.
18.00 – + Jolantę Enbingier z int. siostry Wiesławy z mężem i brata Zbyszka.
18.00 -- + Annę Mikołajczyk w 7 dzień po śmierci z int. córki Eweliny.

 • Piątek 11.01.2019

7.00 -- + Zenon Dróżdź z int. żony i dzieci.
15.00 – + Jan, Stanisławę, Władysław Hamera.
18.00 -- + Barbarę Miernowska w 1 r. śm.
18.00 -- + Władysław Majewski w 31 r. śm. i zmarli z rodziny Majewskich.

 • Sobota 12.01.2018

7.00 – + Jan Taras.
17.30 -- W int. Łukasza o Boże błog, opiekę MB i dary Ducha Świętego.
18.00 – + Piotr Listek w 3 r. śm., Helenę Kutera w 30 r.śm.
18.00 – + Janinę i Napoleon Kotlarek.

 • Niedziela 13.01.2018

7.30 -- O Boże miłosierdzie dla świata,o tryumf Niepokalanego Serca NMP i w int. Bogu wiadomej.
9.00 – + Sylwester Żelazowski w 10 r.śm. z int. rodziców.
9.00 -- + Aleksandrę, Jan, Eugeniusz, Józefę, Jan Żywczykowie, Anielę, Józef Perlik, Zdzisław Kaniewski.
10.30 – W int. parafian.
12.00 – + Zofię Francuz w 3 r.śm, zmarli z rodzin: Francuzów Jan, Marię, Zdzisław, Marian, Bogdan, Danutę, Leokadię oraz Jan, Stefanię Hara, Jan Kuśmierz z żoną i synem Adamem.
18.00 – + Jan, Bronisławę Swaciaków, Marię i Andrzej Olesińskich.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim