NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

rozaniec

p.komunia

?Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, i nie zabraniajcie im? /Mt 10,14/.

?Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół? /KKK 1407/.


Pierwsza Komunia Święta jest dla dziecka kl. III i jego rodziców niezwykłą okazją, aby doświadczyć w swoim życiu dotknięcia żywej miłości Boga. W naszej parafii przygotowanie do Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii rozpoczyna się na początku września każdego roku. W ogłoszeniach parafialnych zostanie podana informacja o terminie spotkania organizacyjnego dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Na tymże spotkaniu rodzice otrzymują do wypełnienia deklaracje na których zapisane są wymagania stawiane im oraz dzieciom w czasie formacji. Rodzice zobowiązują się wypełnienia następujących warunków:
? W każdą niedzielę i święta nakazane przez Kościół uczestniczyć z dzieckiem we Mszy Świętej;
? W miesiącu wrześniu dostarczyć świadectwo chrztu dziecka;
? Pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z Katechizmu;
? Systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do I Komunii Świętej;
? W miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj);
? Wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia;
? Współpracować z osobami prowadzącymi w szkole i parafii przygotowanie do I Komunii Świętej;
? Zadbać o jednakowy strój komunijny obowiązujący w parafii.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim