NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

rozaniec

pogrzeb


"Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen".

Pogrzeb zgodnie z przepisami Kościoła Katolickiego powinien odbywać się w parafii zamieszkania zmarłego!

Niezwłocznie po śmierci bliskiego, należy zgłosić się do Kancelarii Parafialnej, w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu. Dopiero po ustaleniu z kapłanem w Kancelarii Parafialnej konkretnego terminu i godziny pogrzebu, informujemy wybrany przez nas Zakład Pogrzebowy.

Zgłaszając pogrzeb do kancelarii należy przynieść dokumenty:
? akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
? jeżeli pogrzeb ma odbyć się poza parafią, pozwolenie od proboszcza parafii zamieszkania zmarłego/ej/.
? jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu, lub innym miejscu, poza parafią należy przynieść Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów św. /Wiatyku/ przed śmiercią.

Nasz udział w obrzędach pogrzebowych niech będzie wyrazem wiary w życie wieczne.

Rodzina zmarłego niech przystąpi wcześniej do Sakramentu Pokuty. W czasie każdego pogrzebu w konfesjonale jest kapłan ? szczególnie dla tych, którzy przyjeżdżają z daleka

Zamawiając nekrolog zmarłego w firmie pogrzebowej prosimy pisać na nim prawdę zwłaszcza jeśli chodzi o zaopatrzenie, bądź nie zaopatrzenie Sakramentem Namaszczenia Chorych.

Starajmy się wszyscy w czasie Mszy świętej żałobnej przystąpić do Komunii świętej i ofiarować Ją w intencji zmarłego.

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów

Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna (por. 2Mch 12,43-45)

Najlepszym darem dla zmarłego/łej/ jest Msza Św. w jego /jej/ intencji oraz pełne uczestnictwo we Mszy św. z przyjęciem Komunii Św.
? W dniu pogrzebu odprawiana jest Msza Św. za śp. zmarłego/łej/. Ofiary zbierane w czasie tej Eucharystii przeznaczone są na Mszę św. za duszę śp. zmarłego/łej/ po pogrzebie.
? Przed uroczystością pogrzebową (w zakrystii) uczestnicy pogrzebu mogą zamówić Msze św. w intencji zmarłego/jej/ intencji. Są to Msze św. indywidualne bezterminowe (odprawiane w najbliższym wolnym czasie).

Po Mszy św. odczytuje się zamówione Msze Św. i ich ofiarodawców.

znicz ?Wieczny odpoczynek racz im dać. Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju. Amen?.

Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 1176 -

§ 1. Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa.

§ 2. Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem przepisów liturgicznych.

§ 3. Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.

Kan. 1177 -

§ 1. Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym,

§ 2. Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza.

§ 3. Jeśli śmierć nastąpiła poza własną parafią i nie przeniesiono do niej zwłok ani nie został zgodnie z prawem wybrany inny kościół pogrzebu, nabożeństwo należy odprawić w kościele parafii, gdzie śmierć nastąpiła, chyba że prawo partykularne wyznacza inny kościół.

Kan. 1184 -

§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

1° notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;

2° osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

3° inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

§ 2. Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.

Kan. 1185 - Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy Świętej pogrzebowej.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim