NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

rozaniec

apostolat.rk

Opiekun - ks. Andrzej Barzycki
Koordynatorka - p. Danuta Sobolak

?Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę albo przy konającym inni odmówią - jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę, i poruszą się wnętrzności miłosierdzia Mojego, dla bolesnej męki Syna Mojego" Dz 811.

Apostolat zrzesza ludzi gotowych do modlitwy nad konającymi fizycznie i duchowo. Członkowie tej grupy poprzez modlitwę próbują ustrzec umierających przed zatraceniem szansy na zbawienie. Duchowo towarzyszą tym, którzy przechodzą przez bramę śmierci. Obejmują również swoją modlitwą osoby cierpiące na depresje, brak sensu życia, mające myśli samobójcze.

Pan Jezus prosił siostrę Faustynę, aby modliła się o zbawienie grzeszników odmawiając w tej intencji Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Teraz święta Apostołka Bożego Miłosierdzia ma swoich naśladowców w naszej parafii. Te osoby zobowiązują się do modlitwy po zgłoszeniu im imienia kogoś, kto odchodzi z tego świata.

Apostolat tworzy pięć Dzieł:

Korona Dzieł:
1. Msza święta w intencji wszystkich Konających
2. Dzieło Pokutne - wybierasz w tygodniu swój "Dzień Pokutny", w którym umartwiasz się lub pościsz; modlisz się i przyjmujesz Komunię Świętą; w intencji wynagradzajacej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.
3. Straż Adoracji Najświetszego Sakramentu - w każdy pierwszy piątek miesiąca.
4. Wolontariat modlitwy - modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia przy łózkach umierających.
5. Nieustanna koronka za Chorych, Cierpiących i Konających - powiadamianie przez rodziny i bliskich o konających i powiadamianie osób modlących się w tych intencjach.

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim