NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

rozaniec

margaretka2

 

?Nie zapominajcie o swych pasterzach. Módlcie się, by się nie pogubili, by trwali w moim Synu, aby byli dobrymi pasterzami dla swego stada."

 

margaretka1Apostolat Margaretka jest odpowiedzią na to wezwanie Maryi. Istotę Apostolatu stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana. Oczywiście jedna osoba może należeć do wielu Margaretek.
Symbolem Apostolatu Margaretka jest kwiatek o tej nazwie. Ma on siedem płatków. Każdy z nich to jeden konkretny dzień tygodnia. W centrum kwiatka wpisuje się imię i nazwisko kapłana, za którego się modlimy, a na każdym płatku imię i nazwisko jednej z siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie wieczystej modlitwy ? w tym określonym dniu tygodnia.
Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą.
Do Apostolatu Margaretka mogą należeć osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Serdecznie zapraszamy osoby chętne, które pragną włączyć się w to dzieło i modlić się za duszpasterzy. Pamiętajmy, że kapłani są darem Bożym dla nas i z naszej strony nie powinno zabraknąć modlitwy za nich.

 

Przykładowe modlitwy za kapłanów

Modlitwa za Kościół i Kapłanów św. siostry Faustyny Kowalskiej (Dz. s. F. 1052)

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana ? bo Ty wszystko możesz. Amen.

Lub

Modlitwa za Kapłanów opracowana na podstawie modlitwy papieża Pawła VI, zaczerpniętą z Agendy Liturgicznej Diecezji Opolskiej (Opole 1981 r. s. 215)

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. ?(imię kapłana)?. uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święty ?.. (imię patrona), którego imię nosi ks. ?.. (imię kapłana)? Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.

 

W naszej parafii powstało kilka Margaretek. Ale potrzeba ich jak najwięcej! Poczujmy się odpowiedzialni za naszych Duszpasterzy! Podarujmy im największy skarb jaki mogą od nas otrzymać ? naszą nieustającą modlitwę!

 

© Copyright 2017 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim